Claus Højsgaard Foto: Eget foto. SAA: 17 EL medlemmer fra Græsrodsnetværket har skrevet et debatindlæg i Politiken, som er uenige i Pernille Skippers analyse af valgnederlaget. De peger på at medlemsdemokrati ikke skyld i EL’s manglende slagkraft, men derimod ledelsen følgagtighed overfor Socialdemokratiet.  Claus: Når man kigger på situationen i Enhedslisten
Billede tekst: Fransk fagforeningen FO (Force Ourvriere) i aktion i Toulouse Foto: Flikr Vi har set  generalstrejker i Grækenland og Belgien organiseret af fagforeningerne, som nød stor sympati i resten af befolkningen.  Frankrig Også i Frankrig har fagforeningerne stået bag en del af strejkerne, der fortsatte helt op til jul, blot organiseret nedefra
Billede tekst: Matt Tacey siger det! Foto: Eget foto Interview kan læses på engelsk (the interview can be read in english) her Socialistisk Arbejderavis: Du stemte for at strejke, og det er første gang nogensinde, at RCN (Royal College of Nursing) medlemmerne har været i strejke. Hvad fik  flertallet af dine kollegaer til at stemme for strejke? Hvad var argumenterne?
Billede tekst: 3F Aalborg siger – Fingrene væk fra vore fridage. Foto: 3F Ålborg Især forslaget om at fjerne en fridag og forringe seniorpensionen demonstrerer en total foragt for almindelige arbejdere på gulvet, og for fagbevægelsen som helhed. Den signalerer samtidig, at den ikke tiltror arbejderklassen eller fagtoppen evnen og viljen til at slå
Billede tekst: Studenter protester i Iran på Amir Kabir Universitet. Foto: Darafsh Det var mordet på den 22-årige Jina Mahsa Amini under det iranske moralpolitis varetægt den 16. september 2022, der markerede starten på den revolutionære bevægelse, vi ser idag. Men hvor kravene til at starte med gik ud på at afskaffe moralpolitiet og løsne de strenge restriktioner
Der er dem, der mener, at det var spil for galleriet. Men om det var ægte undren eller ej, ændrer ikke på, at det var udtryk for EL’s følgagtighed overfor Socialdemokratiet (SD). En følgagtighed, der under Mette Frederiksens regeringstid har fået EL til at fremstå som mere eller mindre tandløs. Og alligevel er det Els bud på fremtiden, at det skal fortsætte som
Nogle gange kan selv det hårdeste hjerte smeltes af en kommerciel film med stort budget, et dunkende soundtrack og en delvis lykkelig slutning (i filmen). Retssagen er bagsiden af denne historie.  Kapitalismens såkaldte flygtningekrise blev formentlig virkelig for mange mennesker, da liget af den to år gamle flygtning Alan Kurdi skyllede op på en tyrkisk
Socialistisk Arbejderavis: CO-industri (minimallønsområdet) går først og lægger rammen. Så alles øjne hviler på Jer i dag den 4. januar hvor forhandlingerne går i gang. Hvad er forventningerne på industriarbejdspladserne i Aalborg her op OK 23? Benny: Selvom vi har haft en fornuftig beskæftigelse, har vi næsten ingen lønstigning haft ved de lokale lønforhandlinger
Socialistiske Arbejderavis: OK 23 linien er klar hos BJMF – Bygge, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København. Til kamp for en højere mindsteløn i overenskomsten og for et kædeansvar der kan stoppe social dumping. Hvorfor er det netop de krav, som står i centrum? Jonas: “Vi har et krav om højere mindsteløn fordi de fleste arbejdsgivere altovervejende
Billede tekst: SVM regering samles udenfor Amalienborg. Foto: Wikimedia Commons Under de blide ord som ”bredde”, ”kompromisser” og ”de nødvendige reformer” skjuler sig en jernnæve, som er parat til at styrke den danske kapitalisme og dennes fætter, danske imperialisme. Uden at alle detaljer er afsløret, så er der linet op til store forringelser på stort
Artiklen her blev først publiceret i Socialist Worker d. 12. December og kan læses her Socialister verden over blev chokeret og bedrøvede over at høre om John Molyneux’ pludselige død i Dublin lørdag d.10. december. Han blev 74 år. John var en af de vigtigste marxistiske forfattere og aktivister i den generation af studerende og unge arbejdere, der gjorde oprør
Ildevarslende udtaler Jakob Ellemann til TV 2 News, ”Hvis man skal lave den her bro henover midten, så må det være fordi, man kan noget mere på både skat og arbejdsudbud, hvor vi fremtidssikrer vores velfærdssamfund“. Socialdemokratiet mener ligeledes at ”reformer” er ”nødvendige” for at redde indtjeningen for kapitalisterne. Mette Frederiksen
Med de ord markerer han sit bidrag til en stemning, der synes at vinde mere og mere frem: en kulturel og politisk frustration over klassekampens fravær i både den politiske og den kulturelle debat, en drift mod at genindsætte den i vores forståelse af de sociale verdener, vi lever i. Budskabet rækker langt ud. Ingen frigørelse fra fattigdom, giftige kønsroller,

