Stortingsvalget var et tydelig signal om at folk har fått nok av angrep på rettigheter, kutt i velferden, EU-tilpasning og EØS-diktat. Åtte år med høyreregjeringer har synliggjort klassemotsetningene i det norske samfunnet. Framgangen til Rødt og SV er også uttrykk for voksende motstand mot krig og krigsforberedelser. Les mer…
Søsterskipet til KNM Fridtjof Nansen, KNM Helge Ingstad, havarerte på egen hånd uten å ha vært involvert i krigshandlinger. Foto: Forsvaret. Norge stiller KNM Fridtjof Nansen til tjeneste for USA. Fregatten skal «fullintegreres» med hangarskipstyrken USS Harry S. Truman Carrier Strike Group. Det betyr at fregatten står under direkte amerikansk kommando
FØR NEDERLAGET OG FLUKTEN.  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøker norske NATO-styrker i Afghanistan 17. mai 2014. CC BY-NC Asgeir Spange Brekke, Forsvarets mediesenter. Er å være papegøye for verdens mest aggressive (pirat)nasjon det som skal være norsk utenrikspolitikk? Les mer…
Dette trenger vi ikke mer av! Dimensjonene er enorme. Bare turbinbladene er 45 meter. Turbintårnet kan være opptil 250 meter høyt. Foto fra Wikimedia En rapport fra Motvind Norge viser at Norge kan fullelektrifisere fastlandet og drifte kysttrafikken innen 2050 – uten ytterligere bygging av vindkraft. Les mer…
Blir det slutt på at nazistene kan marsjere med beskyttelse fra lov og ordensmakt i Sverige? Foto fra wikimedia (2007). Mens norske myndigheter koketterer med «handlingsplaner mot rasisme», ser svenske myndigheter ut til å ta problemet alvorlig. Et offentlig utvalg mener tida er inne til å forby rasistiske organisasjoner. Les mer…
Miljøpartiet de Grønne (MDG) har betydelig appell til mange unge, samt til rimelig velfødde intellektuelle bosatt i urbane sentrumsområder. Mange lever i den villfarelse at MDG er del av ei stadig mer diffus venstreside og har progressive trekk. Begge deler er dessverre feil. Les mer…
De militære er igjen på plass i gatene i Tunis etter presidentens statskupp. Bildet er fra 2015. Statskuppet i Tunisia er illevarslende for landets demokrati og uavhengighet. Det er tegn på at imperialistiske land og regionale stormakter visste hva som var i gjære da president Kaïs Saïd avsatte regjeringa og suspenderte parlamentet den 25. juli. Les mer…
Demonstrasjon til støtte for regjeringa på Cuba i 2020. Illustrasjonsfoto ved Ricardo IV Tamayo, Unsplash Vi er overbevist om at arbeiderne og folket på Cuba vil finne veien og ressursene til å kjempe for sosial frigjøring, for revolusjon og sosialisme, uttaler Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML).
Bagram-basen i Afghanistan er forlatt. Foto: Gina Herron (Unsplash) Presidentene Trump og Biden har måttet krype til korset og overgi landet til Taliban. Som en tjuv om natta stakk USA-styrkene fra den enorme Bagram-basen tidlig i juli, uten å varsle sine lokale marionetter. Også de norske framleiesoldatene har tatt beina fatt. Les mer…
Sermitsiaq-fjellet sett fra Nuuk. Foto: Ken Mathiasen, Unsplash. Resultatet av det grønlandske valget i april i år var et uttrykk for skjerpede klassemotsetninger og den voksende motstanden mot den danske kolonimaktens ensidige utvikling av Grønland til sin egen fordel. Les mer…
Uttalelse fra Nei til EU Nei til EUs råd mener at stortingsflertallet (H, V, KrF og Frp) begår et overtramp mot demokratiske spilleregler når det har vedtatt å melde jernbanen inn i EU, med knappest mulig flertall. Suverenitetsavståelsen er i strid med EØS-avtalens prinsipper, og må derfor gjøres om av en ny regjering til høsten. Les mer…
Unio i streik, så lenge det varte. Foto: Andreas Solberg  CC BY-NC-SA Det gir ingen mening å føre klassekamp på kapitalens og statens premisser. Streikeretten er en vits når man godtar at den borgerlige staten opphever den etter eget forgodtbefinnende. Rasende sjukepleiere og lærere må ta streikeretten tilbake! Les mer…
