Folkeafstemningen om Danmarks EU-forbehold på forsvarsområdet onsdag 1. juni har givet et fornyet fokus på de europæiske landes militære engagement i Afrika. Årsagen er, at afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil åbne for, at danske soldater kan deltage i EU’s militære operationer. Seks ud af syv af EU’s igangværende militærmissioner finder i dag sted
Solidaritet bragte 19. maj et debatindlæg skrevet af tre midtjyder. Indlægget blev bragt i forbindelse med, at vi i Enhedslisten skal afholde urafstemning om to kandidatlister. Midtjyderne argumenterer for, at ‘Liste 2’ i den aktuelle urafstemning er udtryk for, at “de mange medlemmer i hovedstaden kan tryne de få medlemmer vestpå”.
“Hvis vi stemmer ja, til at afskaffe forsvarsforbeholdet, vil Danmark have vetoret. Danmark vil kunne sige nej til at sende soldater og bidrage økonomisk til militære indsatser i EU. Og samtidig vil Danmark få mere indflydelse på de europæiske forsvarspolitiske beslutninger.“ Sådan forklarede en veninde mig, hvad vi egentlig stemmer om, på et tilrøget
Den historiske materialisme er marxismens historieteori. Den inddeler historien i et antal produktionsmåder, der følger efter hinanden: Slavesamfund, feudalisme, kapitalisme, socialisme og kommunisme. Men den faktiske historie har afveget fra dette skema. Det startede med den Russiske Revolution i 1917. Den var i strid med den ortodokse marxistiske
Jeg har været til et utal af møder i Enhedslisteregi og har altid været tilhænger af vores kønsopdelte talerlister. Det er jeg stadig! Jeg er ikke en ikke-mand. Jeg er kvinde Anvendelsen af kategori ikke-mand er både historieløs i forhold til kvinders kampe for at blive hørt, samt kvindefjendsk og undertrykkende. Det er uholdbart, at man som kvinde i et politisk
En række fremtrædende medlemmer af Enhedslisten har formuleret en række teser i Solidaritet om, hvordan venstrefløjen bør forholde sig til den nye sikkerhedspolitiske situation. Dem vil vi gerne udfordre her. Tese 1: Russisk imperialisme Her er der ingen indvending. Fordømmelsen af den russiske invasion og bekæmpelsen af russisk imperialisme er en selvfølgelighed. 
Onsdag 1. juni bliver en dato, der går over i den politiske historie. Her skal danskerne nemlig i stemmeboksen for at beslutte, om vi vil afskaffe forsvarsforbeholdet fra 1993. Hvis vi stemmer ja, betyder det, at Danmark får afskaffet forsvarsforbeholdet, og at vi dermed kan være fuldt ud med i EU’s fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Det betyder også,
Københavns Borgerpræsentations har besluttet at bygge en ny kæmpe 8-baners kunstgræsplæne til fodboldtræning og kamp, omringet af et kæmpe jerngitter med store lysprojektører. Den skal ligge umiddelbart ved siden af et akkurat tilsvarende kunstgræsbane-jerngitterbur til fodbold. Et løft af Nørrebro Jeg mener, det er vandalisme og ødelæggelse af Nørrebroparken,
I starten af året præsenterede Lægeforeningen et ambitiøst klimaudspil. Som formand Camilla Noelle Rathcke forklarer: “Vi har som læger et særligt ansvar for at fremme sundhed og bekæmpe sygdom i befolkningen. Derfor er kampen mod klimaforandringerne også en sag for os.” Peter Westermann mødtes med hende i en stærk samtale om sundhedsvæsenets klimaansvar,
Onsdag 1. juni skal vi stemme om atafskaffe eller bevare forsvarsforbeholdet. Jeg mener, der er flere gode grunde til, at man som socialist bør vælge at stemme ja. For det første er det åbenlyst, at den geopolitiske situation er ændret med Putins angreb på Ukraine. Verden er ganske enkelt blevet mere usikker, og vi er ikke godt nok rustet til det i Europa. Derfor
