Det er på tide, at Venstre erkender, at den militaristiske udenrigspolitik var en fejl. Vi skal ikke søge nye veje til militære interventioner, skriver Enhedslistens EU-ordfører Søren Søndergaard i et debatindlæg i Jyllands-Posten. Læs hele historien på enhedslisten.eu Indlægget Hold fingrene fra forsvarsforbeholdet, Venstre blev først udgivet på
Ungarn og Polen har i en længere årrække været på kollisionskurs med EU, fordi basale frihedsrettigheder og demokratiske grundprincipper er blevet udfordret i begge lande. Andre steder i EU ser statsledere og politiske partier mod Budapest og Warszawa med beundring. Sloveniens premierminister, Janez Janša, er en af dem. 1. juli overtager han og Slovenien
Denne sommer er der politiske kulturoplevelser til både læseheste, museumsgængere og filmelskere. Rød+Grøn giver her et par bud på, hvad du kan dykke ned i. Simon Halskov, Rød+Grøn Bog: ”Nordisk socialisme”Vores tidligere finansordfører Pelle Dragsted giver sine bud på, hvordan den fremtidige demokratiske økonomi ser ud. Faktorer som klimaforandringer,
Spredt over hele landet vedtog Enhedslistens delegerede bl.a. et nyt boligprogram. Årsmødet sluttede af med at vælge en række nye folk som spidskandidater og til hovedbestyrelsen. Simon Halskov, Rød+Grøn Blot et halvt år efter Enhedslistens seneste årsmøde (der blev udskudt pga. corona) stod den atter på venstrefløjens ”fætter-kusinefest” i pinsen.
Spidskandidater til Folketinget 1. Rosa Lund (København) 2. Ibrahim Benli (Sjælland)     3. Mai Villadsen (Østjylland) 4. Søren Søndergaard (Københavns Omegn) 5. Rune Lund (København) 6. Victoria Velásquez (Fyn) 7. Peder Hvelplund (Nordjylland) 8. Sinem Demir (Nordsjælland) 9. Rasmus Vestergaard (Sydjylland) 10. Jette Gottlieb
Billedet af pensionisten der sidder på villaterrassen i udlandet med en sundowner og udsigt over bjerge og hav, findes naturligvis. Men virkeligheden for mange seniorer og pensionister i Danmark er mere grå. Enhedslistens Senior- og Ældrepolitiske Udvalg (SÆPU). 40 procent af folkepensionisterne har en økonomisk basis bestående af folkepension + pensionstillæg
Det er i år 80 år siden, at dansk politi arresterede kommunisterne. Nu kræver efterkommerne en undskyldning. Lole Møller, Rød+Grøn Samtidig med Tysklands angreb på Sovjetunionen den 22. juni 1941 krævede den tyske besættelsesmagt 66 ledende kommunister anholdt i Danmark. Et nidkært og beredvilligt danske politi internerede 339. De blev indsat i fængsler
Arbejdermuseet har for tiden en særudstilling, der retter fokus på venstrefløjens politiske aktivisme fra 1960’erne og frem til i dag. Rød+Grøn har besøgt Arbejdermuseet og udstillingen ”Aktivist”, der sætter fokus på, hvorfor og hvordan mennesker uden for det formelle parlamentariske og politiske system har præget demokratiet og flyttet holdninger
I februar vedtog hovedbestyrelsen, at vi frem mod kommunal- og regionsvalget i november skal have fokus på at få flere med i fællesskabet med en koordineret partioffensiv. Didde Jacobsen, organisationsmedarbejder Hvis Enhedslisten skal have magt, som vi har agt, har vi brug for flere medlemmer. Både dem, der støtter os økonomisk, men i høj grad også de medlemmer,
Mange har bemærket, at fagbevægelsen nu kun organiserer 52 procent af lønarbejderne – men at kun fire procent af lejerne er organiseret i en lejerorganisation, ved nok de færreste. Lars Dohn, næstformand Lejernes Landsorganisation Lidt højstemt kan man sige, at den private boligudlejning er klassekampens oversete kampafsnit. I lønkampen har de
Boligen kan øge eller udfordre firkantede kønsroller. Maria fortæller om at opleve familieforøgelse i to vidt forskellige boliger. Maria Temponeras Pludselig sad vi der, nybagte forældre, overrumplede og besejrede af en totalt konventionel arbejdsdeling. Det var nærmest som om, den var sivet ud af væggene i det lille rækkehus. Hvordan skete det lige?