Fredsduen Netanyahu. Illustrasjon: Carlos Latuff Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sidestiller okkupantens terror med den undertrykte som gjør motstand: «Israel har rett til å forsvare seg», sier hun. Som medlem av FNs sikkerhetsråd bidrar Norge aktivt til å støtte den sionistiske overgriperen, stikk i strid med FNs egne resolusjoner. FNs generalforsamling
Indere i tusentall dør daglig av mangel på oksygen. Det offentlige helsevesenet har brutt sammen. Modi-regimet utnytter pandemien til å fjerne lover som gir bønder og arbeidere rettsvern. Les mer…
Nazistenes forbryterske framferd mot «undermennesker», demokrater og kommunister blir systematisk glemt eller gjemt av historiefrisørene. Bildet viser  inngangsporten til utryddelsesleiren Auschwitz. Dagens antikommunisme er et perfekt alibi for omskriving av historia. Nazistenes uttalte mål om å bekjempe kommunismen blir en formildende
  Oppfyll målsettingene og arbeidsnormnene! Plakat fra 1931 | sovietart SOSIALISMEDEBATT  Sosialismens hjul rullet over en tredjedel av kloden i store deler av forrige århundre. Det var en triumfferd for menneskeheten. Men etter noen generasjoner endte det med revisjonistisk vannplaning. Ikke fordi hjulet var for dårlig, men fordi dekket
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen undertegner tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret. Norge undertegna en ny baseavtale med USA den 16. april. Avtalen er nasjonalt surrogati i særklasse, men den sklir trolig igjennom i Stortinget til høsten – likegyldig om neste regjering blir blå eller lilla. Les
Borgerpressa var i harnisk over «bolsjevikdiktatur». Faksimile fra Trondhjems Adresseavis 19. mai 1921. I to-tre veker i mai 1921 hadde arbeidarklassen politisk og administrativ kontroll i Hammerfest. Dette har etterpå vorte kjent som Hammerfestkommunen. Les mer…
Dette biletet frå mars 2015 viser den andre forsendinga av amerikanske Humvee-køyretøy. Kjelde er den amerikanske ambassaden i Kiev. CC BY-SA Ein eventuell krig mellom Russland og Ukraina vil få store og farlege konsekvensar elles i Europa. I røynda vil det vera ein imperialistisk krig mellom stormaktsrivalane USA/NATO og Russland. Les mer…
Rusgift er et våpen for å sløve ned arbeiderklassen og de fattige. «Verktøykassa» til en heroinist. Foto: Matthew T. Rader, Unsplash. Rusmisbruk rammer ikke bare enkeltpersoner og deres pårørende. Det fratar også arbeiderklassen vilje og evne til kamp for egne rettigheter. Å si nei til narkotika er derfor et klassestandpunkt. Les mer…
  Med ei ramme på fattige 2,7 prosent innebærer mellomoppgjøret regelrett lønnsnedslag for dem uten lokal forhandlingsmulighet. Det skjer til tross for at den hellige konkurranseevnen ifølge NHO blei bedret med hele 9,6 prosent i 2020. Les mer…
Kommunistene i Ecuador oppfordrer til å stemme blankt i annen runde av presidentvalget etter at valgkommisjonen snøt urfolkene og de folkelige venstrekreftenes kandidat Yaku Pérez fra å stille som utfordrer til Correas og Lenin Morenos etterfølger, Arauz. Resultatene i første valgrunde ble manipulert til fordel for den åpent reaksjonære bankieren Lasso.
I enhver krise lempes byrdene over på arbeiderklassen, mens borgerskapet som klasse styrker sin posisjon – så sant de ikke stanses gjennom klassekamp. Dette gjelder ikke minst det viktige avsnittet innen klassekampen: Kampen for kvinnefrigjøring.  Les mer…
Styresmaktene forbereder seg på sosial motstand når krisa skal betales, og vil kriminalisere hele folket ved hjelp av portforbud. Den helsemessige begrunnelsen er en avledningsmanøver. Les mer…
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til nrk.no 29. januar 2021. Skjermdump fra nrk.no Den nyetablerte tankesmia KP Analyse har levert sin alternative fremtidsprognose for det norske arbeidslivet frem mot 2035. Prognosen skiller seg på flere punkter markant fra den NAV har presentert, og vekker oppsikt blant fagøkonomer og samfunnsvitere.
