De seneste måneder er protesterne taget til i styrke mod Ecuadors præsident, og de er ikke blevet mindre efter hans navn dukkede op i en ny international læk af skattebedragere. Protesterne begynder at ligne oprøret Ecuador i oktober 2019, og har mange af de samme elementer. Fælles kamp i mod et korrupt regime, protester over stigende benzinpriser, og løftebrud
Strejkebevægelsen og fagtoppen Torsdag den 4. november 2021 kl. 19-21 Møde: Online eller fra Oktober Bogbutik, Vesterfælledvej 1 Møde om Sygeplejerskestrejken og solidaritetsbevægelsen. Hvor står vi nu og hvor går vi herfra. Erfaringer med fagtoppens svigt/ forræderi. Hvorfor handler de som de gør og hvad kan der gøres? Sygeplejerskestrejken viser
Læserindlæg af Tue Magnussen I dag er det FN-dag. Dagen markeres hvert år for at fejre grundlæggelsen af De Forenede Nationer – FN – 24. oktober i 1945. Stiftelsen af FN var tæt forbundet med 2. verdenskrig og de første atombomber, der 12 uger før blev sprængt over Hiroshima og Nagasaki henholdsvist 6. og 9. august. Men i år er det tillige den første FN-dag efter,
Den kinesiske regering står overfor ejendomsmastodonten Evergrande´s akutte betalings krise og mulige dominoeffekt for økonomien. Med Evergrande der har så mange ledige lejligheder, at de kunne huse hele Frankrigs befolkning, udover at de også har været involveret i elbiler, energi, endda sport med køb af et fodboldhold. En af Evergrandes spøgelsesbyer
EU medlemskabet koster hvert år almindelige skatteydere mia. af kroner, og systemet beskytter systematisk de store forurenere, og millionæren i skattely. På topmødet i denne uge have EU travlt med at tale om NextGeneration EU reformer og alle de penge, der skal investeres på at sikre en ”grøn” omstilling. Men de talte meget lidt om at ulykkerne kommer fra gigant
Alt for ofte hører man denne sætning, “Jeg har intet at skjule!” når vi påpeger de farer, der er ved statsmagtens internetovervågning og dataindsamling fra officielle kilder, sociale medier osv. Historien om Kabuls fald bør lære alle at frygte statens overvågning og registre. Af Arbeit-Zukunft, TYskland Gode lovlydige borgere har intet at
En ny undersøgelse fra Rockwoldfonden påviser atter, at ufaglærte forældre har større risiko for børn med lav fødselsvægt eller behov for hospitalsindlæggelse. Og der er flere indikatorer, der viser, at der er store sociale forskelle i børns sundhed fra fødsel til ungdom afhængig af forældrenes uddannelse og indkomst. Den nye undersøgelse bekræfter billedet
Nr. 21 – 2021NYHEDER HVOR DER KÆMPES Uge 40-41, 2021 14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital. Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs Har du brug for KPnet – så STØT vores netavis! KPnet udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne. KPnet er åben for hele den kæmpende bevægelse – for strejkende sygeplejersker, de offentligt ansattes protester,
Den 17. oktober 1936 blev De Internationale Brigader oprettet i Albacete i Spanien. Det er 85 år siden, så i den anledning bringer vi her en artikel om den spanske borgerkrig, der blev et præludium til den Anden Verdenskrig. Her th. ses en gruppe overlevede danskere, fotograferet i en opsamlingslejr i Nordspanien umiddelbart før de blev hjemsendt ved årsskiftet
KPnet udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne. KPnet er åben for hele den kæmpende bevægelse – for strejkende sygeplejersker, de offentligt ansattes protester, for boligbevægelsen, for EU-modstand, for krigsmodstand, for kritisk og revolutionær debat. Brug KPnet – skriv til KPnet og giv info videre. STØT OS MEGET GERNE ØKONOMISK! Frem til 1.
Fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK’s 9. kongres sender vi vores varmeste revolutionære hilsner til alle partier og organisationer i Den Internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML. Konferencens og dens medlemmers revolutionære arbejde og utrættelige kamp er en stor inspiration for vores parti. At
Løftet om en Lønstrukturkomité var det eneste Grete Christensen, DSR havde med sig, da hun efter sygeplejerskernes første NEJ til overenskomsten endnu engang anbefalede et ja til det ’nye’ resultat. Løn var der intet af. Denne gang sagde et kæmpe flertal Nej – Nej til det, der klart blev betragtet som en indholdsløs syltekrukke. Og det var den syltekrukke regeringen
FredsVagten ved Christiansborg dag 7213 PRESSEMEDDELELSE Det er ikke nogen hemmelighed at FredsVagten er en lille flok forbenede aktivister med en ganske høj gennemsnitsalder. Det er ikke nogen hemmelighed at vi på ingen måde fylder dagene ud. Og det er slet ikke nogen hemmelighed at vi dog stadig er tilstede ved FredsVagten HVER DAG. 20-årsdagen 19. oktober
Indlægget bygger på indledningen til et protestmøde i Litteraturhuset i Oslo 8. oktober, holdt af Geir Hem, Stopp NATO Har I hørt de glade nyheder? At F-35A har afsluttet sin kernevåben test, og at US Airforce d. 1. oktober aktiverede sin første F-35A eskadrille på europæisk jord. Luftforsvaret udtalte til Teknisk Ugeblad tirsdag, at dette vil give endnu flere
Klimakatastrofen skyldes det kapitalistiske system Verdens førende klimaforskere har i de sidste årtier, talrige gange gjort opmærksom på, at der kræves et stop for CO2-udledning fra fossile brændsler, og omfattende og omgående handling, hvis de menneskeskabte klimaforandringerne skal bremses. Alternative rene vedvarende energikilder fra sol og
I denne uges podcast fra Oktober Radio kommer vi ind på tvangslukningen af Berit’s Hjemmepleje afdeling i Århus, og hvordan det igen afslører at privatisering i praksis betyder nedskæringer, og forringelser. Det afslører også at det såkaldte ”frit valg”, blot er hokus pokus illusionsnumre, hvor politikerne sælger nedskæringer som et demokratisk
Siden søndag d.16. september har der nu i 3 uger været etableret en Palæstina-flagvagt hvor det palæstinensiske flag på daglig basis har været rejst på Christiansborg Slotsplads. Det er sket som symbol for et Frit Palæstina og med krav til regering og folketing om anerkendelse af Palæstina og krav om sanktioner mod Israel. Med indhentet tilladelse rejses
Den 1. september var den reaktionære SB8- anti-abort lov vedtaget til at træde i kraft. Loven, der også er kendt som “heartbeat law” blev vedtaget i Texas i maj 2021. SB8 er et af de mest åbne forsøg på at undertrykke kvinders rettigheder i USA. I praksis indskrænkes abortretten til en seks ugers periode, hvilket for mange kvinder ikke engang er længe nok til at
Den socialdemokratiske undervisningsminister har sammen med bl.a. Enhedslisten gennemtrumfet, at 6 skoler næste år ikke må optage elever. I Århus handler det bla. om Viby Gymnasium. Et stop for elevoptag der gennemtvinges med argumentation om at forældrenes indkomst er for lav, og skolen har det svært i konkurrencen om at tiltrække flest elever. Det lyder
Sygeplejerskerne daglige aktioner og arbejdsnedlæggelser har sat gang i en bred fælles kamp for en velfungerende offentlig sektor, for ordentlige løn- og arbejdsforhold, for ligeløn. Sammen med kravet om minimumsnormeringer, handicappedes rettigheder, stop for gensidig forsørgelse og klimahandling var det det klare budskab som sendtes til regering
