Medier

Hvilke medier figurerer på Rødt Nyt? Og hvem har udvalgt, hvad der vises?

Selve de historier, der bringes, gengives direkte fra de tilknyttede mediers RSS-feeds, og der er således ingen redaktionsproces inde over Rødt Nyt. Til gengæld er der selvfølgelig truffet noget valg, hvad angår hvilke medier, der viderebringes. Her er det så vidt muligt blevet forsøgt at finde medierne ud fra nogle principper, som forhåbentlig giver mening for de fleste.

Principper for valg af medier

De principper, som medierne udvælges på baggrund af, er for nuværende:

 • Mediet skal tilhøre “venstrefløjen”. Hvordan denne så defineres, er straks et sværere spørgsmål, men i praksis betyder det for eksempel at Netavisen PioAltivisten eller Dagbladet Information ikke figurerer på siden. Derudover har princippet dog været at tage så mange medier med som muligt, også mindre medier der ikke læses af så mange. Et medie er relevant, hvis det i praksis i størstedelen af sine artikler behandler emner, der henvender sig til venstrefløjen.
 • Mediet skal henvende sig bredt. Partiblade osv. vises ikke, hvis de primært henvender sig til en lukket kreds af medlemmer. Dog vises medier, der er udsendt af små grupperinger, såfremt de henvender sig til et bredere publikum. Mediet skal med andre ord være relevant for udefrakommende. Blogs skrevet af enkeltpersoner vises heller ikke.
 • Mediet skal udsende RSS-feed, da det er den måde, historier kan viderebringes på Rødt Nyt.

Danske medier

Følgende medier indgår i nyhedsoversigten (ordnet alfabetisk; beskrivelser hentet fra medierne selv):

 • Dagbladet Arbejderen
  Udgiver: Kommunistisk Parti (KP)
  Beskrivelse: “Arbejderen er Danmarks eneste røde dagblad og en vigtig modvægt til den øvrige danske presse.”
 • Eftertryk
  Beskrivelse: “Et nyt digitalt tidsskrift om politik, litteratur og kultur. Korte, rammende indspark, og lange, reflekterede betragtninger om tidens væsentligste spørgsmål udgives fortløbende.”
 • Kommunist
  Udgiver: Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD)
  Beskrivelse: “Bladet KOMMUNIST udgives af Kommunistisk Parti i Danmark en gang om måneden (undtagen juli).”
 • Konfront
  Beskrivelse: “Konfront udspringer af og eksisterer i og for den danske radikale venstrefløj, og vores fælles udgangspunkt er, at vi vil et grundlæggende andet samfund, der er socialistisk, feministisk, mangfoldigt og lige.”
 • KPnet
  Udgiver: Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)
  Beskrivelse: “Nyheder hvor der kæmpes – Et modspil til det borgerlige mediemonopol.”
 • Redox
  Beskrivelse: “Redox er en venstreorienteret, antifascistisk researchgruppe. Vi graver i den yderste højrefløjs aktiviteter og strukturer, og derefter publicerer vi vores resultater.”
 • Revolution
  Udgiver: Revolutionære Socialister og Marxistiske Studerende
  Beskrivelse: “Leverandør til danske revoutionære. Bladet der ikke viger tilbage. Vi er ikke købt og betalt af hverken stat, bureaukrati eller erhvervslivet. Revolution står klart på arbejderklassen og unges side, i kampen for en bedre verden. Udkommer 10 gange om året.”
 • Socialisten
  Udgiver: Foreningen Socialisten
  Beskrivelse: “Vores formål er at bidrage til udviklingen og opbyggelsen af Enhedslisten, samt til den politiske og teoretiske diskussion på venstrefløjen og i resten af arbejderklassen, samtidig med at vi deltager i alle de kampe og bevægelser som vi kan være en del af.”
 • Socialistisk Arbejderavis
  Udgiver: Internationale Socialister (IS)
  Beskrivelse: “Til en situation præget af aktivitet passer en avis, med kortere artikler om det, der sker, bedre end et magasin. Artiklerne skal sprede viden om det, der foregår andre steder og dermed også videregive erfaringer fra de forskellige kampe.”
 • Socialistisk Information
  Udgiver: Socialistisk Arbejderpolitik (SAP)
  Beskrivelse: “Socialistisk Information bringer nyheder og baggrundsviden fra Danmark og udlandet. Vi følger udviklingen og debatten på venstrefløjen både her i landet og internationalt. Vi kommer med argumenter, forslag og reportager fra folk, der slås for en bedre verden uden udbytning og undertrykkelse.”
 • Solidaritet
  Udgiver: Mediehuset Solidaritet
  Beskrivelse: “Solidaritet er et netmedie, der arbejder fuldstændig uafhængigt af partipolitiske og kommercielle interesser. Vi arbejder ud fra en socialistisk vision om at præge den aktuelle medievirkelighed i Danmark.”