Bo- og arbejdsfællesskabet Permatopia vil være en del af løsningen frem for en del af problemet. Her tænkes i permakultur, bæredygtighed og – på godt og ondt – beboerdemokrati. Sarah Glerup, Rød+Grøn Bjarne, 60 år, sidder på dét, der i corona-tiden har været en aflægger af Enhedslistens økonomikontor. På Zoom-skærmen ligner det et almindeligt, lyst rum,
Høj gæld i danske husholdninger er usundt for både samfundsøkonomien og klassekampen. Boliggælden udgør langt størstedelen.  Anders Hadberg, økonom Danske husholdninger har formentlig verdensrekord i gæld. Blandt de avancerede økonomier har danske husholdninger i gennemsnit den højeste bruttogæld i forhold til indkomsten. Den lå i 2019 på ca.
Elsebeth deler sin personlige oplevelse af, hvordan det er at leve med et ghettostempel. Hun opfordrer til modstand. Af Elsebeth Frederiksen – Når jeg besøger f.eks. Vollsmose, så er magtesløsheden og isolationen desværre den samme, som da jeg var der sidst. Ja, måske endda værre. Jeg oplever, at danske regler, love og normer kommer til kort i områder,
Enhedslisten fik på årsmødet i maj et boligpolitisk delprogram – og dermed en sammenhængende boligpolitik.  Det er et fantastisk og tiltrængt fremskridt for vores parti. Peter Ussing, boligpolitisk udvalg Boligpolitikken i Danmark er gennem de sidste årtier løbende blevet mere urimelig og ulighedsskabende. Det skyldes blandt andet, at venstrefløjen
Efter endnu en krig, endnu et brutalt bombardement af Gaza, glemmer verden igen palæstinenserne, den ulovlige besættelse og de umenneskelige vilkår, som over fem millioner palæstinensere har levet under gennem 54 år. Enhedslisten arbejder benhårdt for at fastholde fokus på besættelsen som hovedproblemet og presset på besættelsesmagten Israel. Leila
Lønstagnation, stigende ulighed og forøget udbredelse af working poor-fænomenet er alt sammen realiteter. Her er seks bud på, hvordan vi løser udfordringerne uden et EU-mindstelønsdirektiv. Christian Schmidt Jacobsen, EU-politisk medarbejder Tag en for holdet. Det har været et implicit budskabet fra lande som Tyskland, Spanien, Portugal og Frankrig,
Chile skal have en ny forfatning, og medlemmerne af forfatningskommissionen er netop blevet valgt. Rød+Grøn har i den anledning talt med den herboende chilener Waldo Salomon. Lole Møller, Rød+Grøn Ved valget opnåede højrefløjen ikke de 33 procent af stemmerne, der skal til for at nedlægge veto og kaste grus i processen, konstaterer Waldo Salomon med tilfredshed.
Ydelseskommissionen foreslår kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen fjernet. Enhedslisten kalder det et godt afsæt for forhandlinger om at mindske særligt børnefattigdommen – men det er ikke nok. Simon Halskov, Rød+Grøn Den sidste dag i maj fremlagde ydelseskommissionen sine anbefalinger til et nyt ydelsessystem. Enhedslisten glæder sig over,
Baggrunden for de kuldsejlede overenskomstforhandlinger er en 52 år gammel reform – tjenestemandsreformen. Med den blev det politisk besluttet, at sygeplejerskerne og andre kvindedominerede fag skal fastholdes på et urimeligt lavt lønniveau. Derfor skal der også en politisk løsning til for at løse konflikten. Simon Halskov, Rød+Grøn Regeringen
BilledetPå Enhedslistens årsmøde i maj vedtog vi en udtalelse til støtte for de syriske flygtninge. Samtidigt blev en minikampagne skudt i gang i uge 22 og 23. Der blev udsendt flyers og klistermærker til alle afdelinger, og masser af støttearrangementer, gadeuddelinger, demonstrationer og aktioner er poppet op rundt i det ganske land. Den gode nyhedEt
”Vores grundsyn er, at boliger skal være et samfundsgode, hvor priser ikke skal fastlægges efter udbud og efterspørgsel, men ud fra et socialt synspunkt”. Ordene lyder radikale i dag, men er faktisk et uddrag fra en tale af Jens Otto Krag på socialdemokraternes kongres i 1970. Siden er udviklingen i vores boligsektor desværre gået stærkt i den forkerte
Ved folketingsårets afslutning blussede debatten om udrejsecentre op igen. Denne gang fordi udlændinge- og integrationsministeren foreslog at flytte udrejsecenter Kærshovedgård som ligger i Vestjylland, til Langeland. Shuki Foighel, rets- og migrationspolitisk rådgiver Som bekendt faldt ministerens flytteplaner på gulvet, fordi de lokale langelændere
Økonomiaftale svigter mennesker med handicap”Det her er en fuckfinger til mennesker med handicap.” Sådan vurderer Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, en kommunal økonomiaftale, der landede i juni. Enhedslisten mener også, at aftalen svigter handicapområdet. – Mere end hver anden sag på børne-handicapområdet ankes.