Modvækst (engelsk: degrowth) og økosocialisme er nogle af de vigtigste bevægelser – og løsningsforslag – blandt radikale miljøforkæmpere. Ganske vist er det ikke alle i modvækstmiljøet, der identificerer sig som socialister, og ikke alle økosocialister er overbeviste om, at økonomien bør indskrænkes. Alligevel kan man se en stigende tendens til gensidig
Markerer krigen i Ukraine et nybrud i den globale sikkerhedspolitiske orden? Det nemme svar er et selvfølgeligt og rungende: Ja! – Efterfulgt af et lille hop i stolen og et ”What!?”. Sværere er det måske at svare på, præcist hvordan den geopolitiske orden forandres som resultat af Putins angrebskrig i Ukraine. Min tese er ganske kort denne: Én af konsekvenserne
“Jo højere man kommer op, desto færre kvinder er der.” Den betragtning, som den kenyanske Nobelpris-vinder og klimakæmper Wangari Maathai satte ord på, afspejler et velkendt problem for mange kvinder, som igennem tiden har forsøgt at få lederstillinger. Det problem har fået ny mening i takt med klimakrisens intensivering. For selv om det allerede
En forsvarsunion i 2025. Det var budskabet fra daværende formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker i en tale fra 2017. Og de første skridt tøvede han ikke med. På bare fem år er EU placeret et helt andet sted sikkerhedspolitisk end i udgangspunktet. Hans efterfølger, Ursula von der Leyen har fulgt trop: ”Blød magt alene er ikke tilstrækkeligt, hvis vi
Sange om merværdi prøver at lave et bogklubsafsnit og diskuterer argumenter for og imod planøkonomi på baggrund af bogen The People’s Republic of Walmart af økonomen Michal Rozworski og videnskabsjournalisten Leigh Phillips. Siden Sovjetunionens sammenbrud har der været generel konsensus om at markedsøkonomier er bedre end planøkonomier til at sikre
For nylig udtalte læger og sygeplejersker, at stigende problemer med overbelægning på sygehusene nu medfører højere patientdødelighed. Så ved du det, hvis du skulle være så uheldig at havne på en overfyldt hospitalsgang. Dén risiko øges med mange flere milliarder kr. skudt over til militæret. Et serviceeftersyn af folkestyret Senest er det kommet frem,
Ukraine har over de seneste 30 år fået massiv international bistand, der har støttet demokratiudvikling, men også privatiseringer, som har ført til kapitalkoncentration og oligark-vælde i både landbrug og industri. Vestlige donorer klager over mangel på god regeringsførelse – men har de selv aktivt arbejdet for at skabe reelle økonomiske fremskridt
To betjente presser en liggende mand ned mod asfalten, mens knippelslagene hamrer mod hans krop. 14 slag i alt. Betjentene konstaterer, at manden er livløs og giver ham hjertemassage, hvorefter han hentes af en ambulance. Episoden, der skete i Aalborg i januar 2020, har i år modtaget kritik fra den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). I en pressemeddelelse
Ruslands brutale og ulovlige invasion af Ukraine var en overraskelse for mange, og begivenhederne har udfordret venstrefløjen i Norden, inklusive Enhedslisten. Vi er under pres i spørgsmålet om NATO-medlemskab, forsvarskapacitet, og om våbenstøtten til Ukraine. Det er ikke underligt, at krisen udfordrer vores tænkning. I årtier har vi med rette protesteret
Krigen i Ukraine har afsløret mange ting. Én af dem er historien om, hvordan EU – og derigennem Danmark – direkte støtter våbenindustriens udvikling af nye og mere dødelige produkter. Det hænger sammen med, at der for tiden er et fornyet fokus på, hvad EU’s forskellige militære fonde rent faktisk bruges på, og hvem der modtager støtte. Det er ikke
I de to første indlæg i denne række har jeg beskrevet, hvordan venstrefløjen tidligere har haft en stærkere internationalistisk og kapitalisme-kritisk tilgang til EU, og hvordan EU gennem sin 65-årige historie har gjort det omsonst at forestille sig, at en udmeldelse vil ændre noget afgørende for det danske samfund. I det sidste indlæg i rækken vil jeg afslutte