Læserindlæg af Tue Magnussen Med Chiles nylige ratificering har i alt 56 lande nu stadfæstet FN’s traktat om forbud mod atomvåben. At mange af disse er udviklingslande, er tegn på, at ønsket om et nej til atomvåben i høj grad kommer fra Syd. Chile har som det 56. land i verden ratificeret FN’s traktat om forbud mod atomvåben. Det skete i New York den 23. september,
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisternes, APKs 9. kongres september 2021 Danmark står som EU- og NATO-land midt i en voldsom oprustningsspiral med nye fjendebilleder, aggression mod øst og forstærket kamp om markeder og råstoffer. Milliarder bliver postet i krigsforberedelser, krig og våbensystemer, mens sundhed og sociale forhold barberes ned
I august blev der registreret mere end 130.000 arbejdsløse i Danmark, det var samtidig med til at den socialdemokratiske statsminister præsenterede endnu en stramning af kontanthjælpsreformen. Nu skulle flere i tvangsarbejde og den såkaldte nytteindsatsordning skulle udvides til fuld tid og kaldes nyttejobs. Med budgetforliget i Århus er det nu helt
Så kom gennembruddet for industrilandbrugets pres for at åbne landbrugsproduktionen for GMO, gensplejsede planter i europæiske lande. EU har godkendt 7 nye patenterede og manipulerede planter indenfor fødevarer og beklædning. Det drejer sig om forskellige sorter af sojabønner, raps, majs og bomuld. Selvom EU selvfølgelig påstår, at dette er ganske
I denne uges podcast taler vi om snyd med eksamenen på en folkeskole i Århus, og at de der egentlig er blevet snydt er den uforholdsmæssigt store gruppe børn der ikke har modtager den undervisning som de har ret til. Snyd med eksamener og karakterer, er blot et symptom på at nedskæringer og eksamensræs er en katestrofekurs. Til sidst i udsendelsen taler vi bl.a.
DEBATMØDE TORSDAG DEN 7. OKTOBER 2021 KL. 19.00-21.00 i Oktober Bogbutik, Vesterfælledvej 1B, København. SOSU Kirsten Trine Larsen og sygeplejerske Katrine Vilien lægger op til debat sammen med pædagoger og strejkestøttekomitéerne. Alle kan deltage. Vi diskuterer de samlede erfaringer i vores fælles aktuelle kamp – og hvordan vi fortsætter kampen.
Efter valget er APK´s broderorganisation i Tyskland kommet med sin vurdering af det netop overståede tyske forbundsvalg og de pågående kansler forhandlinger  Karikatur af Guido Kühn -Tekst: “Tyskland er, hvis du mandag morgen kommer på cykel til arbejde og straks som det første bliver spurgt om du også laver sort arbejde.” Udtalelse ved Organisationen
Der har været Stortingsvalg i Norge, og der er mange paralleller til danske forhold. Norge presses ind under EU’s markedskrav, Norge er NATO-medlem og på venstresiden stillede partiet Rødt op med samme strategi som Enhedslisten herhjemme – at tage rollen som det ‘ægte Socialdemokrati’. Valget var udtryk for en venstredrejning
EU skal finde og styrke sin sjæl, sagde EU-kommissionens præsident Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand – State of the European Union. Det betyder at køre kanonerne i stilling. Af Jan Steinholt, Nei til EU, Norge Vi er begyndt på at opbygge et europæisk miljøforsvar, sagde von der Leyen, men det, vi virkelig har brug for, er en europæisk forsvarsunion.