Styrk kampen i hverdagen – stem Enhedslisten på valgdagen – nej til regering hen over midten.

Af Internationale Socialisters Landsledelse

Valget er kommet, fordi de Radikale ønsker en bredere regering, hvor de selv får mere indflydelse. Det har aldrig passet dem godt at være tvunget til at lytte til SF/EL. Og det passer fint i Socialdemokratiets kram.  

2019-valget var et skridt til venstre på baggrund af massive folkelige manifestationer på klima og velfærd. Forståelsespapiret bandt Socialdemokratiet til nogle små progressive skridt. Mette Frederiksens snak om en regering ”hen over midten” siden grundlovsdagen, var og er et forsøg på at vikle sig ud af disse bindinger. 

Det er pakket ind i ønsket om ”national samling” på baggrund af krigen i Ukraine og de dystre udsigter til et globalt økonomisk kollaps, men dybest set ønsker de at frigøre sig fra venstrefløjen. I denne sammenhæng er SF et mindre problem for Socialdemokratiet. SF støtter helhjertet op om den stigende militarisering af Danmark og vil næppe protestere ret meget over kommende krisepakker, som angriber arbejderklassen. Blandt andet støttede de indgrebet i sygeplejerskernes strejke i 2021. Dog bryder SF sig heller ikke om en regering henover midten.

En regering ”hen over midten”

En regering ”hen over midten” betyder, at den ”ekstreme midte” vil blive styrket. Altså at de samme gamle magtpartier vil fortsætte den nyliberale økonomiske politik, kaste os ud i den imperialistiske rivalisering med større kraft og lade arbejderklassens levevilkår, den fælles velfærd og klimaet betale prisen – hjulpet på vej af nationalistisk sammenhold og racistisk splittelse. 

Et styrket Enhedslisten vil ikke i sig selv kunne stoppe denne bevægelse mod højre, men det vil give et bedre afsæt for de kommende kampe. Alle Enhedslistens svagheder til trods repræsenterer partiet flere hundrede tusinde mennesker, som ønsker forandring. Et godt valg til Enhedslisten vil synliggøre og fastholde dette ønske om forandring og den sociale vægt fra alle de mange, der netop ønsker denne forandring.   

En regering ”hen over midten” betyder, at den ”ekstreme midte” vil blive styrket. Altså at de samme gamle magtpartier vil fortsætte den nyliberale økonomiske politik, kaste os ud i den imperialistiske rivalisering med større kraft og lade arbejderklassens levevilkår, den fælles velfærd og klimaet betale prisen – hjulpet på vej af nationalistisk sammenhold og racistisk splittelse. 

Citat: Internationale Socialisters Landsledelse

Men det, som i sidste ende kan standse Socialdemokratiets højredrejning, er, hvis kampen for velfærd, retfærdige klimaløsninger og imod oprustning og racisme igen kan blive en massebevægelse, som kan sætte vores prioriteringer på dagsorden. Sygeplejerskernes strejke sidste år betyder at deres krav nu er sat på dagsordenen i valgkampen.

Utilfredshed er der masser af. Den må mobiliseres, samles og synliggøres. Ansvaret for dette hviler på den del af fagbevægelsen og venstrefløjen, som ønsker andet og mere end små lunser fra de riges bord. 

Internationale Socialister vil gerne være en del af denne kamp. Vil du også vil det, så start med at blive medlem hos os og deltag i Marxisme 2022 den 11-12. november.

