Om Rødt Nyt

At være venstreorienteret vil sige allerede at have en orientering, men det betyder ikke, at der ikke er et behov for at orientere sig. Derfor navnet: Venstreorientering giver mulighed for at orientere sig inden for sin orientering. Venstreorientering er ikke et medie, og Venstreorientering har ét simpelt formål: At være nyhedsaggregator for det væld af større og mindre venstrefløjsnyheder, der findes på dansk.

Viderebringelsen af artikler foregår uden nogen udvælgelses- eller redaktionsproces fra Venstreorienterings side – der viderebringes simpelthen de historier, som de tilknyttede medier selv udsender gennem deres respektive RSS-feeds. Der er dog selvfølgelig foretaget en nødvendig udvælgelse, hvad angår hvilke medier, der figurerer her på siden – her er udvalgt nogle principper, som du kan læse mere om her.

Til sidst er blot at sige, at Venstreorientering er frivilligt drevet og ikke har til formål at profitere på besøgstal, reklameindtægter, brugeroplysninger eller noget andet, men udelukkende er et hobbyprojekt, der opstod som idé i slutningen af 2018, hvor flere nye venstrefløjsmedier skød frem.

Ingen skjulte bagtanker

Venstreorientering har intet andet formål end at styrke venstrefløjens mediesituation ved at samle nyheder fra forskellige udgivere på ét sted. Der tjenes ikke penge på reklamer, på klik, på brugerinformation eller andet skummelt (og der indsamles i øvrigt slet ikke personlige data fra besøgende). Ideen udspringer af et personligt ønske om et samlet, venstreorienteret nyhedsoverblik hos undertegnede udvikler, som beskedent tænkte, at det kunne andre måske også bruge.

Er du et af medierne, der indgår i nyhedsoversigten?

… Og undrer du dig over, hvordan og hvorfor jeres historier viderebringes her? Så læs lige dette forsvar først:

Venstreorientering viderebringer kun de historier, som I medier selv udsender via jeres såkaldte RSS-feeds. RSS-teknologien fungerer på den måde, at et website frivilligt kan vedlægge en lille fil, der indeholder titel, resumé, dato osv. fra de senest udsendte artikler, blogindlæg e.l. Teknologien bruges f.eks. til apps, der fungerer som RSS-læsere (hvor man selv kan sammensætte sit feed) og til podcast-apps på din telefon.

Vi scanner altså ikke jeres website for information, og vi gemmer ikke artiklerne i databaser og kartoteker – artikler indhentes og vises i det øjeblik, en bruger besøger Venstreorientering (hvilket kan ses på, at det tager lidt tid at loade oversigten frem). Det er med andre ord muligt for jer at undgå at komme med i oversigten, hvis I slår jeres RSS-feed fra – i den situation er der nemlig intet at hente. Men det bør I selvfølgelig ikke gøre. Det vil nemlig både skade idéen bag Venstreorientering, det vil skade de af jeres læsere, der måske abonnerer på jeres feed med en selvstændig RSS-app, og det vil nok også nedsætte antallet af personer, der læser jeres artikler.

Har I yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os, og vil I meget gerne og efter grundig overvejelse have pillet jeres medie af Vensteorientering uden selv at slå RSS-feedet fra på jeres side, så respekterer vi selvfølgelig det.

Det grafiske udtryk

Som det fremgår (dog tydeligst, hvis du bruger en pc, iPad e.l. frem for din mobil), er Venstreorientering layoutet som en klassisk avis. Hvorfor? Delvist vel af (n)ostalgi, delvist fordi det var muligt at prøve et lidt eksperimenterende design af, og at det passede til formålet, mens dels faktisk også af den praktiske årsag, at kolonnelayout er den mest effektive måde at få plads til så meget tekst som muligt på (hvorfor det også blev tradition i papiraviser, der jo skal kunne trykkes billigt). Det sidste er brugbart i nyhedsoversigten, hvor mange historier kan vises ad gangen, hvis du sidder ved en større skærm – det giver med andre ord overblik. Kolonnerne medfører den webmæssige særhed, at du her på siden scroller horisontalt frem for vertikalt; måske kræver det lidt tilvænning, men det er faktisk en behagelig måde at læse på.

Nogle medier udsender billeder til deres feeds – af to grunde viderebringer vi dog ikke billeder her på siden: For det første giver de rod i layoutet. For det andet er det et fåtal af medier, der overhovedet udsender billeder, hvilket giver en uligevægt mellem medierne, hvad angår hvilke historier, der får blikfang. Derfor har vi valgt at nivellere og vise alle historier som ren tekst.

Venstreorientering i fremtiden

Hvad angår funktionalitet er der ingen planer om at udbygge Venstreorientering. Det være sagt, så er der en mulighed for at udvide den eksisterende funktionalitet til andre sprog. Man kunne forestille sig selvstændige sektioner på f.eks. engelsk, tysk, fransk og svensk-norsk. Hvis denne idé en dag skal realiseres, er det vigtigste skridt at få et seriøst overblik over venstrefløjsmedier på disse sprog. Send gerne allerede nu forslag til medier, hvis du begår dig på nævnte sprog.