Af Gitte Wilsdahl Christensen Jeg hverken kan eller vil juble over, at gensidig forsørgerpligt, måske fjernes for nogle pensionister. Ikke når de svageste sidder tilbage med lorten. Det kan sgu ikke være rigtigt, at man skal gøres fattigere end andre fordi ens partner/ægtefælle ikke kan få et arbejde, eller er for syg til at få et. Det er diskrimination af værste
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK har netop afholdt sin 9. kongres. Over hele verden ser vi angreb på løn og sociale forhold – men også at der bliver svaret igen. Herhjemme er det på ingen måde lykkedes regeringen at lukke sygeplejerskernes kamp for løn og arbejdsforhold ned med deres regeringsindgreb. Tværtimod er der blusset en modstand og solidaritet
Byrådet i Århus har indgået budgetforlig i denne uge, og her forklarer de helt konkret, at nyttejobs skam skal overtage rigtige jobs i udliciteret rengøring, plejesektoren og i grønne områder. Kravet er at denne plan skrottes! Der skal oprettes rigtige jobs med rigtig løn og arbejdsforhold. Modstandere mod Kattegatforbindelsen har udgivet en Grønbog med
Tale ved Sosu, Kirsten Trine Larsen på demonstrationen “Fælles sag på tværs af fag”  d. 24. sept. i København I dette lille land er vi ca.38.000 sosu-hjælpere og ca.40.000 sosu-assistenter – En’ uddannelse, delt i 2. Mette mor’ udtalte, at der ikke ville blive regeringsindgreb, det blev’ der. Mette mor’ har for nylig udtalt, at det ikke’ skal være sjovt
Fælles sag – på tværs af fag 24. september 2021 – Tale af sygeplejerske Vibeke Kline Frost Mange tak for invitationen til denne demonstration. Jeg er med her i dag sammen jer, fordi jeg også er dybt bekymret for vores velfærdssamfund. Mit navn er Vibeke, jeg er sygeplejerske. Men jeg er også borger i Danmark, og dermed også bruger af alle de forskellige velfærdsydelser
  Gert Stenholt Madsen, stressramt SOSU-hjælper sendte denne tale-hilsen, der blev oplæst på ”Fælles sag på tværs af fag” demonstrationen i Odense – Fredag d. 24. sept. 2021       Hej alle Tak fordi I er kommet og tak fordi jeg må komme med en hilsen. Jeg ville gerne være der sammen med jer i dag. Men jeg er desværre hårdt ramt af stress
Støttehilsen til de kæmpende sygeplejersker fra APK’s 9. kongres Efter regeringsindgrebet har I modigt fortsat kampen med faglige morgenmøder og punktstrejker foran hospitalerne overalt i landet. Skiftende regeringer har i mange år udhulet økonomien i sundhedssektoren med stadige nedskæringer og omstruktureringer, som har betydet en betydeligt
Sygeplejerskernes kamp og vedholdenhed efter regeringsindgrebet har udløst en stor og voksende bølge, hvor alle mulige faggrupper samt brugere af det offentlige velfærdssystem nu slutter sig sammen og stiller fælles krav. Fredag bliver der landsdækkende demonstration i København, Århus og Odense under overskriften FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG! -Bedre
Læserindlæg af Tue Magnussen, medlem af FN-forbundets freds- og konfliktudvalg I dag er der en god anledning til at slå et slag for freden. Hvert år siden FN’s generalforsamling i 1981 indstiftede dagen i 1981 bliver den internationale FN-dag for fred markeret 21. september. Udover en opfordring til markere visionen om fred i mindst 24 timer, hvor vold bliver
Ny undersøgelse estimerer at 300.000 i Danmark arbejder på 0-timers kontrakter. Det er ikke kun ungarbejdere der spises af med vikariater og deltid og 0-timers kontrakter. Fuld tid, faste arbejdstider og garanti for en månedsløn, er sejre der er blevet banket tilbage af både de offentlige og private koncerner. Uden fuld tid mister man ikke kun indkomst, pension