Husleje-indgrebet og det absurde pensions-cirkus

Af Jens Riis Bojsen

Regeringen vil her-og-nu under de voldsomme generelle prisstigninger begrænse huslejestigningerne til max 4%. Det rammer pensionsselskabet PenSam Pension på indtjeningen. 

PenSam ejes af FOA, og 400.000 nuværende og tidligere FOA-medlemmer er “kunder”, som det hedder – dvs. at de har placeret deres pensionsopsparing her. PenSam fungerer fuldstændig på det kapitalistiske markeds præmisser.

Det betyder, at PenSam har investeret en del af overskuddet i ejendomme, og ligesom andre boligudlejere udplyndrer selskabet lejerne i dets lejeboliger. Regeringsindgrebet betyder imidlertid, at selskabet nu tvinges til at gå glip af op imod 300 mio. kr. 

Vi befinder os altså i en situation, hvor arbejder-lejere over huslejen tvinges til at skulle betale til andre arbejderes, nemlig FOA-medlemmers, pension. Samtidig med at meget store værdier hos de rige og ved kapitalen enten beskattes mildt eller helt friholdes for beskatning og derfor ikke går til det virkelige alternativ – en folkepension af en passende størrelse.

Forkvinde for PenSams bestyrelse er Mona Striib, forkvinde for FOA, der har et stort antal af nogle af landets absolut lavest lønnede som medlemmer. 

Se dagbladet Børsens omtale på nettet – søg efter borsen.dk “Husleje­ind­greb skærer i afkastet Pensions­kasse ser tab på op mod 300 mio. kr.”

katalog-siden finder du en liste over samtlige kategorier. Den kan du bruge som indgang til at dykke ned i digtene – digtet STØJFRONT (se forneden) findes fx i kategorien OVERSKRIFT (at inddrage og sammenstille overskrifter fra diverse nyhedsmedier som en måde at afspejle tendenser, sprogbrug, modstridende dagsordener, udvikling i opfattelse mm.)

Du kan også i stedet begynde med video- og lydfiler eller med et emneord, der interesserer dig. 

HearSay er en online-bog frem for en bog trykt på papir – den er nemlig ligesom flygtningesituationen et værk uden én entydig fortælling og uden nogen velordnet rækkefølge, fordi der ikke ER nogen logisk begyndelse og ingen forventelig afslutning på den såkaldte flygtningesituation. HearSay dikterer ikke en fast begyndelse eller slutning, men lader hver læser kreere sin egen unikke bog ved at lytte og læse og hoppe mellem kategorier og tags systematisk eller tilfældigt og dvæle der, hvor noget vækker genklang.

Cindy Linn Brown og Kenneth Krabat. Foto: Eget foto.

Bag bogen står digterduoen Cindy Lynn Brown og Kenneth Krabat, der har arbejdet på projektet i årene 2017 til 2022, oprindeligt inspireret af en udstilling med håndtegnede kort over flugtruter på et kunstmuseum i Ljubljana i Slovenien og ikke mindst af danske politikeres hjerteforladte håndtering af situationen lige siden de syriske flygtninge gik på motorvejen i 2015 og op til i dag. 

Kan læseren se sin rute gennem flugtkataloget som spejling af en flygtende i bevægelse fra personlig katastrofe mod sikkerhed, er vi glade.

Inspirerer materialet til egen større åbenhed og forståelse, til frivilligt arbejde, til kunst, til påvirkning af politikere og andre, har arbejdet ikke været forgæves.

Hvor tal bliver til mennesker

Flugt Museum – Refugee Museum of Denmark

Et museum, der ikke kun handler om fortiden, men som i høj grad også må siges at været et museum om og til samtiden – til eftertanke og refleksion!

Med udgangspunkt i FN’s definition på, hvad det vil sige at være flygtning, kommer du med på en menneskelig rejse på tværs af tid og sted. Gennem interaktive elementer, film, lyd og genstande møder du de mennesker, der har måttet sige farvel til alt det, de kender, og drage på flugt. Du følger dem på flugten videre til ankomsten til Danmark frem til drømmen om en ny fremtid, et muligt nyt hjem men også usikkerhed og savn.

