Billedetekst: EU kommissions formand Ursula von der Leyen. Foto: Skærmbillede fra DR TV. Skal vi tro medierne og politikerne, så er det være superskurken Putin, der er være skyld i gas- og el prisernes himmelflugt. For som bekendt har han jo skåret ned på gasleverancerne til EU og herunder til Danmark som et led i den økonomiske krigsførelse og det store inter-imperialistiske
Billede tekst: Den royale Britisk familie vinker til pøblen fra balkon på Buckinha,m Palace. Foto: Carfax2 Det kan virke både komisk og kedeligt at høre journalisterne gentage de samme banaliteter 24/7. Men tag ikke fejl. Monarkiet spiller en helt centrale rolle i hvordan den herskende klasse fortsat kan beholde magten og skovle milliarder til sig. Derfor
Billedetekst: Sympatiaktion med SAS piolterne. Foto: Arbejdere i Bevægelses Facebookgruppe De fyrede fastholder deres anciennitet, uanset hvilken del af SAS de bliver ansat i. SAS har ellers benyttet sig af en praksis, hvor Corona-fyrede piloter, der blev ansat i et af datterselskaberne, fik slettet deres anciennitet og skulle starte forfra på et lavere
Billedetekst: Den igangværende revolutionsprocess i Sudan rejser det klassiske spørgsmål om reform og revolution. Foto: Socialist Worker Det seneste årti har været fyldt med opstande, oprør og revolutioner over hele kloden. Og i hver af opstandene har spørgsmål om revolutionære strategier og mål været mere end abstrakte debatter. For de folkemasser,
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skriver lidt mere afdæmpet i deres nyeste analyse om, at “… højkonjunkturen lakker mod enden affødt af udefrakommende prisstigninger”. Leveomkostningerne er steget det sidste års tid og især igennem de sidste 3 måneder. Inflationen er på 9% i gennemsnit i Europa (og 7, 5 % i Danmark). Den presser allerede lavtlønnede
Billede: Churchill, Roosevelt og Stalin til Yalta conference i februar 1945 hvor de delte verden mellem sig. Foto: Prykel.com  ”Vores måde at leve på er truet.” ”Ruslands invasion af Ukraine er en trussel mod vestligt demokrati, og derfor er vi nødt til at stå sammen med vores ”egne herskere” og med NATO.” ”Rusland under Putin er et despoti, som det er nødvendigt
Billede: Verdens første militære plutonium-producerende reaktor kaldet B-reactor i Hanford USA. Foto: Ukendt. Hiroshima-bomben var en så overvældende demonstration af det nye supervåbens uhyre styrke, at selv de mest indskrænkede politikere i USA øjeblikkeligt forstod betydningen heraf. Staten skulle bevilge astronomiske beløb til videreudvikling
Billede tekst: Slaget om OK23 bliver løn og arbejdestid. Foto: Arbejdere i Bevægelse Lasse Bertelsen SAA: Der er ved at blive varmet op til overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i 2023. Hvad bliver de store temaer denne gang? Hvad jeg hører rundt omkring, så bliver hovedkravet, at ”bunden skal løftes”. Det var i og for sig også hovedkravet
Billede: Inger Støjberg med nationale-konservativ ven Sebastian Kurz. Wien 2016. Foto: Dragan Tatic Men det vi ved er, at hun var minister i Lars Løkke regeringen,  som skar ned på velfærd, skar efterlønnen ind til benet, forhøjede pensionsalderen og førte en umenneskelig, xenofobisk flygtninge/udlændingepolitik helt derud, hvor hun bevidst overtrådte
Billede tekst: Atomvarme til boligopvarmning – Smolensk atomkraftværk i det vestligste Rusland. Foto: Wikimedia Commons I forhold til klimaet fylder boligopvarmningen imidlertid ikke ret meget i de borgerlige medier, og selvom Danmarks Radio, som en public service-institution, burde have en forpligtelse til at oplyse offentligheden om, hvordan
Billede: Flere tiltrækkes af atomkraft som alternative til vedvarende energi. Her tyske demonstranter til fordel for atomkraft i 2020. Foto: saveger6.de/stand-up-for-nuclear-2020 En Megafon opinionsundersøgelse udført for TV2 og Politiken fra januar 2022 viste, at 35% af de adspurgte går ind for atomkraft, 40% er imod og 25% er hverken for eller imod