Gry Søbye, Blågård, og Emil Ulrik Andersen, Allerød Kan Enhedslisten favne den nye bølge af hjemmepassere og forældre, som ønsker mere tid med børnene, imens de er små? Ja, det mener vi. Mange familier er pressede af de hårde vilkår for børnefamilier, som hersker i Danmark, og har svært ved at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Sammen med nogle daginstitutioners
Den franske togproducent Alstom, som skal levere elektriske tog og vedligehold til Danmark for op mod 20 milliarder kroner, er på FN’s liste over firmaer med bånd til israelske bosættelser. Simon Halskov, Rød+Grøn Regeringen fraråder investeringer, der styrker bosættelserne. Alligevel har togproducenten Alstom, der er på FN’s liste over firmaer, der
Regeringens lovforslag om at gøre det muligt at asylbehandle og at oprette modtagecentre i lande uden for EU blev førstebehandlet i går. Enhedslisten støtter ikke forslaget. Simon Halskov, Rød+Grøn Forslaget er hverken humant eller retfærdigt, hvilket ifølge forståelsespapiret ellers burde være regeringens officielle holdning til et asylsystem.
For første gang i utroligt lang tid ser det ud til, at der blæser nye skattevinde i EU-systemet. Med en forandringsparat administration under Joe Biden i USA og med nyfundne stædige kræfter i EU-Parlamentet ser det ud til, at EU for første gang kan spille en positiv rolle i kampen imod skattely. Læs hele historien på enhedslisten.eu Indlægget EU’s skattehul
Efter lang tids venten er regeringens landbrugsudspil endelig kommet. På papiret kan ambitionsniveauet synes højere end forventet, men reelt set er vi langt fra i mål, mener Enhedslisten. Simon Halskov, Rød+Grøn Alt for mange ukonkrete, såkaldte udviklingspotentialer, hvor regeringen – på trods af at den har brugt et ekstra halvt år – ikke på nogen som helst
De mange COVID19-restriktioner betød, at der måtte tænkes nyt, hvis den fjerde kulturfestival ikke helt måtte aflyses. Lole Møller, Rød+Grøn Det blev hurtigt besluttet at tilrettelægge et program, der kunne ses på Facebook og YouTube. Det blev på selve dagen set af flere end 1000 og de efterfølgende dage af et tilsvarende antal. Og det kan stadig ses. Gå ind
Visionær debat om nordisk socialismeNordisk socialisme” er titlen på en ny bog af Pelle Dragsted, debattør og tidl. MF. Her argumenterer han for, at kimene til en ny demokratisk socialisme allerede findes i de nordiske velfærdssamfund og i vores erfaringer fra andelsbevægelsen, kooperationen og vores fællesejede offentlige sektor. Mød Pelle Dragsted
I slutningen af august lyder startskuddet til en bred partioffensiv, der skal sikre et godt resultat for Enhedslisten ved kommune- og regionsvalget den 16. november. Finn Sørensen, medlem af hovedbestyrelsen Årsmødet 2020 besluttede, at der i begyndelsen af 2021 skulle gennemføres en bred partikampagne for at styrke billedet af Enhedslisten i den brede
Danmark er fremmedfjendsk, og det kan have store konsekvenser for fremtiden. Hvis Danmark ikke vil lukke sig om sig selv, skal vi sige fra nu. Yannic Cyrus Bakhtari, SUF ”Ghettoloven”. Nedrivning af almene boliger. Udskamning af unge mennesker med såkaldt ”ikke-vestlig baggrund”. Meget bureaukrati og stramme krav til at få dansk statsborgerskab. Udrejsecentre
Flere medlemmer af Enhedslisten har underskrevet #Enblandtos-erklæringen om krænkelser og overgreb i politik, sammen med flere hundrede andre politisk aktive kvinder. Det er baggrunden for dannelsen af et medlemsnetværk for kvinder og kønsminoriteter i Enhedslisten. Lone Degn, kvinde+arbejdsgruppen Netværket organiseres i Facebook-gruppen “En