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK har i weekenden gennemført sin 9. kongres under hovedtemaet “For et revolutionært brud med kapitalismen”. Med et stort engagement og enighed besluttede 9. kongres vigtige nye skridt for partiets arbejde og opgaver i klassekampen i den aktuelle og kommende periode. Beslutninger, dokumenter og udtalelser
Demonstration tirsdag d. 21. september kl. 16:30 Sted: Beskæftigelsesministeriet – Holmens Kanal 20  Baggrunden for demonstrationen – arrangeret af uddannelssøgende,  dagpenge-og kontanthjælpsmodtagere og en række partier på venstrefløjen, herunder APK – er arbejdsgiver regeringens kyniske reformudspil med nye omfattende
Sygehusarbejderne strejker i Tyskland. Ligesom i Danmark er målet fuldt. Den 14. september var der en stor demonstration af strejkende sygehusarbejdere i Berlin. Mindst 2.000 mennesker demonstrerede for mere personale og bedre løn i de kommunale hospitaler Charité og Vivantes. Demonstrationen var også rettet mod ledelsens skandaløse holdning, som
Ursula von der Leyen har holdt årets tale om ‘unionens tilstand’. På alle områder i EU går vejen mod mere privatisering og centralisering – også indenfor sundhed. Et centraliseret EU-hospitalsvæsen styret af forsikringsselskaber er den store drøm. Og det er ikke kun i Danmark, at sundhedsvæsenet og den øvrige offentlige sektor er skåret
Regeringens reformplaner om et såkaldt ”rigere og dygtigere Danmark”, er bygget på systematisk underbetaling, og det faktum at en voksende gruppe arbejdere står uden de helt basale faglige rettigheder og helt uden for demokratisk indflydelse. De danske arbejdspladser benytter sig nemlig i stigende grad af udenlandsk arbejdskraft, og ikke kun fra EU,
Efter regeringsindgrebet i i sygeplejerskernes 10 uger lange overenskomststrejke fortsætter de faglige morgen møder og punktstrejker foran hospitalerne overalt i landet. I de sidste par uger har sygeplejersker fra Århus, Ålborg, Roskilde, Randers og Rigshospitalet i København protesteret og vist deres harme – ikke kun med spørgsmålet om løn
I denne uges podcast analyseres regeringens planer om nye grønne erhvervsuddannelser, og hvorfor det mere virker som ambitioner om privatiseringer. Og hvilke problemer det vil give. Det der i virkeligheden er brug for er massiv genopretning, og investeringer i de brede faglige grunduddannelser på erhvervsuddannelserne, et åbent optag, og praktikpladsgaranti
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Det er nu der må siges stop og protesteres mod regeringens plan om at stjæle fra nyuddannedes dagpenge. Og mod at sætte varigheden af dagpengene ned fra to til et år. Det er 4.000 kr. om måneden, der ryger af de dagpenge, som i årevis er blevet udhulet. Samtidig med at SU-gælden begynder at tikke og skal betales af. Der bliver
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Med 11. september 2001 satte imperialisterne en ny politisk dagsorden for klassekampen. Få uger efter var USA og NATO-alliancen i krig i Afghanistan. 3 måneder efter havde det danske Folketing og den dengang socialdemokratiske Nyrup Rasmussen-regering sendt Danmark ind i samme krig. En illegitim, uretfærdig krig,
Et nyt initiativ vil samle støtten til sygeplejerskerne blandt SOSU-hjælpere og assistenter – og styrke den fælles kamp for løn, hænder og arbejdsvilkår. En af metoderne er at sige NEJ til ekstraarbejde: “Vi har været pæne kvinder og mænd længe nok, fleksible og taget ansvar for at borgerne er blevet mødt helst uden at skulle opdage at vi ikke har
Under titlen “Nuklear Arms Control – A New Era? inviterede Center for militære studier og Udenrigsministeriet til paneldiskussion“ i den Sorte Diamant i København. Tid til Fred – Aktiv mod krig skriver på deres hjemmeside: Mange aktivister dukkede op om morgenen for at dele nedenstående løbeseddel fra Tid Til Fred – aktiv mod krig og FredsVagten ud,