Denne artikel blev først bragt i Politiken d. 21. juni 2022 som Kronik. Forleden blev jeg igen mindet om, at jeg – nærmest uanset hvad jeg foretager mig her i livet – i manges øjne stadig mest af alt bare er en dum, fucking perker. Det skete på årets Folkemøde, hvor jeg efter at have deltaget i partilederdebat på DR2, sammen med min bror og en ven midt på havnen
En forsvarsunion i 2025. Det var budskabet fra daværende formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker i en tale fra 2017. Og de første skridt tøvede han ikke med. På bare fem år er EU placeret et helt andet sted sikkerhedspolitisk end i udgangspunktet. Hans efterfølger, Ursula von der Leyen har fulgt trop: ”Blød magt alene er ikke tilstrækkeligt, hvis vi
Grundlæggende handler idéen om borgertinget om, at man, ved siden af Folketinget, opretter en samling af mennesker, tilfældigt udpeget gennem lodtrækning, som skal modtage rådgivning fra de førende eksperter om, hvordan tingene står til, og derefter diskutere sig frem til forslag, som Folketinget så vedtager som love. Selve processen skal ledsages af
Hvordan har opslutningen bag atomkraften kunnet gå så hurtigt, som det er sket i Danmark? En væsentlig del af forklaringen er uvidenheden: Det ene øjeblik nægtede disse mennesker at anerkende klimaproblemet for i det næste at blive glødende A-kraft-tilhængere. Prototypen på en atomkraft-tilhænger er en yngre person (som derfor ikke ved noget særligt om
Mulder er historieprofessor ved Cornell University i USA og forsker i sanktions- og blokadehistorie. Hans forskning viser samtidig, at sanktioner sjældent fører de ønskede resultater med sig. At udgivelsen af hans bog, The Economic Weapon, falder sammen med Putins invasion af Ukraine er dog tilfældigt. Dertil kommer, at bogens emne nok er sanktionspolitik,
Hans familie, der blev spredt for alle vinde, hans møder med voldelige, korrupte russiske politibetjente og selve flugten… Selv to årtier efter hans ankomst til Danmark, kender kun de færreste mennesker til hans fortid. Men nu er han omsider klar til at fortælle sin livshistorie. Flugt er en dansk dokumentarfilm fra 2021, der allerede har gået sin sejrsgang
Dette arbejde blev ledet af juristen Hermod Lannung. Med den nye grundlov, som blev vedtaget i 1953, blev det formaliseret.  Forfatteren af bogen, Imperiets Børn, Anne Kirstine Hermann beskriver især både Hermod Lannungs manøvrerer i FN systemet, og hvordan andre embedsmænd i Grønlands Styrelsen manipulerede det grønlandske landsstyre til at godkende
Den tredje del af den sjette klimarapport siden 1990 udkom den  4. april i år. Her blev budskaberne om omstilling og nedskæring af udledningerne  igen understreget. Hvis klodens globale opvarmning skal holdes under 1,5 °C, skal verdens udledninger toppe i senest 2025, og i 2030 skal verden have skåret 43% af udledningerne. Med landenes nuværende løfter vil
For tredje gang i 20 år deltog Front National, nu National Samling (Rassemblement National), i anden runde af valget, og den har aldrig været så tæt på at vinde. Denne gang fik de 23% af stemmerne. Og endnu værre fik Eric Zemmour 7%, og med den tredje kandidat fra den yderste højrefløj blev det til i alt 32% af stemmerne. Le Pen vandt stemmer på at sige, at hun stod på
Er de moderne vestlige atomkraftværker sikrere end de gamle sovjetiske? De lidt ældre sovjetiske reaktorer blev med rette – allerede længe før Tjernobyl – kritiseret for at mangle en meget kraftig, tryksikker beton-indeslutning rundt om hele reaktoren. Den skulle kunne holde radioaktive udslip tilbage, hvis der skulle ske et brud på reaktoren.