Det nye flugtmuseeum i Oksbøl. Foto. Museeums hjemmeside

Verden oplever i disse år de største flygtningestrømme nogensinde. Krig og forfølgelse driver mennesker på flugt mod overlevelse, sikkerhed og nye hjem. Stærke billeder fylder i medierne, meninger flyver mellem politikere, og debatten er allestedsnærværende. Derfor er det ikke kun tidligere tiders flygtninge, man vil møde i FLUGT. Det er også de flygtninge, der er kommet til Danmark i nyere tid fra blandt andet Vietnam, Ungarn, Afghanistan, Syrien og Ukraine.

I udstillingen bliver de store tal og statistikker vedkommende ved at formidle det enkelte menneskes historie. Et menneske med familie, venner, arbejde, fritidsinteresser og – frem for alt – drømme og håb for fremtiden.

På din vej gennem udstillingerne og de enkelte historier kommer du til at bevæge dig fra krig og flugt til mulig sikkerhed, hverdag og (måske) frem til et nyt hjem. Udstillingerne giver desuden perspektiv på, hvordan det at modtage store flygtningestrømme opleves som modtagerland. Alle historier foregår på tværs af tid og sted.

https://flugtmuseum.dk 

Socialistisk Arbejderavis har tidligere beskrevet, hvorfor en strategi, der satser på et borgerting, er en blindgyde for klimabevægelsen. Helt kort skyldes det, at dels bliver et borgerting udemokratisk, da dets medlemmer skal udpeges ved lodtrækning og dermed ikke bliver aktiverende for folk. Og dels er det svært at forestille sig, at et borgerting med
Billede tekst: Solidaritet med Mahsa Amini i Melbourne. Foto: Flikr Mahsa Amini. Foto: Wikimedia Commons Den 16. september omkom den unge iranske kurder Mahsa Amini (på kurdisk Jîna Emînî) på et hospital i Teheran som følge af de kvæstelser, hun pådrog sig efter en voldelig arrestation af det iranske moralpoliti, for ukorrekt brug af landets lovpligtige
Nyrup, der ledede 4 regeringer fra januar 1993 til november 2001, tog over fra den konservative Poul Schlüter, der havde været statsminister siden 1982, og Nyrup blev efterfulgt af en Venstre-regering under Anders Fogh Rasmussen. Statsminister Poul Schlüter (K) 1982-93 Derfor ser forfatteren også (løst) på hvilke foranstaltninger fra Schlüter-tiden,
2019-valget var et skridt til venstre på baggrund af massive folkelige manifestationer på klima og velfærd. Forståelsespapiret bandt Socialdemokratiet til nogle progressive små skridt. Mette Frederiksens snak siden hendes Grundlovstale om en regering ”hen over midten” var og er et forsøg på at vikle sig ud af disse bindinger.  Det er pakket ind i snakken
Billede tekst: Rådhuspladsen under krigen. Et ikke ualmindeligt syn under besættelsen, selvfølgelig forstærket under de store strejkebølger. Foto: Arbejdermuseet/AAB Dels var levevilkårene blevet så utålelige, at det affødte utilfredshed og et ønske om at gøre noget ved det. Dels opstod der enkelte eksempler på, at kamp nyttede. Og endelig havde det
Putin-regimet bliver mere og trængt, i takt med at det russiske militær oplever en alvorlig svækkelse i Ukraine. Hertil kommer den politiske virkning af de omfattende protester i Rusland imod mobiliseringen af 300.000 soldater-reservister – samt af 10.000’ers flugt ud af landet. Hele denne svækkelse er den særdeles håndfaste baggrund for,
Billedetekst: EU kommissions formand Ursula von der Leyen. Foto: Skærmbillede fra DR TV. Skal vi tro medierne og politikerne, så er det være superskurken Putin, der er være skyld i gas- og el prisernes himmelflugt. For som bekendt har han jo skåret ned på gasleverancerne til EU og herunder til Danmark som et led i den økonomiske krigsførelse og det store inter-imperialistiske
Billede tekst: Den royale Britisk familie vinker til pøblen fra balkon på Buckinha,m Palace. Foto: Carfax2 Det kan virke både komisk og kedeligt at høre journalisterne gentage de samme banaliteter 24/7. Men tag ikke fejl. Monarkiet spiller en helt centrale rolle i hvordan den herskende klasse fortsat kan beholde magten og skovle milliarder til sig. Derfor