Dette indlæg er skrevet som og om nabohjælp. Som nabohjælp til vores ofte allierede i Enhedslisten, der har brug for en reel forsvarspolitik. Den må naturligvis være partiets egen, men det er tydeligt for os, at der ikke er én for nuværende. Om nabohjælp, fordi det er dét, NATO-medlemskab og en afskaffelse af EU-forsvarsforbehold er i vores øjne: Nabohjælp
Enhedslistens lokalafdeling i Århus afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag 28. april. Partiet er havnet i en shitstorm på sociale medier, fordi talerlisten blev delt op efter mænd og ikke-mænd, som det på mødet blev kaldt. Det har længe været udbredt praksis i Enhedslisten at have separate talerlister for mænd og kvinder af den konkrete årsag,
For 65 år siden i 1957 mødtes ministre fra Tyskland, Frankrig, Italien og Benelux i Conservatori-paladset i Rom for at danne det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EEC). For 49 år siden i oktober 1972 gik Danmark til stemmeurnerne, hvor et flertal besluttede, at Danmark skulle følge briterne ind i, hvad der nu var kommet til at hedde EF. For 20 år siden opgav de
Mens Ruslands invasion af Ukraine er blevet mødt med omfattende fordømmelse, sanktioner og boykot, lukker vi fortsat øjnene for Israels ulovlige og miltære besættelse af Palæstina, der har varet i snart 55 år. Både den russiske og israelske besættelse er et klart brud på folkeretten, som Danmark er stærk tilhænger af. “Hvor er politikernes og mediernes
Erklærer han officielt krig? Bliver der indkaldt til general-mobilisering af civilbefolkningen? Er der overhovedet tanks nok tilbage til at fylde Den Røde Plads? Da Rusland i dag skulle fejre Sejrsdagen 9. maj, var det omgivet af større spænding end det plejer at være, mens både russiske og vestlige medier har spekuleret i, hvordan den ville udfolde sig i
Dette er andet afsnit i Vand under broens serie om bevægelserne virke i Danmark. Historikerne Janus Rønbach og Jonas Neivelt interviewer tidligere aktivist i Vietnambevægelsen Tove Jensen. Bevægelsen havde stor indflydelse på hele den generation, som skabte den moderne venstrefløj i 60’erne og 70’erne. I afsnittet taler vi om bevægelsens
Siden Søren Maus bog Stum Tvang blev udsendt i efteråret 2021, har den givet anledning til en del debat. Blandt andet i Solidaritet. Dels ved bidrag fra forfatteren selv, dels i interviews og anmeldelser. Specielt Karen Helveg Petersen og Anders Lundkvist har forsøgt at få Mau på banen i en diskussion om Marx’ bidrag til en forståelse af kapitalismens økonomi.
Afsløringerne fra Herlufsholm vidner også om systemets berøringsangst overfor at tage affære, når børns mistrivsel sker på dyre adresser. Systematiske, voldelige og seksuelle overgreb på børn på en prestigefuld skole er forfærdende, men ikke decideret overraskende. For det er ikke nyt, at autoritær opdragelse hyldes i det miljø. Vi har set det på en række
En voldskultur fuld af krænkelser. Forfærdelige fortællinger om tæsk og rituelle ydmygelser. En strengt hierarkisk kultur, hvor unge piger og drenge bliver udsat for seksuelle overgreb. Og ikke mindst en tavshedskultur, hvor de voksne, der skulle have taget ansvar, i stedet har dækket over sagerne, og skærmet hinanden for kritik. Endnu en skandale har
Enhedslisten er sat under pres, og beskyldes – helt urimeligt – for at gå Putins ærinder, når det handler om synet på NATO og EU. Presset betyder, at lunten internt i Enhedslisten er blevet betydeligt kortere. Irettesættelser og kritik fyger gennem luften. Nogle – især uden for Enhedslisten, men også internt – ser gerne en partispaltning.