Der har i årevis været ting der pegede på, at politiet bruger etnisk profilering i deres arbejde, lige som en vis grad af racisme. Allerede i 1999 i bogen ”Indenfor lovens rammer”, baseret på et feltstudie af politiet i Glostrup, påviste kriminologen Lars Holmberg at politiets konkrete ”skøn” gjorde forskel på om man standsede ”Hr og Fru Danmark” eller ”Muhammed
Mens kommentatorer heppede på den danske film, ”Flugt” til Oscar uddelingen, i sædvanlige nationalistisk stil, er det værd at huske på at filmen handler om en afghansk flygtning som måtte gruelige meget igennem før han endte i Danmark. Hans destination bestemte han ikke selv. Det gjorde de menneskesmuglere som hjælp ham ud. Fortalere for forskelsbehandlingen
Det er budskabet i Tomáš Tengely-Evans’ pjece, Stalins skygge, som udkommer snart på dansk (kan bestilles på forhånd ved at skrive til isu@socialister.dk). Tengely-Evans er onlineredaktør på avisen Socialist Worker og medlem af Internationale Socialisters søsterparti i UK, Socialist Workers Party. Pjecen kommer som en respons på, hvad forfatteren
København: Nanna Susé, sygeplejerske og medstifter af Foreningen af Danske Sygeplejersker Hvorfor synes du, at det er vigtigt at være her med banneret og demonstrere på Kvindernes Internationale Kampdag? Jeg mener, at det er vigtigt at kæmpe for ligestilling. Det er vigtigt, at vi som sygeplejersker stiller op i dag, fordi vi er et kvindedomineret fag. Der
Indstikket er et genoptryk af et særnr. (nr. 80) Socialistisk Arbejderavis, udgivet i anledning af en særlig og ganske frygtelig begivenhed. Et – formentlig – nazistisk bombeattentat. Et attentat der stadig er uopklaret. Mandag den 16. marts 1992, eksploderede en kraftig brevbombe i Internationale Socialisters kontor og lokaler i Søllerødgade 33 i København,
Sikandar Siddique, MF for De Frie Grønne Foto: Eget billede De Frie Grønne kan under ingen omstændigheder stemme for sådan en lov. Ikke fordi vi ikke vil hjælpe flygtninge fra Ukraine – det mener vi, at vi skal – men fordi loven er et udtryk for at statssanktionere racisme. Den skaber et A- og B-hold af flygtninge i Danmark, hvor de brune flygtninge fra Syrien, Afghanistan,
Til sammenligning kan det nævnes, at de årlige investeringer i bedre normeringer i daginstitutionerne, når de er helt gennemført, er på 1,6 mia. Altså mindre end en tiendedel af det der nu gives i yderligere bevilliger til militæret. Prioriteringen af militær frem for velfærd gennemføres nu, mens frygten og krigsstemningen påvirker befolkningen. Ubegrundet
Nye Borgerlige har påtaget sig rollen som spydspids og argumenterer offensivt for atomkraft. På partiets hjemmeside hedder det; “I 1985 vedtog det danske Folketing, at atomkraft ikke skulle indgå i dansk energiplanlægning. Det var en fejl. I dag er atomkraft langt mere sikkert, det er Co2-neutralt og det er afgørende for vores uafhængighed af Rusland
Og NATO, USA’s militære alliance, er den defensive kraft, der bevarer freden og beskytter frihed mod de ondsindede kræfter, der vil ødelægge den. Det fortæller Labour-leder Keir Starmer i sin hengivne artikel om Labours støtte til NATO for et par uger siden. Men det en historie, som folk, der ellers er modstander af krig, også kan finde på at acceptere. 