Billedetekst: Sympatiaktion med SAS piolterne. Foto: Arbejdere i Bevægelses Facebookgruppe De fyrede fastholder deres anciennitet, uanset hvilken del af SAS de bliver ansat i. SAS har ellers benyttet sig af en praksis, hvor Corona-fyrede piloter, der blev ansat i et af datterselskaberne, fik slettet deres anciennitet og skulle starte forfra på et lavere
Billedetekst: Den igangværende revolutionsprocess i Sudan rejser det klassiske spørgsmål om reform og revolution. Foto: Socialist Worker Det seneste årti har været fyldt med opstande, oprør og revolutioner over hele kloden. Og i hver af opstandene har spørgsmål om revolutionære strategier og mål været mere end abstrakte debatter. For de folkemasser,
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skriver lidt mere afdæmpet i deres nyeste analyse om, at “… højkonjunkturen lakker mod enden affødt af udefrakommende prisstigninger”. Leveomkostningerne er steget det sidste års tid og især igennem de sidste 3 måneder. Inflationen er på 9% i gennemsnit i Europa (og 7, 5 % i Danmark). Den presser allerede lavtlønnede
Billede: Churchill, Roosevelt og Stalin til Yalta conference i februar 1945 hvor de delte verden mellem sig. Foto: Prykel.com  ”Vores måde at leve på er truet.” ”Ruslands invasion af Ukraine er en trussel mod vestligt demokrati, og derfor er vi nødt til at stå sammen med vores ”egne herskere” og med NATO.” ”Rusland under Putin er et despoti, som det er nødvendigt
Billede: Verdens første militære plutonium-producerende reaktor kaldet B-reactor i Hanford USA. Foto: Ukendt. Hiroshima-bomben var en så overvældende demonstration af det nye supervåbens uhyre styrke, at selv de mest indskrænkede politikere i USA øjeblikkeligt forstod betydningen heraf. Staten skulle bevilge astronomiske beløb til videreudvikling
Billede tekst: Slaget om OK23 bliver løn og arbejdestid. Foto: Arbejdere i Bevægelse Lasse Bertelsen SAA: Der er ved at blive varmet op til overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i 2023. Hvad bliver de store temaer denne gang? Hvad jeg hører rundt omkring, så bliver hovedkravet, at ”bunden skal løftes”. Det var i og for sig også hovedkravet
Billede: Inger Støjberg med nationale-konservativ ven Sebastian Kurz. Wien 2016. Foto: Dragan Tatic Men det vi ved er, at hun var minister i Lars Løkke regeringen,  som skar ned på velfærd, skar efterlønnen ind til benet, forhøjede pensionsalderen og førte en umenneskelig, xenofobisk flygtninge/udlændingepolitik helt derud, hvor hun bevidst overtrådte
Billede tekst: Atomvarme til boligopvarmning – Smolensk atomkraftværk i det vestligste Rusland. Foto: Wikimedia Commons I forhold til klimaet fylder boligopvarmningen imidlertid ikke ret meget i de borgerlige medier, og selvom Danmarks Radio, som en public service-institution, burde have en forpligtelse til at oplyse offentligheden om, hvordan
Billede: Flere tiltrækkes af atomkraft som alternative til vedvarende energi. Her tyske demonstranter til fordel for atomkraft i 2020. Foto: saveger6.de/stand-up-for-nuclear-2020 En Megafon opinionsundersøgelse udført for TV2 og Politiken fra januar 2022 viste, at 35% af de adspurgte går ind for atomkraft, 40% er imod og 25% er hverken for eller imod
Denne artikel blev først bragt i Politiken d. 21. juni 2022 som Kronik. Forleden blev jeg igen mindet om, at jeg – nærmest uanset hvad jeg foretager mig her i livet – i manges øjne stadig mest af alt bare er en dum, fucking perker. Det skete på årets Folkemøde, hvor jeg efter at have deltaget i partilederdebat på DR2, sammen med min bror og en ven midt på havnen
En forsvarsunion i 2025. Det var budskabet fra daværende formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker i en tale fra 2017. Og de første skridt tøvede han ikke med. På bare fem år er EU placeret et helt andet sted sikkerhedspolitisk end i udgangspunktet. Hans efterfølger, Ursula von der Leyen har fulgt trop: ”Blød magt alene er ikke tilstrækkeligt, hvis vi