Ørsted har afholdt generalforsamling i København. Jeg oplevede mødet som det danske Wuhan: I stedet for coronavirus var det dog en grådigheds-infektion, der her ramte Danmark. Jeg spår, at om få år vil de fleste C25-selskaber også give bonus til den næste direktør, som skriver under på en kontrakt. “Eliten møder ingen skam, for de omgiver sig ikke med
“Danmarks originale bidrag til verden er jo den danske velfærdsmodel. Den kan godt stå distancen: Tryghed, frihed, miljø, menneskeværd og i virkeligheden verdens mest flittige og arbejdsomme folk. På disse centrale områder skal Danmark være et foregangsland – ikke bare en dårlig kopi af store samfund, der ikke har løst ret mange af deres grundlæggende
Jeg deltager gerne i en debat med Lene Junker om NATO’s gøren og laden, de geopolitiske positioner og imperialismens væsen i både øst og vest. Og det er slet ikke udelukket, at vi kan blive enige om en hel del. “Vi bør ikke være dem, der siger, at den selvbestemmelse, som vi af hjertet ønsker for folk i Afrika og Latinamerika, ikke skal gælde for folkene
For fire år siden var den dengang 46-årige advokat, Lenyn Rojas Campos, ikke specielt interesseret i politik. Men da paramilitære soldater 19. april 2018 i hovedstaden Managua begyndte at skyde på folk, der gik i lovlige demonstrationer, tog han stilling – og gik fra den dag med i alle protestmarcher mod regeringen i Nicaragua. Jeg møder Lenyn og hans
Mens den russiske militærkommando presser hårdt på for at sikre en eller anden form for sejr i Ukraine, ser det lige nu ud til at gå i den modsatte retning for Vladimir Putins invasionsstyrker. Søndag aften blev den russiske offensiv i byen Izium, der ligger ca. 120 km sydøst for millionbyen Kharkiv, ramt af et ødelæggende modangreb fra den ukrainske hær, der
En fremtrædende gæst kommer til København i dag tirsdag 3. maj, når Indiens premierminister, Narendra Modi for anden gang mødes med regeringslederne fra Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark. Her skal de drøfte brændende spørgsmål i deres bilaterale forbindelser. På dette topmøde mellem Indien og Norden vil de helt sikkert også bruge megen tid på den
I efteråret 2021 gennemførte Institut for Vild Analyse desuden tre samtaler med Mau om hhv. kapitalismens klasseforhold, markedets magt og det kommunistiske alternativ. Disse samtaler kan høres her. + jQuery(function ($) { $.fn.extend({ toggleText: function(a, b){ return this.text(this.text() == b ? a : b); } }); $(document).ready(function () { $('.expand-btn').click(function(){
To specialarbejdere, en havnearbejder og en bryggeriarbejder blev valgt ind i Folketinget for Enhedslisten i 2011. Det var partiet stolt af. Tre af dem havde godt nok også en studentereksamen, og to af dem havde haft deres daglige gang på fagforeningskontorer siden 1986 – og altså ikke haft almindeligt arbejde i 25 år. Det talte man ikke så højt om. Den
Flertallet af arbejderklassen består af særligt undertrykte: Kvinder, racialiserede og LGBTQ+-personer. De undertrykkende normer indoptages på forskellig måde: Dels iblandt de undertrykte selv, dels i den øvrige del af arbejderklassen bestående af hvide mænd. Der hersker snævre, diskriminerende og alt for skarpt definerede sociale rammer for kønsidentitet
For få måneder siden udkom en omfattende analyse af de moderne højrebevægelser: “Fascister i fåreklæder. Den identitære bevægelse, Det Nye Højre og højreradikalismen i det 21. århundrede”.  I det 448 sider lange værk får vi en meget nuanceret beskrivelse af den internationale radikale højrefløjs idéer og en kritisk diskussion af den radikale højrefløjs
Verdens fattigste er ramt af en benhård cocktail af problemer – senest konflikten i Ukraine – som risikerer at øge antallet af ekstremt fattige med op til en kvart milliard mennesker inden udgang af 2022. Og for at sætte det i perspektiv til egne breddegrader, så svarer det til befolkningerne i Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Spanien. Tilsammen.