USA indledte den 7. oktober 2001 den 20 år lange krig mod Afghanistan. Arbejderpartiet Kommunisterne udsendte dengang denne udtalelse med fordømmelse af det forbryderiske overfald og opfordrede til at danne en stærk antiimperialistisk fredskoalition i Danmark. En af de mange store internationale protester i 2001 mod USA’s angreb på Afghanistan
Den stærke antikrigsbevægelse der blev opbygget som reaktion på USA’s terrorkrig og Danmarks deltagelse stod bl.a. bag dette brag af en international konference, afholdt i januar 2002 i København. Blandt paneldeltagerne var USA’s tidligere justitsminister Ramsey Clark. Vi bringer her reportagen fra Stop Terrorkrigen. Panelet fra venstre
Af Irans Arbejderparti, Toufan I vores naboland, Afghanistan er store forandringer på vej. Disse udviklinger er vigtige for os iranere, for de er direkte relaterede til vort lands fremtid og interesser, og vi kan ikke være ligeglade. Efter vores mening er USA’s nederlag i Afghanistan ikke et simpelt, taktisk nederlag, men fatalt og vedvarende. Dette kan
Det er virkelig i skærpede situationer fagtoppene i den kgl. danske fagbevægelse bliver udstillet: udsat for lakmusprøven – og dumper. 11. september blev udnyttet som et signal til befæstelse og erobringen af nye markeder, nye indflydelsessfærer. Denne erobringskrig for profit er kun lige begyndt. Derfor tales der også om “ondskabens akser”, “forebyggende
Fra krigsmodstandens demonstration i København den 26. oktober 2002 mod de amerikanske planer om en krig mod Irak ved den amerikanske ambassade Af Klaus Riis, januar 2003 Den militære oprustning til en kriminel aggressionskrig mod Irak ledsages af en orkestreret propagandakampagne i medierne, der skal imødegå den massive modstand mod denne krig, som har
Den 20. april 2002 – på den internationale aktionsdag – var der Fredsmarch Mod Bushs ‘krig mod terror’, Israel krig mod Palæstina og mod dansk krigsdeltagelse. Det var et farverigt og mangfoldigt optog der marcherede fra USAs ambassade til Christiansborg, mens gaderne genlød af freds- og kampsange og af råb som DOWN – DOWN
Kampen for ligeløn og et ordentligt sundhedsvæsen fortsætter. Tidligere har der været arbejdsnedlæggelser og markeringer i Aarhus, Horsens og Roskilde. I dag kom så Aalborg og København til. Foran Rigshospitalet viste flere hundrede sygeplejersker viste deres vrede over regeringsindgrebet. Flot så det ud, da der blev dannet en kæde langs den lange indkørsel
Offentligt møde: Tirsdag den 14. september kl.19-21 Sygeplejerskernes overenskomstmæssige strejke er slut, men det er kampen ikke. Ligelønnen er ikke indført. Det offentlige sundhedsvæsen er på randen af et nedbrud. Så kampen fortsætter – og det er vores fælles kamp. Siden regeringsindgrebet har sygeplejersker gentagne gange lavet morgenstrejker
Den eneste grund, jeg kan se til, at man ønsker at hente arbejdskraft fra tredje verdenslande, er prisen. Og det er netop derfor, de ønsker at sætte beløbsgrænsen ned. Den nuværende beløbsgrænse på 445.000 kr. om året er ikke lav nok, de ønsker den helt ned på 360.000 kroner inkl. feriepenge og pension Af Frank Tronborg – Formand 3F Skagerak – indlæg
Nr. 18 – 2021 NYHEDER HVOR DER KÆMPES Uge 34-35, 2021 14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital. Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs NEJ til regeringsindgreb! Regeringens lovindgreb er en hån mod sygeplejerskernes strejke. Det er et arrogant arbejdsgiverindgreb, der dikterer det, som de strejkende allerede to gange har sagt nej til.