Grundlæggende handler idéen om borgertinget om, at man, ved siden af Folketinget, opretter en samling af mennesker, tilfældigt udpeget gennem lodtrækning, som skal modtage rådgivning fra de førende eksperter om, hvordan tingene står til, og derefter diskutere sig frem til forslag, som Folketinget så vedtager som love. Selve processen skal ledsages af
Hvordan har opslutningen bag atomkraften kunnet gå så hurtigt, som det er sket i Danmark? En væsentlig del af forklaringen er uvidenheden: Det ene øjeblik nægtede disse mennesker at anerkende klimaproblemet for i det næste at blive glødende A-kraft-tilhængere. Prototypen på en atomkraft-tilhænger er en yngre person (som derfor ikke ved noget særligt om
Mulder er historieprofessor ved Cornell University i USA og forsker i sanktions- og blokadehistorie. Hans forskning viser samtidig, at sanktioner sjældent fører de ønskede resultater med sig. At udgivelsen af hans bog, The Economic Weapon, falder sammen med Putins invasion af Ukraine er dog tilfældigt. Dertil kommer, at bogens emne nok er sanktionspolitik,
Hans familie, der blev spredt for alle vinde, hans møder med voldelige, korrupte russiske politibetjente og selve flugten… Selv to årtier efter hans ankomst til Danmark, kender kun de færreste mennesker til hans fortid. Men nu er han omsider klar til at fortælle sin livshistorie. Flugt er en dansk dokumentarfilm fra 2021, der allerede har gået sin sejrsgang
Dette arbejde blev ledet af juristen Hermod Lannung. Med den nye grundlov, som blev vedtaget i 1953, blev det formaliseret.  Forfatteren af bogen, Imperiets Børn, Anne Kirstine Hermann beskriver især både Hermod Lannungs manøvrerer i FN systemet, og hvordan andre embedsmænd i Grønlands Styrelsen manipulerede det grønlandske landsstyre til at godkende
Den tredje del af den sjette klimarapport siden 1990 udkom den  4. april i år. Her blev budskaberne om omstilling og nedskæring af udledningerne  igen understreget. Hvis klodens globale opvarmning skal holdes under 1,5 °C, skal verdens udledninger toppe i senest 2025, og i 2030 skal verden have skåret 43% af udledningerne. Med landenes nuværende løfter vil
For tredje gang i 20 år deltog Front National, nu National Samling (Rassemblement National), i anden runde af valget, og den har aldrig været så tæt på at vinde. Denne gang fik de 23% af stemmerne. Og endnu værre fik Eric Zemmour 7%, og med den tredje kandidat fra den yderste højrefløj blev det til i alt 32% af stemmerne. Le Pen vandt stemmer på at sige, at hun stod på
Er de moderne vestlige atomkraftværker sikrere end de gamle sovjetiske? De lidt ældre sovjetiske reaktorer blev med rette – allerede længe før Tjernobyl – kritiseret for at mangle en meget kraftig, tryksikker beton-indeslutning rundt om hele reaktoren. Den skulle kunne holde radioaktive udslip tilbage, hvis der skulle ske et brud på reaktoren.
Der har i årevis været ting der pegede på, at politiet bruger etnisk profilering i deres arbejde, lige som en vis grad af racisme. Allerede i 1999 i bogen ”Indenfor lovens rammer”, baseret på et feltstudie af politiet i Glostrup, påviste kriminologen Lars Holmberg at politiets konkrete ”skøn” gjorde forskel på om man standsede ”Hr og Fru Danmark” eller ”Muhammed
Mens kommentatorer heppede på den danske film, ”Flugt” til Oscar uddelingen, i sædvanlige nationalistisk stil, er det værd at huske på at filmen handler om en afghansk flygtning som måtte gruelige meget igennem før han endte i Danmark. Hans destination bestemte han ikke selv. Det gjorde de menneskesmuglere som hjælp ham ud. Fortalere for forskelsbehandlingen