Biden administrationen har stort set fulgt Trumps og Obamas udenrigspolitiske strategi: Tilbagetrækning fra de fejlslagne krige af Irak og Afghanistan og nedtoning sit engagement i Mellemøsten for at samle kræfterne om en militær inddæmning af Kina. USA har længe forsøgt at få de europæiske NATO-lande til at give et større bidrag til NATO. Danmark som altid
Helt overordnet kommer vi til at skulle tage stilling til to af de mest almindelige tilgange til diverse kriser og problemer: Enten om det system, vi lever under, stort set er perfekt (eller også bare ikke til at ændre) – hvorfor det må være mennesket, der er skyld i problemerne. Eller om det er det system, vi lever under (kapitalismen), der er skyld i problemerne
Han bruger et par centrale begreber. Dels civilisationismen, som er gængs opfattelse på højrefløjen m.fl., og dels sociologismen, der dækker dele af venstrefløjen. Civilisationismen bygger på bl.a. Samuel P. Huntingtons ideer, der udråbte islam til en særlig civilisation/kultur, der er væsensforskellig fra og uforenelig med Vesten, og lider af irrationelt
Borgerskabet ønskede et reelt politisk herredømme i Frankrig og derved fuldførelsen af opgøret med l’ancien régime. Det gjaldt også i stigende grad resten af Europa, hvor små, despotiske stater eller imperier eksisterede under feudalistiske relationer. Mens den voksende arbejderklasse ønskede sociale og økonomiske forbedringer. Disse to strømninger
Tusindvis af kontanthjælpsmodtagere snydt i årevis Den 5. januar breakede DR følgende afsløring i en dokumentar: “Her fremgår det, at kommuner over hele landet siden 2016 ulovligt har frataget kontanthjælp fra ugifte borgere, som kommunerne godt ved har en så begrænset arbejdsevne, at de, ifølge reglerne, slet ikke må blive trukket i kontanthjælpen
Baggrunden for at kalde disse samfund statskapitalistiske i stedet for socialistiske skal søges i udviklingen efter den russiske revolution i 1917. De bolsjevikiske ledere med Lenin og Trotskij i spidsen vidste, at revolutionen ikke kunne overleve uden revolutioner i store industrilande som Tyskland og Frankrig. Dette var betingelsen for, at revolutionen
Verdensøkonomien humper stadigvæk rundt med et stigende andel zombie firmaer, tyngende statsgæld, stagnation i væksten og nu også inflation. Fattigdom og ulighed er voksende. Klimakrisen forværres med stor hast, mens COP26 i Glasgow endte i “bla, bla”. Milliarder af mennesker er truet af tørke, hungersnød, skovbrande og oversvømmelser de næste årtier. 
Studenteroprøret ’22 er en studenterpolitisk bevægelse som startede med protester på CBS, hvor en gruppe studerende i 2021 formåede at redde to studieretninger, som var lukningstruede grundet nedskæringer. Det var det første studenteroprør på CBS nogensinde, og dets succes gav blod på tanden og blev inspirationen til en national bevægelse – nemlig studenteroprøret
Protester begyndte i gas- og olie områderne i de vestlige regioner, især i Zhanaozen, en by med en rig tradition for arbejdskampe. Her strejkede arbejdere i mineindustrien i 2011, hvorefter myndighederne slog hårdt ned og skød på arbejdernes demonstrationer. Dengang blev snesevis af arbejdere dræbt i Zhanaozen. Da der ikke var vilje fra regeringens side
Desværre for whistlebloweren og for Snowdens fromme håb om et retfærdigt system, har vi set at begges forhåbninger er blevet gjort til skamme. Den dybe stat har slået tilbage.  Aftale mellem Nyrup og Clinton Efter krads kritik fra TET (Tilsynet med Efterretningstjenesterne), den eneste demokratiske kontrol med efterretningstjenesterne, om manglende
1. Bosniens krise er på vej ud af kontrol i rivende fart Fredag 9. december i år tog regeringen i den bosniske provins Republika Srpska hul på en løsrivelses-plan, som inden seks måneder blandt andet skal føre til oprettelsen af en ny bosnisk-serbisk hær. Officielt skal den nye hær skabes ved en ”fredelig” opløsning af Bosniens nuværende væbnede styrker. Endemålet
Ikke så snart blækket fra domsafsigelsen var tørt, bebudede justitsminister, Nick Hækkerup (med støtte fra SF) at man var lige ved at underskrive en aftale med Kosovo om eksport af 300 udvisningsdømte personer til afsoning 2000 kilometer væk. Som Professor i kriminologi Linde Minke tørt konstaterede i Politiken, ”Fængselsaftalen er et udtryk for, at man
Hvor er Enhedslistens røde linjer blevet af over for den socialdemokratiske regering? Kulsort udlændingepolitik: Behersket reaktion. Brutalt indgreb i en kamp for ligeløn og investeringer i sundhed fra regeringen: Behersket reaktion. Ingen genopretning af velfærden generelt, kun vedligeholdelse af den elendige standard, som årtiers neoliberalistiske
Polske soldater, grænsevagter og politi gennemfører brutale “push backs”. Deres antal er vokset og  der er nu 15.000 polske tropper ved grænsen.    De officielle tal over døde i skovene og sumpene i grænseområderne vokser, men ingen ved, hvor mange flere lig der kan være derude? Vi har netop erfaret, at en 14-årig dreng fra Irak er fundet frosset
Del 1 af denne artikel forklarede hvorfor og hvordan officielle magthavere kan frasige sig ansvaret for flygtninge, fordi disse udgør en restkategori i idéen om nationalstaten. En manglende brik i denne forklaring er dog, hvorfor en fremherskende fortælling i det danske samfund – som i mange andre samfund – er at flygtninge i sig selv er farlige og fjendtlige.