For øjeblikket udeladte danske medier

 • Baggrund
  Beskrivelse: “Når du klikker ind på Baggrund, finder du viden i alle afskygninger. Fælles for alle vores tekster er ambitionen om at formidle viden, forskning og idéer, og de er ofte skrevet af akademikere eller studerende, der har arbejdet indgående med det emne, de skriver om. På Baggrund.com præsenterer vi denne viden til en bredere læserskare.”
 • Kritisk Debat (udeladt grundet tekniske problemer med RSS-feed)
  Beskrivelse: “Kritisk Debat er et internetbaseret tidsskrift, som har som vigtigste formål at bringe kritiske artikler og essays, der rækker ud over den nyliberalistisk dominerede debat og orienterer sig mod de mange og forskelligartede bestræbelser for at formulere og opbygge et centrum-venstre alternativ til det kapitalistiske samfundssystem.”
 • Turbulens
  Beskrivelse: “Turbulens er et forum for samtidsrefleksion. Vi vil gerne udfordre vante tankemønstre og idéer. Gennem kritiske analyser af aktuelle og historiske problemstillinger diagnosticerer vi løbende den tid, vi lever i.”

Engelske medier

 • Commune
  Commune is a popular magazine for a new era of revolution. The old political orientations are dead: the center cannot hold. While others offer social democratic fantasy from a past that cannot return, we bring you instead the future […].”
 • International Viewpoint
  International Viewpoint is the monthly English-language magazine of the Fourth International.”
 • In These Times
  In These Times, an independent, nonprofit magazine, is dedicated to advancing democracy and economic justice, informing movements for a more humane world, and providing an accessible forum for debate about the policies that shape our future.”
 • Jacobin
  Jacobin is a leading voice of the American left, offering socialist perspectives on politics, economics, and culture.”
 • Novara Media
  “Novara Media is an independent media organisation addressing the issues that are set to define the 21st century, from a crisis of capitalism to racism and climate change.”
 • ROAR Magazine
  “ROAR is an online magazine and quarterly print journal of the radical imagination, providing grassroots perspectives from the front-lines of the global struggle for real democracy.”
 • Viewpoint Magazine
  Viewpoint Magazine aims to understand the struggles that define our conjuncture, critically reconstruct radical history, and reinvent Marxism for our time. Viewpoint is therefore neither a socialist news source nor an academic journal. It is a militant research collective.”

Skandinaviske (svenske og norske) medier

 • Arbetaren (svensk) (ingen RSS)
  Udgiver: Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)
  “Arbetaren är en nyhetstidning som getts ut oavbrutet sedan 1922. Tidningen ges ut av Arbetaren Tidnings AB, som ägs av fackförbundet SAC-Syndikalisterna.”
 • Klassekampen (norsk)
  “Venstresidas dagsavis”
  RSS-link
 • Proletären (svensk) (ingen RSS)
  Udgiver: Kommunistiska partiet
  “Proletären ges ut av Kommunistiska Partiet.Proletären grundades 1970 och kommer ut en gång i veckan. Tidningen säljs på arbetsplatser, gator och torg över hela landet.”
 • Revolusjon! (norsk)
  “Revolusjon tar aktivt stilling i den nasjonale og internasjonale klassekampen. Tidsskriftet inneholder historisk stoff, marxistisk teori og analyse, kritikk og debatt. Revolusjon er marxist-leninistenes talerør. Men vi har også gjesteskribenter og innlegg fra folk som ikke er enige med oss i ett og alt.”
  RSS-link

Tyske medier

 • Send forslag

Franske medier

 • Send forslag

Har vi glemt noget?

Kender du til danske venstrefløjsmedier, som burde være her på siden, men ikke er det? Eller er du uenig i, at et medie er blevet valgt til eller fra? Så skriv endelig! Det er meningen, at denne liste løbende skal være under udvikling, og alt, der her er skrevet, kan tages op til efterretning. Du finder en kontaktformular til sidst på denne side.