På ArbejderPartiet Kommunisternes (APK) 2. kongres i 2003, beskrev beretningen hvordan partiet var i stand til at udskille det egentlige indhold i begivenhederne omkring den 11. september 2001, og prioriterer udviklingen af modstanden mod krig. Terrorangrebet på World Trade Center betød indledningen til imperialismens globalisering med militærmagt,
Tirsdag d. 7. februar står 5 Palæstinavenner og anti-apartheid organisationer som arrangører bag demonstrationen: GIV ISRAEL DET RØDE KORT! og opfordrer til at Boykotte WM fodbold kvalifikationskampen i Parken i København, Danmark – Israel på grund af apartheid Israels deltagelse. Der opfordres også til Boykot af sportfirmaet PUMA, som er sponsor
Læserindlæg af Tue Magnussen Det seneste halve år er en ligelønsbevægelse vokset frem. Aktivistgrupper af sygeplejersker, jordemødre, pædagoger og mange andre har formået at sætte en politisk dagsorden gennem ugentlige demonstrationer landet over. Den folkelige opbakning betød, at et borgerforslag om et opgør med Tjenestemandsreformen fik over 50.000
Af Klaus Riis, APK december 2001 Karakteren af den ‘terrorkrig’, USA og dens krigskoalition med Danmark som aktiv deltager, bliver stadig klarere. Det er en reel krig, og det bliver en langvarig krig, men den handler ikke om terrorbekæmpelse. Det er en krig mod Afghanistan – og mod hele Mellemøsten. Billedet er taget i 2015 ved Fredsvagten
Hvad ligger der i USA’s samarbejde med Taliban efter USA’s totale militære fiasko og 20 års krig i landet?  Er det et led i at stå mindst mulig svækket i stormagtskonkurrencen imellem USA og Afghanistans naboland Kina? Af Henning Paaske Jensen, APK USA påstår, at de og Taliban, der nu er ved magten i Afghanistan, er alliancepartnere i en kamp mod
Blandt de første underskrivere af denne erklæring den 19. september 2001, der blev offentliggjort i en række store amerikanske dagblade var navne som Noam Chomsky, Jane Fonda, Oliver Stone, Gore Vidal, Edward Said, Alice Walker og Howard Zinn – og de i USA bosatte Annisette og Thomas Koppel. Lad det ikke blive sagt, at folk i USA intet gjorde, da deres
Hulheden i ’Den danske model’ udstilles mere og mere, og står nu afklædt gennem sygeplejerskestrejken, som en klassesamarbejdsmodel, der demonterer den faglige kamp, til ren fordel for arbejdsgiversiden. Regeringen og folkektingsflertallet har med regeringsindgrebet ladet fuldstændig hånt om sygeplejerskernes gentagne advarsler om krisen i det
Løbeseddel Regeringens lovindgreb er en hån mod sygeplejerskernes strejke. Det er et arrogant arbejdsgiverindgreb, der dikterer det, som de strejkende allerede to gange har sagt nej til. Det er regeringen, der har taget både ansatte og patienter som gidsler i flere måneder midt i en sundhedskrise, alene for at fastholde lavtlønnen i den offentlige sektor.
Nedenstående informationsbrev blev udgivet af de studerendes Anti-krigs-komite på Pittsburgh Universitetet i USA, i december 2001. Prøv, når du har læst det, så at læse det engang til, hvor du erstatter amerikanske krigspolitikere med danske. Se selv, hvor slående det er, at danske krigspolitikeres “selvstændige analyser og vurderinger”
USAs bestialske terrorkrig og angrebet på Afghanistan blev lige fra starten mødt med modstand – internationalt såvel som herhjemme. USAs og NATOs tropper er nu ude af Afghanistan, men trods deres totale fallit planlægger imperialisterne nye krige. Vi bringer her en tale holdt af Dorte Grenaa, APK, der spillede en meget aktiv rolle for den store antikrigsbevægelse,
Som første land i verden til El Salvador gøre kryptovalutaen bitcoin til lovligt nationalt betalingsmiddel. Venezuela følger efter. Landet håber på at tiltrække investeringer i datacentre for bitcoin-mining, en proces der kræver enorme mængder strøm. El Salvadors præsident Bukele vil tilbyde billig elektricitet produceret af geotermisk energi i det