Hej, Jeg er som sagt bygningssnedker og arbejder i byggebranchen, som står for 40 pct af CO2udledningen i DK, og vi venter stadig på den grønne omstilling. Mens politikerne snakker og laver planer, så buldrer byggeriet derudaf med beton, rockwool, stål og andre ekstremt klimabelastende materialer.  Vi når det ikke, hvis ikke vi vender skuden øjeblikkeligt
Der har været  fokus på kommunalvalget hele efteråret, hvor vi har forsøgt at stille byrådspolitikere og kandidater til ansvar for den politik, deres partier fører på Christiansborg. De skal hverken dække sig ind under, at det er Christiansborg-politik eller en myndighedsafgørelse, som de ikke har indflydelse på. Alle har indflydelse på hvad der sker i
Søndag d. 31. oktober blev FN’s klimatopmøde COP26 skudt i gang i Glasgow. Siden Earth Summit i 1992 har processen med klimatopmøder, hvor FN’s klimakonventions underskrivende parter mødes for at tage fælles beslutninger på klimaets vegne, i stigende grad genereret hype og håb for radikale tiltag, der kan modgå den hastigt accelererende klimakrise. Som
Før man kan finde løsninger på klimakrisen, er man dog nødt til at forstå drivkrafterne bag den, og i stigende grad er befolkningerne begyndt at erkende, at det kræver et opgør med den kapitalistiske produktions- og ejerskabsform. FN’s 26. klimakonference ‒ COP26 ‒ er i gang i Glasgow. Her mødes alverdens regeringsledere, lobbyister og andre magtfulde mennesker
Over en million mennesker protesterede lørdag d. 30. oktober i Sudan i trodsig modstand mod militærkuppet. Det var et stort bevis på det potentiale, der findes for at nedkæmpe generalernes forsøg på at knuse demokratiet. Demonstranter i Sudans hovedstad Khartoum råbte: “Nej, nej til militærstyre”, og “Vi er frie revolutionære, og vi vil fortsætte hele vejen.” 
Intet ligger dem mere på sinde end afghanernes skæbne Sommerens hotteste fester fandt sted under evakueringen fra Kabul. I hvert fald blandt ledende danske politikere og embedsmænd, som i det mindste på det punkt var i højeste beredskab. Der blev festet, som var der ingen morgendag. Hvilket der da heller ikke var for Afghanistans hidtidige og danskstøttede
Robespierre råbte i nationalforsamlingen: “Republikken er en tabt sag. Banditterne har sejret”. Han havde ret i den forstand, at den store bevægelse, som havde skabt så store fremskridt for almindelige folk i de sidste fem år, sluttede. Og det indledte en periode af kontrarevolution, som er blevet kaldt Thermidor (juli måned i den revolutionære kalender).
Venstrefløjens symbolske sejre. Først bragt i Solidaritet d. 25. august 2012  https://solidaritet.dk/venstrefloejens-symbolske-sejre/ Et symptom går gennem den danske venstrefløj. Aktivismens eufori— fra direkte aktion og demonstrationer til valgfester og mandatfremgang—er skæmmet af en nagende frustration. Det er ikke fordi, vi har forladt
I dag bliver politikere endnu engang spurgt, hvordan ”Danmark” skal forholde sig til de mennesker, som banker på vores dør med en bøn om sikkerhed, som deres hjemland ikke kunne give dem. Udmeldingen fra regeringen er tydelig: Flygtningene skal ikke tro, at de er velkomne her – de må blive i de overfyldte ”nærområder” og tage til takke med den støtte, som vi lige