Bussen drejer om hjørnet ved centret, og kører op af Vollsmose allé. Den passerer højhuset ved Egeparken med det nye elevatortårn. Så kommer der endnu et højhus på 14 etager. Ligesom en lavere bygning ved siden af er det gabende tomt, og tømt for alt indmad. Det næste, der fanger blikket, er en kæmpe ruindynge. Det er resterne af dét, som var et hjem for 135 husstande
Debatten på Solidaritet af den nye aftale om at opruste dansk militær har været entusiastisk, men også temmelig ensidig. Kritikerne har mange argumenter. Nogle af dem er reelle nok, der kan f.eks. ikke være nogen tvivl om, at en opprioritering af militæret vil være på bekostning af andre dele af samfundsøkonomien. Men mange argumenter bygger på en række grundlæggende
Ruslands angreb på Ukraine har igen bragt NATO i centrum for begivenhederne. Det har også skabt fornyet debat og vildrede på venstrefløjen. Debatten er tiltrængt, vigtig og velkommen. NATO har befundet sig “under radaren”, siden militæralliancen måtte trække sig ud af Afghanistan i 2014. Kun USA’s krav om, at alle NATO-lande skal bidrage med 2 % af BNP har
Da Emmanuel Macron blev valgt som fransk præsident i 2017, ville begejstringen hos Europas kulturradikale kommentariat ingen ende tage. Filosoffen Jürgen Habermas hyldede En Marche-kandidatens sejr som en “storslået mulighed for Europa”, og hånede sit tyske hjemland for ikke at have hans “modige visioner”. I den EU-begejstrede
Radioaktiv er en åben platform for venstreorienterede podcasts. Siden januar 2018 har vi udgivet podcasts om stort set alle emner, og i starten af april rundede vi en milepæl: Vores udsendelser er tilsammen blevet hørt 200.000 gange. Det er sgu ret godt gået af et lille, selvorganiseret græsrodsmedie. “Det er ikke en hindring for at være aktiv, at man
Uffe Elbæks erindringsbog er som at rejse gennem tiden fra 1970’erne til i dag. Jeg har helt glemt den kombination af totalt ubekymrethed og optimisme på den ene side og angst for total atomkrig på den anden. Men da jeg læste afsnittene især om Next Stop-bevægelsen, kom det hele tilbage. Jeg var selv i gang med uddannelse, og at frelse verden gennem SFU og
Den socialdemokratisk nedsatte kommission for 2. generationsreformer har foreslået at afskaffe SU’en til kandidatstuderende. Det er ikke særligt overraskende, da kommissionen blandt andet består af medlemmer fra tidligere kommissioner, såsom Velfærdskommissionen – der også foreslog at skære i sikkerhedsnettet og forværre den sociale tryghed.
.docxpressoPlugin { font-size: 83.35%; } .h5p_layout { box-sizing: content-box !important; } .h5p_layout *{ float: none; text-align: initial; box-sizing: border-box; } /*to make sure that floating elements are always inside the document bounds*/ .h5p_layout:after { content: " "; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; } /* a default
.docxpressoPlugin { font-size: 83.35%; } .h5p_layout { box-sizing: content-box !important; } .h5p_layout *{ float: none; text-align: initial; box-sizing: border-box; } /*to make sure that floating elements are always inside the document bounds*/ .h5p_layout:after { content: " "; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; } /* a default
.docxpressoPlugin { font-size: 83.35%; } .h5p_layout { box-sizing: content-box !important; } .h5p_layout *{ float: none; text-align: initial; box-sizing: border-box; } /*to make sure that floating elements are always inside the document bounds*/ .h5p_layout:after { content: " "; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; } /* a default
.docxpressoPlugin { font-size: 83.35%; } .h5p_layout { box-sizing: content-box !important; } .h5p_layout *{ float: none; text-align: initial; box-sizing: border-box; } /*to make sure that floating elements are always inside the document bounds*/ .h5p_layout:after { content: " "; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; } /* a default