I november mødtes omkring 70 kvinder og kønsminoriteter via Zoom. Vi mødtes for at tale om det, de fleste i Enhedslisten er enige om, nemlig at sexisme og overgreb skal bekæmpes, også internt i Enhedslisten. Marie Lassen, Kvinde+arbejdsgruppen Når nu de fleste er enige om at bekæmpe sexisme og overgreb, hvorfor er det så vigtigt med et møde, hvor kun kvinder
Regeringen har besluttet at anlægge en ledning med fossil gas til Lolland-Falster. Rød+Grøn har talt med kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov om projektet. Lole Møller, Rød+Grøn Sukkerproduktionen skal støttes til at omlægge til mere klimavenlig produktion. Ellers flytter de. Sådan begrunder klima-, energi- og forsyningsministeren etableringen
Et borgerforslag om at flytte handikapområdet fra kommunerne har opnået mere end 50.000 støtter og skal førstebehandles i Folketinget 4. maj. Sarah Glerup, Rød+Grøn Flyt handicapområdet, så kommunerne ikke længer sidder med beslutninger om hjælp til børn og voksne med handikap. Det er pointen med et borgerforslag, der i skrivende stund har samlet over
Siden marts sidste år har landets børn måttet tilbringe usædvanligt meget tid hjemme. Vi har bedt tre børn skrive lidt om, hvordan de har oplevet corona-nedlukningen. Corona gav mig flere klassekammeraterMy Hørby MikkelsenMit navn er My, og jeg går i hjemmeskole i 8. klasse. Det har jeg gjort i over fem år, fordi jeg er autist, og folkeskolen ikke fungerede
Ifølge FN’s Børnekonvention har børn og unge ret til selv at definere deres kønsidentitet. Hvis Danmark vil efterleve konventionen, må vi ændre vores lovgivning,  mener transkønnede børns familier. Helge Sune Nymand, næstforperson i Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn De sidste par år har der været en del debat i de danske medier, der
De seneste års reformer af kontanthjælpsloft, integrationsydelse og starthjælp har ført tusindvis af børn ud i fattigdom. Den udvikling har fået Børnerådet og 17 andre organisationer til at efterlyse et endeligt opgør med børnefattigdom i Danmark. Simon Halskov, Rød+Grøn Ifølge AE-rådet levede der 31.700 danske børn i fattigdom i 2001. Året efter blev
Når regeringen vil tvangsfjerne flere, kan det gå ud over børn, hvis forældre ikke matcher forestillingerne om den klassiske kernefamilie. Det har spastiske Mulle og hendes datter oplevet – og selvom fejlen blev rettet, er sporene varige. Sarah Glerup, Rød+Grøn Mens mange hylder regeringens børneudspil, er Mulle Skouboe, 34, og hendes 13-årige datter
Regeringens anbringelsesudspil rummer gode intentioner om børnerettigheder og stabilitet, men der mangler fokus på forebyggelse og ressourcer til ordentlig sagsbehandling. Anna Berg, socialpolitisk rådgiver Selvom der er gode takter i regeringen udspil til en anbringelsesreform, ‘Børnene Først’, kommer vi aldrig i mål uden at afsætte
Vi skal passe på ikke at gentage fortidens fejl ved at glemme forebyggelse til fordel for tvangsfjernelser. Månedens tema ser på børns rettigheder med afsæt i regeringens udspil ‘Børnene Først’. Lole Møller, Rød+Grøn Efter 14 års kamp fik Godhavnsdrengene sidste år endelig deres undskyldning for de overgreb og den misrøgt, de havde oplevet
Trods grønne løfter fortsætter EU-støtten til kommercielle fremstød, der skal få forbrugerne i EU til at indtage mere kød og flere mælkeprodukter. En ny rapport fra Greenpeace konkluderer, at EU aktivt modarbejder folks lyst til at spise mindre kød og færre mælkeprodukter. Læs hele historien på enhedslisten.eu Indlægget EU modarbejder grønne madvaner
For første gang i utroligt lang tid ser det ud til, at der blæser nye skattevinde i EU-systemet. Med en forandringsparat administration under Joe Biden i USA og med nyfundne stædige kræfter i EU-Parlamentet ser det ud til, at EU for første gang kan spille en positiv rolle i kampen imod skattely. Frederik W. Kronborg, Rød+Grøn EU er i dag en af de mest væsentlige