Fredsbevegelsen kan forhindre bestemte kriger, men kriger mellom kapitalistiske land og mot undertrykte folk og nasjoner er likevel uunngåelige så lenge imperialismen består. NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 møtte stor motstand i Norge og Norden. Her fra demonstrasjonen i Oslo 27. oktober 2018. Fredsbevegelsen kan og må slåss for å forhindre eller
Stormtroppene til Trump inntar Capitol Hill den 6. januar 2021. CC BY-NC Blink O'fanaye Etter det fascistlignende «kuppforsøket» mot Capitol Hill den 6. januar løper vestlige politikere beina av seg for å ta avstand fra den narsissistiske presidenten Donald Trump – to uker før han går av. Les mer…
Faksimile fra Klassekampen 28. desember 2020. Lederen i Rødt, Bjørnar Moxnes, presenteres i Klassekampen 28. desember 2019 som en pragmatisk radikaler. Faktisk velger han å løpe fra både EØS- og NATO-motstand allerede et helt svangerskap før høstens valg. Les mer…
Ikke alt var begredelig i det utskjelte og motsigelsesfylte året 2020. Året kan neppe kalles ille bra, i hvert fall ikke i østfoldsk forstand. Men alt har ikke vært svart-hvitt. Vi har for eksempel lært at det er uomtvistelig positivt å være negativ, og negativt å være positiv. Dialektikken har fått ny bekreftelse i jubileumsåret for Friedrich Engels. Les mer…
DØDBRINGENDE DRONER  Tyrkiskprodusert Bayraktar TB2 med laserstyrt sprengladning. CC BY-SA 4.0 Bayhaluk. Erfaringene fra krigen i Nagorno-Karabakh senker krigsterskelen ytterligere. Norsk våpenindustri spesialiserer seg på dronekrig. Les mer…
Solberg-administrasjonen anno 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret Det er elementær marxisme at de mektigste kapitalgruppene innen industri og finans kontrollerer en hvilken som helst regjering under kapitalismen. Av gode grunner er det sjelden at offentligheten får direkte innsyn i hvordan det foregår. Les mer…
Her ble atomfysikeren Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi drept. Foto fra det iranske nyhetsbyrået FARS (CC 4.0). Denne målretta terroristhandlingen er en fortsettelse av mordene på iranske atomforskere og har til formål å øke spenningen i regionen, sier Arbeidets parti i Iran (Toufan) i sin fordømmelse av angrepet. Les mer…
BLOKKERTE NAZIMØTE: Demonstranter gjennomførte en effektiv blokade av rasistmøtet på Jæren. Lørdag 28. november hadde Alliansen med support fra Nordfront tillyst et «folkemøte» i det de kaller «Antiglobalistisk senter Jæren». I stedet ble innkjøringen blokkert av antirasister. Les mer…
Uttalelse fra Stopp NATO etter valget i USA Hangarskipet USS Stennis. Valget i USA gir grunn til å diskutere Norges alliansepolitikk. NATO skal være en garantist for vår «territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet og sikkerhet» (NATO-traktaten artikkel 4). Historien har vist noe annet. NATO har vært et redskap for USAs kontroll og dominans, som
To hundre år etter hans fødsel den 28. november er det på sin plass å minne om Friedrich Engels, venn og kampfelle av Karl Marx gjennom et langt liv. I like stor grad som Marx var han grunnlegger av den dialektiske og materialistiske historieoppfatningen; undersøkelsesmetoden og verdensanskuelsen som til denne dag er grunnlaget for den vitenskapelige sosialismen.
Sekularismen framholdes i Frankrike som en «del av republikkens grunnlag» ved siden av det kjente ordspråket «frihet, likhet og brorskap». Med flere terroraksjoner som påskudd, forsøker president Macron å skape en forvrengt og selektiv sekularisme rettet mot en bestemt religion, nærmere bestemt islam og «islamisme». En sånn «selektiv sekularisme»
Med Joe Biden som ny president etter Donald Trump vender USA tilbake fra vulgære imperialistiske trusler til en mer «sivilisert» imperialistisk framferd. Forskjellen vil merkes i retorikken, langt mindre i politikken. Les mer…
Illustrasjonsfoto. CC BY-SA Jan-Tore Egge (kuttet). Frislippet i drosjenæringa gjør alle til tapere –  unntatt Uber, Bolt og andre aktører med løsarbeid som bedriftskonsept. Dette er en varslet katastrofe som skyldes EØS, mener Nei til EU som avholder sitt landsmøte kommende helg. Les mer…
Krisa og pandemien har mange fellestrekk over hele Europa, sjøl om det også er særtrekk i hvert enkelt land. Ved å utveksle erfaringer og analyser, utvikler og samordner marxist-leninistiske partier og organisasjoner den europeiske arbeiderklassens felles krav mot vår felles fiende: det europeiske monopolborgerskapet. Les felleserklæringa med kampoppfordring
Bussene står over det meste av landet etter det siste streikeuttaket. Her på Alnabru i Oslo. Foto: Revolusjon Hovedoppgjøret har så langt vært et tilnærma nulloppgjør for de fleste overenskomstområdene. Den latterlig lave økonomiske «ramma» etter frontfagoppgjøret er spist opp av prisstigning på mat- og forbruksvarer nesten før oppgjøret er i havn. For
Bussene står over det meste av landet etter det siste streikeuttaket. Her på Alnabru i Oslo. Foto: Revolusjon Hovedoppgjøret har så langt vært et tilnærma nulloppgjør for de fleste overenskomstområdene. Den latterlig lave økonomiske «ramma» etter frontfagoppgjøret er spist opp av prisstigning på mat- og forbruksvarer nesten før oppgjøret er i havn. For