.docxpressoPlugin { font-size: 83.35%; } .h5p_layout { box-sizing: content-box !important; } .h5p_layout *{ float: none; text-align: initial; box-sizing: border-box; } /*to make sure that floating elements are always inside the document bounds*/ .h5p_layout:after { content: " "; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; } /* a default
Lizette Risgaard var hurtig på aftrækkeren, da hun for nyligt bekendtgjorde, at Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker at fjerne Danmarks forsvarsforbehold i EU ved folkeafstemningen 1. juni. Alt for hurtig. “Fagbevægelsen bør arbejde for fred og omtanke i en tid med krigshysteri.” Mange lønmodtagere i FH er mere end skeptiske over for
I disse uger kæmper ukrainerne en desperat kamp for frihed, demokrati og fædreland med livet som indsats. Tusindvis er allerede døde, og millioner har måttet flygte.  Nogle helt til Danmark, hvor betydningen af frihed og tryghed bliver nærværende og konkret. Det får naturligt mange herhjemme til at prise sig lykkelige over at bo i Danmark, et frit land
Efter flere ugers Ruslands-krig i Ukraine og koldkrigs-oppiskning i Danmark sagde seks initiativtagere bl.a. Steen Folke, Gunvor Auken, Susanne Possing og Henning Salling Olesen – Nok er nok – og kaldte på nettet sammen til stormøde 6. april for at starte en bred fredskampagne. Næsten 100 skrev under på opfordringen til aktiv modstand mod krigen og oprustningsspiralen
Med krigens rædsler og uskyldige ofres liv i tankerne, men ikke mindst den stemning af dommedagslignende frygt, der som følge af overskrifterne verden over kun er taget til efter krigens udbrud i Ukraine, gik jeg forrige søndag til folkekirkelig gudstjeneste et sted i København. “Så meget desto mere fortvivlet blev jeg, da jeg hørte dagens prædiken…
Ruslands krig mod Ukraine har ændret verden, og alt tyder desværre på, at vi kommer til at leve i et væsentligt farligere, internationalt politisk system. Det skyldes ikke mindst, at russisk tilbagevenden til et retsbaseret internationalt system nu har lange udsigter. “Hvis Danmark ikke var en del af rigsfællesskabet med Grønland og Færøerne, så
Institut for Vild Analyse har læst bogen Stum Tvang af den marxistiske filosof og forfatter Søren Mau. De synes det er en god og grundig bog, men læsningen har også givet dem en del spørgsmål og refleksioner, som de over fem samtaler diskuterer med forfatteren. Medvirkende: Søren Mau, Ella Wiberg, Saman Motlagh, Steen Thykjær, Henrik Jøker Bjerre og Rasmus
Det er hårde ord, der lyder fra de aktivister, jeg har sat stævne i et rum på Twitter.Igor Azvner forklarer, at selvom venstrefløjen denne gang har fået pladser i parlamentet og byrådene, er der lang vej endnu. For det er utrolig svært at vinde folkets opbakning, når præsidenten og SNS-partiet sidder så massivt på medierne. Der findes stadig få uafhængige medier,
Ukrainekrigen har med et slag vendt op og ned på emnerne i den politiske debat, og ikke mindst venstrefløjen er kommet under stærkt pres. SF og Enhedslisten er foreløbigt sluppet afsted med en stribe ubesvarede spørgsmål. “Ud af NATO” er en tilsyneladende håbløs position. SF har for længst indset dette, men har så til gengæld mistet ethvert drive i retning af
Den venstregrønne bevægelse MORAMO (serbisk for ”Vi er nødt til det”, red.) fik ved valget i Serbien søndag 3. april sit gennembrud, og står efter en foreløbig optælling af stemmerne til knap 11 procent i hovedstaden Beograd. MORAMO sikrer sig formentlig også 13 ud af 250 pladser i det nationale parlament, hvilket svarer til knap 5 procent. MORAMO er et nystiftet
Efter mange faglige kampe, præget af store nederlag og små sejre, har en gruppe arbejdere i den amerikanske mega-virksomhed, Amazon endelig vundet retten til at danne fagforening. Den store arbejdsmarkeds-sejr kommer dog ikke dér, hvor det meste af slaget hidtil har stået – i Birmingham-forstaden Bessemer i sydstaten Alabama – men derimod