I de seneste år er platformsøkonomien for alvor vokset frem. Via en app på telefonen er det nemt at bestille alt fra få alt fra rengøring af sit hjem til den hurtige aftensmad. Desværre sker det på bekostning af medarbejdernes løn og arbejdsforhold. Frederik W. Kronborg, Rød+Grøn I årevis har det været muligt at bestille en pizza over telefonen og få den leveret
Mange landbrug står til at skifte ejer de næste ti år, og udenlandske kapitalfonde står på spring. Der er brug for en omfattende reform, som både kan sikre et bæredygtigt landbrug, demokratisk kontrol over jorden og fornyet liv til landområderne. Rasmus Vestergaard Madsen, miljøordfører for Enhedslisten og økologisk landmand De fleste danske landbrug
Regeringens udspil om et tillæg til parallelsamfundsaftalen, populært og stigmatiserende kaldet ”ghettopakken”, er en ærgerlig cocktail af dårlige tiltag med enkelte lyspunkter. Simon Halskov, Rød+Grøn Regeringen lader endnu flere almene boligområder få et mærkat – nu hedder det så ”forebyggelsesområder”. Det kan jo lyde tilforladeligt, men bag
BilledetSlaget om Lærkesletten er tabt: Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget den endelige lokalplan, som blåstempler byggeri på 219.000 kvadratmeter af Amager Fælleds natur. Enhedslisten og Alternativet stemte imod, mens bl.a. SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre stemte for. Den gode nyhedIA vinder valget i Grønland. Inuit Ataqatigiit
Børn er mennesker, som endnu ikke er voksne. Vi voksne mener som regel meget om børn, men børnene har også selv en stemme, hvis vi lader dem komme til orde. Så jeg spurgte mine egne børn, hvad de mener er vigtigt for børn. Min datter på 10 svarede: Det vigtigste er, at der er nogen, der tager sig af én. At de holder af én, og at man føler sig elsket. Det er også vigtigt, at
Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud i EU? Det spørgsmål stillede Enhedslistens EU-team på konferencen “Katastrofe eller håb?” Lige her kan du hører svarende fra bl.a. Bente Sorgenfrey, næstformand FH, Henning Overgaard, forbundssekretær 3F, Karen Melchior, MEP Radikale Venstre og Nikolaj Villumsen, MEP Enhedslisten. Læs hele historien
I weekenden 20.-21. marts holdt vi vores første landsmøde nogensinde. Knap en tredjedel af vores over 500 medlemmer deltog – enten alene hjemmefra eller i små satellitter af op til fem unge socialister. Anne Björk Eskelund, Rasmus Juhl Nielsen, Shila Pourdeylami, Emilie Payami, Frederik Dahler, Mikkel Skovgaard, Martin Thing og Lasse Andersen, Rød-Grøn
Mange års snak om en kattegatforbindelse kan snart blive alvor. Modstanden skal styrkes, før det er for sent. Jette Manthey Søgaard, Mogens Bo Thomsen og Vibeke Kold, aktive i Stop Motorvej over Samsø ”Kattegatforbindelsen? Den har de jo snakket om i årevis. Den bliver aldrig til noget!” Det er en typisk reaktion, når vi snakker med folk om broen. En anden kommentar
Regeringen vil sende danske specialstyrker til fransk militæroperation i Sahel. Det er dybt problematisk og sker ikke med Enhedslistens stemmer.   Simon Halskov, Rød+Grøn Regeringen går direkte efter at sende soldater til de omstridte missioner med Frankrig, som er velkendte for at pleje deres koloni-interesser i Sahel området. – Vi ved meget
Christen Plum, Poul Hviid, Katrine Hassenkam, Kristian Kirkebjerg, Hanne Dam, Grethe Bidstrup, Enhedslisten Vanløse Københavns Kommune planlægger at inddrage et stort område i den fredede park, Nørrebroparken. Området skal bruges til en indhegnet fodboldbane, der skal belægges med kunstgræs. Der er i forvejen en fodboldbane – indhegnet og med