Det er budskabet i Tomáš Tengely-Evans’ pjece, Stalins skygge, som udkommer snart på dansk (kan bestilles på forhånd ved at skrive til isu@socialister.dk). Tengely-Evans er onlineredaktør på avisen Socialist Worker og medlem af Internationale Socialisters søsterparti i UK, Socialist Workers Party. Pjecen kommer som en respons på, hvad forfatteren
København: Nanna Susé, sygeplejerske og medstifter af Foreningen af Danske Sygeplejersker Hvorfor synes du, at det er vigtigt at være her med banneret og demonstrere på Kvindernes Internationale Kampdag? Jeg mener, at det er vigtigt at kæmpe for ligestilling. Det er vigtigt, at vi som sygeplejersker stiller op i dag, fordi vi er et kvindedomineret fag. Der
Indstikket er et genoptryk af et særnr. (nr. 80) Socialistisk Arbejderavis, udgivet i anledning af en særlig og ganske frygtelig begivenhed. Et – formentlig – nazistisk bombeattentat. Et attentat der stadig er uopklaret. Mandag den 16. marts 1992, eksploderede en kraftig brevbombe i Internationale Socialisters kontor og lokaler i Søllerødgade 33 i København,
Sikandar Siddique, MF for De Frie Grønne Foto: Eget billede De Frie Grønne kan under ingen omstændigheder stemme for sådan en lov. Ikke fordi vi ikke vil hjælpe flygtninge fra Ukraine – det mener vi, at vi skal – men fordi loven er et udtryk for at statssanktionere racisme. Den skaber et A- og B-hold af flygtninge i Danmark, hvor de brune flygtninge fra Syrien, Afghanistan,
Til sammenligning kan det nævnes, at de årlige investeringer i bedre normeringer i daginstitutionerne, når de er helt gennemført, er på 1,6 mia. Altså mindre end en tiendedel af det der nu gives i yderligere bevilliger til militæret. Prioriteringen af militær frem for velfærd gennemføres nu, mens frygten og krigsstemningen påvirker befolkningen. Ubegrundet
Nye Borgerlige har påtaget sig rollen som spydspids og argumenterer offensivt for atomkraft. På partiets hjemmeside hedder det; “I 1985 vedtog det danske Folketing, at atomkraft ikke skulle indgå i dansk energiplanlægning. Det var en fejl. I dag er atomkraft langt mere sikkert, det er Co2-neutralt og det er afgørende for vores uafhængighed af Rusland
Og NATO, USA’s militære alliance, er den defensive kraft, der bevarer freden og beskytter frihed mod de ondsindede kræfter, der vil ødelægge den. Det fortæller Labour-leder Keir Starmer i sin hengivne artikel om Labours støtte til NATO for et par uger siden. Men det en historie, som folk, der ellers er modstander af krig, også kan finde på at acceptere. 
Biden administrationen har stort set fulgt Trumps og Obamas udenrigspolitiske strategi: Tilbagetrækning fra de fejlslagne krige af Irak og Afghanistan og nedtoning sit engagement i Mellemøsten for at samle kræfterne om en militær inddæmning af Kina. USA har længe forsøgt at få de europæiske NATO-lande til at give et større bidrag til NATO. Danmark som altid
Helt overordnet kommer vi til at skulle tage stilling til to af de mest almindelige tilgange til diverse kriser og problemer: Enten om det system, vi lever under, stort set er perfekt (eller også bare ikke til at ændre) – hvorfor det må være mennesket, der er skyld i problemerne. Eller om det er det system, vi lever under (kapitalismen), der er skyld i problemerne
Han bruger et par centrale begreber. Dels civilisationismen, som er gængs opfattelse på højrefløjen m.fl., og dels sociologismen, der dækker dele af venstrefløjen. Civilisationismen bygger på bl.a. Samuel P. Huntingtons ideer, der udråbte islam til en særlig civilisation/kultur, der er væsensforskellig fra og uforenelig med Vesten, og lider af irrationelt
Borgerskabet ønskede et reelt politisk herredømme i Frankrig og derved fuldførelsen af opgøret med l’ancien régime. Det gjaldt også i stigende grad resten af Europa, hvor små, despotiske stater eller imperier eksisterede under feudalistiske relationer. Mens den voksende arbejderklasse ønskede sociale og økonomiske forbedringer. Disse to strømninger