 Flemming Gundersen, byrådsmedlem i Viborg for Enhedslisten Professor, dr. scient. pol. Curt Sørensen er død for ganske nylig, 83 år gammel. Han var næsten hele sin akademiske karriere ansat ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Hvad har det så med Enhedslisten at gøre? Jo såmænd det, at Curt Sørensen i sin politiske opfattelse lå
Der er noget i gære i sundhedssektoren. Sygeplejerskerne har stemt nej til overenskomsten. En fjerdedel af jordmøderne har skrevet under på en radikal protest imod dårlige arbejdsforhold og et borgerforslag om opgør med ulige løn har samlet mere end 50.000 underskrifter. Rød+Grøn har talt med Frida Groth, som er en af initiativtagerne bag borgerforslaget
I tre uger har Enhedslistens medlemmer stemt på deres favoritkandidater til Folketinget. Her er afstemningens top 21, som danner grundlag for valget af spidskandidater – skulle der blive udskrevet valg i løbet af det næste år. 1. Mai Villadsen, Brønshøj-Husum 2. Victoria Velásquez, Vesterbro 3. Rosa Lund, Blågård 4. Peder Hvelplund, Hjørring 5. Rune Lund,
Joannahuset er Danmarks første krisecenter for børn og unge. Rød+Grøn har talt med Mette Bak, som er omsorgsfrivillig i Joannahuset, om hvad det er for et behov, som dette nye initiativ skal afhjælpe. Astrid Vang Hansen, Rød+Grøn Joannahuset åbnede i august 2020 og har på et halvt år taget imod mere end 100 børn med akut brug for hjælp og støtte. Mette Bak, der
Venstre vil genoplive Forsvarskommandoen – men det vil være både udemokratisk og uansvarligt. Det mener Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten. Simon Halskov, Rød+Grøn Det overrasker ikke Eva Flyvholm, at Venstre vil tilbage til en tid, hvor Forsvaret var stort set uden for politisk kontrol. – Men deres forslag er dybt udemokratisk og
Apps som Uber og Deliveroo har fundet en måde at få folk til at arbejde for sig uden at være forpligtede til at give arbejdstagerne de rettigheder, de har krav på. Det skal vi sørge for, at de ikke slipper afsted med siger, Leïla Chaibi, medlem af EU-Parlamentet for La France insoumise. Læs hele historien på enhedslisten.eu Indlægget Platformsøkonomien indfører
Regeringen har sammen med en række partier netop aftalt at nedsætte en taskforce, der endnu engang skal undersøge, om det er muligt at få de danske børn hjem fra Syrien uden deres forældre. Simon Halskov, Rød+Grøn Aftalen betyder, at de danske børn kommer til at lide endnu længere tid i syriske fangelejre uden sikkerhed for at komme hjem. Det vurderer Enhedslistens
Psykiske lidelser er folkesygdomme, og flere og flere lever med psykiske lidelser. Hver tredje kommer mindst én gang i deres liv i kontakt med psykiatrien. Men dette er ukendt for mange, fordi der er megen tabu omkring psykiske lidelser. Enhedslistens sundhedspolitiske udvalg Antallet af patienter i psykiatrien er fordoblet i de seneste 10 år, og stigningen
10.000 sikkerhedsstyrker i det kurdisk dominerede selvstyreområde i det nordøstlige Syrien har her til morgen startet en aktion mod Islamisk Stat-støttepunkter i den berygtede al-Hol-lejr. Simon Halskov, Rød+Grøn Islamisk Stat-tilhængere har gennem en periode forstærket deres greb om al-Hol-lejren med bl.a. indoktrinering af børn til terroraktioner
I de senest år er platformsøkonomien for alvor vokset frem. Via en app på telefonen er det nemt at bestille alt fra få alt fra rengøring af sit hjem til den hurtige aftensmad. Desværre sker det på bekostning af medarbejdernes løn og arbejdsforhold. Læs hele historien på enhedslisten.eu Indlægget Arbejdsgivere løber fra ansvaret blev først udgivet på RØD+GRØN.
Da Enhedslisten sidste år gik med i affaldsaftalen, var det for at forhindre en privatisering og sikre en grønnere, mere klimavenlig affaldssektor. Vi ville give kommunerne en chance for en planlagt afvikling i stedet for den skadelige privatisering, som der desværre hele tiden har været flertal for. Simon Halskov, Rød+Grøn Enhedslisten stod sammen med
De 19 danske børn, der er fanget i syriske fangelejre, skal hjem omgående. Det handler om grundlæggende menneskerettigheder: retten til et trygt liv, retten til skolegang, retten til mad, vand og medicin, påpeger Rosa Lund. Simon Halskov, Rød+Grøn Enhedslisten har siden 2018 arbejdet på at få danske statsborgere hjem fra IS-fangelejre i Syrien. –
Lisbet Skou, Esbjerg-Fanø-afdelingen Er der virkelig et akut behov for et hurtigere/større trådløst telekommunikationssystem og endnu mere digitalisering af samfundet?! Læk af personlige data fra forskellige institutioner, offentlige som private. Misbrug af personlige data, som f.eks. forskeren, som udleverede personligt datamateriale (Uden
Udspillet fra regeringen kan ende med at forhindre fattige familier i at bo i de områder, de ellers har råd til. Simon Halskov, Rød+Grøn Regeringens udspil om et tillæg til parallelsamfundsaftalen, populært og stigmatiserende kaldet ”ghettopakken”, er ærgerlig cocktail af dårlige tiltag med enkelte lyspunkter. Regeringen lader endnu flere almene boligområder
Mandag led demokratiet og retten til selvbestemmelse et stort nederlag i EU-Parlamentet da et flertal stemte for, at ophæve tre catalanske medlemmers parlamentariske immunitet. Afstemningen udfordrer det demokratiske fundament i EU, og bryder med ideen om, at EU kan spille en positiv rolle i konflikten mellem Spanien og Catalonien. Læs hele historien
Mandag led demokratiet og retten til selvbestemmelse et stort nederlag i EU-Parlamentet da et flertal stemte for, at ophæve tre catalanske medlemmers parlamentariske immunitet. Afstemningen udfordrer det demokratiske fundament i EU, og bryder med ideen om, at EU kan spille en positiv rolle i konflikten mellem Spanien og Catalonien. Læs hele historien
Erik Borup Lützen, OdenseJeg har nu en alder af 91 år og grunder meget over det, livet har lært mig. Her er en lille respons. Min interesse for Biblen startede, da jeg var 13-14 år. I skolen blev vi kaldt til religionsundervisning med en Frøken Guldman.Hendes budskab var her, at Herren standsede solens gang over jorden, så dagen kunne blive længere og jøderne hermed
Af Steen Simonsen HVOR ER ENHEDSLISTENS HELHEDSTÆNKNING MED CORONA-PANDEMIEN? Spørger Nina Bjørner, Gentofte meget velbegrundet i et debatindlæg. Det undrer også mig meget, at vi i Enhedslisten tilsyneladende ikke har nogen form for helhedstænkning i forbindelse med håndtering af Corona. Tak for dit indlæg Nina. Jeg undrer mig og frustreres over, at
Starten af 2021 har budt på en diskussion om EU´s håndtering af corona-vaccinationen. Kritikken er i den seneste tid taget til. Men er den berettiget? Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, og Enhedslistens medlem af EU-parlamentet, Nikolaj Villumsen, kommer med deres perspektivet på sagen. Læs hele historien på enhedslisten.eu Indlægget Interview: