Interessen for kommunisme og for det kommunistiske parti vokser. Arbejderklassen oplever i øjeblikket et voldsomt reallønsfald og fattiggørelse. Løn og overførselsindkomster slår slet ikke til overfor de vilde prisstigninger. Samtidig vokser truslen om omfattende krig og om klimakollaps. Der er tvingende grunde til at se efter en anden politik end
Af Kommunistisk Platform Om resultatet af det italienske valg den 25. september og de politiske perspektiver Det mest relevante tal for valget den 25. september viser sammenbruddet i den folkelige deltagelse i afstemningen: en stemmeprocent på kun 63,9. Fænomenet med at undlade at stemme viser sig at være strukturelt og voksende og omfatter ved dette valg
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Det er ikke uden grund, at der en stigende social utilfredshed med den arbejdsgiver- og krigspolitik som regeringen og partierne i Folketinget fører – og et voksende ønske om forandring. Magthaverne kan nemlig kun én pivfalsk sang: arbejderklassen og flertallet af befolkningen skal betale med stadig nye
Victor Jara – den chilenske, revolutionære folkesanger og musiker – blev brutalt myrdet den 16. september 1973 af general Augusto Pinochets styrker efter hans USA-støttede kup et par dage før. Victor Jara var blevet 90 år i dag – den 28. september. Jara blev taget til fange sammen med tusindvis af andre på Chile Stadion, hvor vagter torturerede
Netop som Norge kunne åbne sin nye Baltic Pipe gasrørledning til Polen, der er pløjet tværs gennem Danmark, blev der udført tre undervands bombesprængninger mod den russiske Nord Stream gasrørledning til Tyskland. Det står klart ud fra seismografiske målinger. Handlingen må ses som en del af en optrapning af krigen mellem de imperialistiske stormagter.
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget, inkl. Enhedslisten har indgået aftale om en ”vinterpakke”, der angiveligt skal ”hjælpe familierne gennem den nuværende situation”. Men tallene taler for sig selv. For en arbejderfamilie med 2 børn vil den samlede fordel være 3.130 kr, for en enlig pensionist 780 kr. Hold det op imod det faktum, at en gennemsnitsfamilie
Folkeafstemningen om norsk medlemskab af EEC/EF den 25. september 1972 skabte store omvæltninger i norsk politik. Det markerede på mange måder afslutningen på Arbejderpartiets “monopol”, en dominans, der havde varet siden 1945. Hele magtapparatet stod sammen om at advare om en katastrofe, hvis Norge ikke tilsluttede sig Det Europæiske
Så er enhedslisten igen ude og dække over og sikre den sjofle kapitalisme, som er ved at drive mennesker fra hus og hjem med de gigantiske profitter som elproducenterne hiver op af folks lommer. Af Karna Larsen I stedet for at komme med det rigtige forslag, at der med akut lovgivning lægges loft over profitten på el og at driften nationaliseres om nødvendigt, så
Den amerikanske sanger/sangskriver Davic Rovics turnerer rundt i de nordiske lande i oktober måned. I den forbindelse kommer han til København hvor du kan opleve ham i Oktober Bogbutik på Vesterbro den 13. oktober. Den 55-årige Rovics er revolutionær, en af vor tids politiske musiks helt store, en verdensstjerne – stadig mere kendt og elsket verden over.
Klimakrisen er opstået som en følge af den kapitalistiske produktionsmåde, hvor jagten på profit for de få altid overtrumfer hensynet til at sikre levevilkårene og fremtiden for flertallet. Heller ikke ‘grøn kapitalisme’ vil kunne løse klimakrisen. Bag ved enhver ”klima-erklæring” står borgerskabets interesse i at finde og opretholde
Inflationen – den værste i 40 år – drøner derud af. 35.000 kr, så meget koster det en gennemsnitlig børnefamilie ekstra årligt at leve, som følge af de vanvittige prisstigninger. Og som vanligt, er det dem der har mindst, der bliver ramt hårdest. For tredje måned i træk er antallet af folk der opsiges fordi de ikke kan betale huslejen vokset med 50%.
Overfiskeri og manglende kontrol med de store trawlere fra rige nationer, er den primære grund til fiskebestande forsvinder over hele Jorden. Men EUs kvotesystem der påstår at være garanti for kontrol med udnyttelse af fiskeressourcer ved Europas kyster, har ikke hjulpet. Tværtimod har EU medvirket til at nedgangen i fiskebestande er fortsat. Årsagen
I Tyskland er der ligesom i Danmark galopperende inflation og enorme prisstigninger – og ligesom her kommer regeringen med helt utilstrækkelige udspil om ‘hjælp’ til de ramte, i et forsøg på at virke socialt ansvarlige og ikke mindst for at afbøde den voksende frustration og vrede. Arbeit Zukunft skriver: – Åh ja, den herskende
Krigen i Ukraine har udstillet, at EU’s frie el-energimarked er en økonomisk katastrofe for forbrugerne, mens kapitalen og statens energiselskab profiterer. For at føje spot til skade fremlagde regeringen onsdag sit seneste udspil om at forbrugere kunne udskyde en del af deres energiregning. Til gengæld lægger regeringen pengene ud til at dække krigsspekulanternes
Økonomer (fra Danske Bank) har beregnet, at på nuværende tidspunkt betaler en gennemsnitsfamilie 3.400 kr. mere om måneden end for et år siden. Dvs. mere end 40.000 kr om året!! Vi er udsat for et gigantisk inflationstyveri og må kræve fuld dyrtidsregulering af lønninger og overførselsindkomster. I august 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 8,9
Militariseringen af samfundsøkonomien er markant og gennemsyrer hele samfundslivet, også på områder, man umiddelbart opfatter som civile. Med krigen i Ukraine er militariseringen blevet bragt et kæmpe spring frem af både NATO, EU og vores egen regering og dens støttepartier. Kravet om krigsparathed sætter dagsordenen for alle politiske beslutninger
Danmark er sort når det kommer til klimaomstilling, der er et land hvor magthaverne står sammen om at sælge den ene store løgn efter den anden om såkaldt grøn CO2 neutral energi. Imens fældes store skovområde så de kan brændes af i de danske kraftværker, med økonomisk støtte fra dine skattepenge. Alt følger lovgivningen dikteret fra EU i den vedvarende energis
Kapitalismen logik fornægter sig ikke i de nye støttepakker til industrien. Gavmildheden vil ingen ende tage når der skal stilles garanti for lån til trængte selskaber på private el-marked, der er kommet i klemme i krige. Underskuddet sendes til befolkningen, profitterne er naturligvis privat. 100 mia. blev der fundet frem, i korridor forhandlinger der
Forud for parlaments- og præsidentvalget, der afholdes i Tyrkiet i 2023, er diskussionerne mellem HDP, EMEP, TİP, TÖP, EHP og SMF om en alliance mellem partierne nu afsluttet. Folkets Demokratiske Parti (HDP), Det Sociale Frihedsparti (TÖP), Arbejderbevægelsens parti (EHP), Socialistisk Samlingsforbund (SMF), Tyrkiets arbejderparti (TİP) og Arbejderpartiet
“Kapitalens regeringer forlanger at folk skal betale for krigspolitikken” Udtalelse fra landsmøde i Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (Norge) Amerikanske Lockheed Martins militære transportfly C-130 Hercules Madvarepriserne er steget med over ti procent fra juli 2021 til juli 2022. Strømpriserne er himmelhøje i det sydlige
Reel fred er kun mulig med socialisme. Imperier har i århundreder besat og sloges om Ukraines rigdomme. I en enkelt periode – socialismens – sejrede fred og venskab i Rusland og Ukraine. I dag anspores fjendskabet af regeringerne i Rusland, Ukraine, USA og EU for at skjule, at den virkelige fjende er det kapitalistiske system. Kommunister har altid forsvaret
I de seneste uger har protester mod stigende energipriser bredt sig i Italien. Ved en stærk kollektiv aktion brændte en gruppe af arbejdsløse deres vand-, gas- og elregningerne på byens torv, og nægtede at betale for krigen. I Napoli indkaldte arbejdsløse til demonstration 2. september, hvor de symbolsk brændte vand-, gas- og elregningerne, i protest mod
Selv om modsætningerne mellem de imperialistisker magter og den militære slagmark pt. er centreret omkring Europa, har den en global karakter med store økonomiske, kommercielle, politiske og sociale konsekvenser. Klassekampen skærpes og folk går på gaden i protest mod at bære byrderne fra imperialisternes krise og krig. Kampen har nu nået et nyt og højere
30. august 2022 døde Mikhail Gorbatjov, Sovjetunionen sidste præsident. I de borgerlige medier fik han endnu engang omtale, mens de bevidstløst gentager anti-kommunisternes største propaganda løgn, nemlig at Sovjetunionen vedblev med at være et socialistisk land efter revisionismens magtovertagelse frem til kontrarevolutionen og opløsningen.
Nr. 18 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES Uge 34-35/2022 14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital. Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs Demokrati og Socialisme – et tema i det nye nr. af Enhed og Kamp Det nye nr. af Enhed og Kamp, APKs politiske og teoretiske magasin tager denne gang en række vinkler op på demokrati og socialisme – ud fra et marxist-leninistisk
Brasilien går til valg den 2. oktober 2022, efter år med krise under nyliberalistiske og populistiske regeringer. Den siddende præsident Jair Bolsonaro har flere gange i løbet af de seneste måneders valgkamp truet med at indføre militær undtagelsestilstand, hvis han ikke beholder magten. Flere folkelige bevægelser er derfor gået sammen om at gøre Brasiliens
Det nye nr. af Enhed og Kamp, APKs politiske og teoretiske magasin tager denne gang en række vinkler op på demokrati og socialisme – ud fra et marxist-leninistisk standpunkt. Der er det borgerlige demokrati vi kender og der er det socialistiske arbejderklassens demokrati. For begrebet demokrati må altid følges op af spørgsmålet – for hvem? For hvilken klasse
Den 29. august 1943 betød et vende­punkt i det danske folks kamp mod den nazistiske besættelsesmagt. Indtil da samarbejdede den socialdemokratiske regering med fascismen. Den 29. markerer det danske folks og den danske arbejderklasses NEJ til samarbejdspolitikken. En om­fattende folkestrejke tvang den socialdemokratiske regering til at gå af. Odense
Der føres ikke valgkamp for at sætte pensionsalderen ned, men om graden af forringelser. Fagtoppen kaster sig aktivt ind på regeringens side – også i dagbladet Arbejderens spalter Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Billedet: Protest mod stigning i pensionsalderen 2020, hvor S-regeringen var ansvarlig for endnu en stigning i pensionsalderen
Våbenlobbyen og repræsentanter for regeringen og dansk militær har i denne uge afholdt fælles arrangementer til fremme af våbenindustrien i Danmark. De blev mødt af aktioner og protester. Industriens Hus blev markeret med aftryk fra blodige hænder, der blev delt flyers ud og diskuteret med de forbipasserende over 2 dage. Se billederne TID TIL FRED –
Lønnen bliver mindre værd, fattigdommen stiger, mens store virksomheder rager til sig. Alle ved det, men fagtoppen skubber årsagerne over på udefrakommende hændelser og har ingen handlingsplan for at kæmpe for højere løn. Hvordan får vi lønkampen i gang nu – på trods af fagtoppen, der altid blot siger ”støt vores forhandlere” og udskyder til ’engang til næste
Nr. 17 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES Uge 32-33/2022 14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital. Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs Banksy Ny bog: Kampen for arbejderklassens kommunistiske parti – Fra DKP/ML til APK Kampen for skabelsen af et kommunistisk parti er hovedspørgsmålet for kommunisterne i de lande og tider, hvor
Der postes uendelige mængder af skattekroner i våben og våbenproduktion gennem staten, EU og NATO, mens producenterne bæres på hænder og serviceres – også af fagtoppen, som vi netop har set det med Metals og 3F’s opbakning til en ny aftale om krigsskibe for 40 milliarder. Kapitalkræfterne forbereder nye krige for markeder og råstoffer og der
I denne uges podcast fra Oktober Radio i Århus, taler vi om de europæiske floder, og det manglende vand. Europas store floder opstod længe før mennesker bosatte sig langs dem, og brugte dem som vigtige transportruter og kilde til energi og føde. Når man ser efter, kan man se at alle store byer er blevet anlagt ved de store floder, eller ved deres udløb ved havet.
De nyeste tal fra Danmarks Statistik fra juli 2022, viser at det samlede forbrugerprisindeks steg med 8,7 pct. i forhold til samme måned året før. Det er i høj grad prisstigninger på fødevarer og energi der trækker op, med huslejen på vej til at følge trop. De private udlejere kan nemlig helt lovligt hæve husleje i samme takt som prisindekset, investorerne skal
FOA, Mariagerfjord har taget spørgsmålet op om udnyttelse af SOSU elever som arbejdskraft i plejen. Kommunen vil lade elever arbejde op til 48 timer om ugen som billig arbejdskraft som panikredning i et udsultet sundhedsvæsen. Anja Bach, SOSU assistent elev kommenterer denne udvikling, som ikke kun er virkelighed i Mariagerfjord. Se link til FOA’s
Når det globale barometer står på storm og orkaner, så er det bydende nødvendig at den politiske protest, den folkelige modstand, arbejderklassens kamp mod krig og reaktion får et samlet udtryk i form af en antikrigsbevægelse. Rodfæstet på et antiimperialistisk grundlag. Den altoverskyggende opgave er at stoppe imperialismes og reaktionens amokløb.
Så er årets tredje nummer af det antifascistiske tidsskrift Håndslag udkommet og på vej til abonnenterne. Håndslag kommer med 4 nr. årligt. Det er med et forsidebillede fra 1950 af den fabelagtige politiske tegner og kommentator Herluf Bidstrup. “Hyggen breder sig” er tegningens titel som en kommentar til tiden voldsomme oprustning. I 49 blev
Nr. 16 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES Uge 30-31/2022 14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital. Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs Kampen for arbejderklassens kommunistiske parti – fra DKP/ML til APK APK har udgivet en ny bog: Kampen for arbejderklassens kommunistiske parti – fra DKP/ML til APK. Den udkom samtidig med afholdelsen
Fredag den 5. august, iværksatte den zionistiske besættelsesmagt en brutal aggression mod Gazastriben, og myrdede et fremtrædende medlem af Jerusalem Brigades, Tayseer Al-Jabari, og en række andre palæstinensere, herunder et barn på fem år, herudover fik dusinvis alvorlige skader. Disse nye angreb er en forbrydelse af den zionistiske stat mod det palæstinensiske
Der er en voldsom stigning i kvindekampen over hele kloden i disse år, og samtidig ser vi en reaktionær strømning, der forsøger at udradere begrebet kvinde. Men hvis der ikke findes kvinder – hvem skal så kæmpe for kvinders rettigheder og mod kvindeundertrykkelsen. Artiklen kommer rundt om en række vigtige kvindekampsspørgsmål og anbefalinger af bøger.
Det er EU’s funktion at være statsapparat for Europas monopolkapital. Det vil sige, at bruge alle midler til at sikre råstoffer, markeder, indflydelse, magt til fordel for disse kapitalinteresser. Det betyder også at sætte væbnet magt bag disse interesser. Og aktuelt gives der et kæmpe boost både til våbenindustrien i EU og til at styrke EU som imperialistisk
­Evelyn Mittmann og Jørgen Buch – Retrospektiv udstilling. Helligaandshuset på Strøget Tirsdag 31.5 til søndag 5.6 Åbent alle dage 12 – 18 Fri entre   Om kunstnerne Evelyn Mittmann: Født i DDR i 1964. 1971-74 Kunstakademi, Dresden. 1974-78 Kunstakademi, Berlin. Maleri og grafik. Separatudstillinger bl.a. i Berlin, Dresden, Osaka og
Nr. 11 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES Uge 20-21/2022 14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital. Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs Stem NEJ d. 1. juni – NEJ til EU’s militære Union Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Kom med på International ungdomslejr fra 29. juli til 7. august Unge fra hele verden vil til
DANMARK UD AF NATO   Af Kai Jensen og Irrenne Peier Fra Venstre til Højre Der er sket et fuldstændigt højreskred på venstrefløjen; det er meget mærkeligt. I Finland sidder ”Venstren” (Venstrenpartiet) med i regering og for dem betyder det mere at være i regering end at gå imod Nato medlemskabet. De har stemt for medlemskabet og totalt skiftet side; fra venstre
Alle imperialistmagter vil have en del af Afrika og dets ressourcer. Helt aktuelt er det i Afrika EU har en række militære og civile missioner for at sikre sig magt og indflydelse over kontinentets rige ressourcer, der stjæles fra de lokale befolkninger. Af Jan R. Steinholt, politisk rådgiver i Nei til EU, Norge. EU møder hård konkurrence fra rivaler som Rusland,
Ja-politikerne skøjter hen over grunden til at de vil have Danmark med i EU’s militære missioner. Deres mest brugte argument for et ja er ”at vi altid kan sige nej”. Som om vi alle har samme interesse, når der skal tages stilling. Og hvad er det så ”vi” skal sige ja til? Ved en gennemgang af EU’s nuværende missioner, står det klart, at de først og fremmest er sat i verden
D. 20. maj organiserede den kæmpende fagbevægelse i Italien en aktionsdag mod krig med arbejdsnedlæggelser og demonstrationer under parolen “Stop krigen! Hæv lønnen og de sociale ydelser!”. Andre krav var “Nej til NATO-udvidelse og øgede militærudgifter!”, “Nej til at arbejderne skal bære byrden fra ​​krig og militærudgifter!”,
Unge fra hele verden vil til sommer mødes til den internationale antifascistiske og antiimperialistiske ungdomslejr i Østrig ved søen Attersee. Her vil vi tale om vores håb, vores oplevelser og vores fremtid. Vi ønsker at styrke ungdommens enhed mod krig, oprustning, racisme, miljøødelæggelse, fattigdom og udbytning. International ungdomslejr fra
Den massive amerikanske krigsøvelse Defender-Europe22 omdanner i disse dage Bornholm til et krigsscenarie. Ikke til forsvar for Europas befolkning, men som en demonstration af den voldsomme militære optrapning vi ser fra Vestens imperialister gennem både NATO og EU. En optrapning der startede længe inden Ruslands angreb på Ukraine, men nu udnytter krigen
Tid til fred – Aktiv mod krig indbyder til Fredscafé om forsvarsforbeholdet på søndag kl. 13.00-15.00 i Kulturhuset Indre By. Det er et debatmøde med oplæg og diskussion. Her er chancen for at pudse argumenterne for et NEJ af. Mød op og deltag i stem NEJ – kampagnen. Tid til fred – Aktiv mod krig skriver: Den. 1. juni 2022 skal vi til valg om det
Verden er forandret siden 1992, og det er politik i sandhed også. Vi hører tit fra Ja-siden i debatten op til Folkeafstemningen om EU-forsvarsundtagelsen, at verden er forandret de sidste par måneder og vi derfor må glemme vores argumenter mod Unionen fra 1992. Men der er god grund til at holde fast, mod deres krigsophidselse, samtidig med at vi også skal forstå
Præsident Putin og patriark Kirill ved afsløringen af monumentet over prins Vladimir/Volodomyr i 2016. Foto fra den russiske præsidents hjemmeside Kremlin.ru Præsident Putin er en stor russisk chauvinist og antikommunist. Det er helt logisk at han ligesom patriark Kirill fordømmer Sovjetunionen under Lenin og Stalin. Den socialistiske sovjetstat
Også i Odense bliver APKs STEM NEJ-løbesedler delt ud på uddannelsessteder, arbejdspladser og rundt omkring i byen. Fredag den 20. maj om eftermiddagen var en gruppe APKere på gaden i Odenses centrum for at sprede løbesedler og snakke med folk om hvorfor man skal stemme NEJ den 1. juni. Vi kom af med en del løbesedler og fik mange gode snakker med mange forskellige
3F TLB Århus anbefaler et Nej d. 1. juni. Det er meldingen fra en fuldstændig enig bestyrelse torsdag aften (19. maj). Hvorfor vi har valgt at tage stilling som afdeling og begrundelsen for anbefalingen kan du læse i udtalelsen herunder. 3F TLB Århus anbefaler et nej d. 1. juni! Formanden for FH, Lizette var tidligt på banen med sin støtte til at fjerne vores forsvarsforbehold
Efter besøg af NATO’s generalsekretær Stoltenberg var forsvarsminister Morten Bødskov torsdag ude og besigtige kommende faciliteter for USA’s, NATO’s og EU’s infrastruktur for krig. Han besøgte Esbjerg Havn, der er udset til anløbshavn for krigsmateriel der transporteres fra USA til Østersøregionen. Esbjerg skal være et nyt knudepunkt for NATO. Men
Man kunne tro, at russerne kun dræber ukrainere med russiske våben; Rusland rangerer trods alt som nummer fem blandt landene med den største krigsindustri. Men det er ikke ligefrem tilfældet. Fra 2015 til 2021 solgte ti europæiske lande den russiske regering missiler, bomber, torpedoer, militærskibe og angrebstanks. Frankrig solgte 44 % af disse våben
Rundt om i landet fra Esbjerg til Frederikssund deler APK sine STEM NEJ-løbesedler ud og sætter STEM NEJ-plakater op. I København er der uddeling på bl.a. tekniske skoler og på pladser rundt om i byen. En gruppe fra APK mødtes onsdag på Nørrebros Runddel sammen med unge DKU-ere for at dele løbesedlen ud. Også aktivister fra Tid til Fred – Aktiv mod Krig mødte
– Se bare på eurostats egne tal. Ifølge den lever 117 millioner mennesker i Europa nu i reel fattigdom alene på baggrund af jagten på profit til de få. Det svarer til 23% af Europas befolkning. Det er altså tæt på hver fjerde europæer og det sker samtidig i en tid hvor militære budgetter er de eneste der kan få tilført flere midler. Emil Olsens tale til demonstration
Lederen i Håndslag nr. 2/2022 –  Sænk Våbnene – Hæv lønnen – er en kommentar og svar på den krigspolitik, der føres herhjemme og som søger at udnytte krigen i Ukraine til øget oprustning og at integrere Danmark yderligere i EU, ved at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det betyder ‘mer EU’ og afgivelse af suverænitet. Regningen for den massive
Forfatteren Hans Scherfig skrev i Ude og Hjemme i 1934: »Ingen ønsker krigen, … men alligevel kan man ikke blive enige om at forhindre den…« og bemærkede: »Under den økonomiske verdenskrise, der har ramt alle industrier i alle lande, er det påfaldende, at alene krigsindustrien blomstrer og giver svimlende udbytter. Men undersøger man det nærmere ser
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Penge til velfærd – ikke til våbenindustrien De milliarder der skal bruges på EU-militæret går lige i lommerne på våbenindustrien, især i Frankrig og Tyskland. Vi vil have sundheds-og uddannelseskroner ikke kanoner. Ud af EU – Ud af NATO Både EUmilitær-Unionen og NATO er væbnede magtapparater, der
APK-Fyn’s 1. maj tale – Munke Mose i Odense 2022 Jan Nielsen talte på vegne af APK-Fyn på Rød 1. Maj i Munke Mose i Odense 2022 På arbejderklassens internationale kampdag samles vi under overskriften Fælles kamp mod kapitalens krise, krig og reaktion. Vi lever i en kapitalistisk verden, hvor kapitalismens kriser forsøges væltet over på den arbejdende
Efter Enhedslistens årsmøde vedtog at omfavne unionen må det stå helt klart at kampen for at komme ud af EU og NATO endegyldigt må afskrive tætte bånd til Enhedslisten. Der må kæmpes for at styrke den antiimperialistiske bevægelse og for at både de revolutionære og de folkelige EU-modstandere vinder nye kræfter. Spørgsmålet om løsrivelse fra EU var et af de
Nr. 10 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES Uge 18-19/2022 14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital. Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs Nej til NATO’s udvidelse og krigspolitik i Norden I en verden med imperialistiske krige og fare for storkrig betyder det ikke øget sikkerhed at være medlem af USA’s militære atomvåben alliance. Tværtimod
Magthaverne og energiselskaberne i EU anser afbrænding af biomasse som vedvarende energi. Det medfører – kort fortalt – at Danmark kan brænde træ af fra skove i hele verden og kalde det klimaneutral energi. Magthaverne og energiselskaberne i EU anser afbrænding af biomasse som vedvarende energi. Det medfører – kort fortalt – at
Kapitalen Europa. Bogomtale af Franz Krejbjerg Kenneth Haar har udgivet en spændene og let læst gennemgang af EU’s udvikling af det indre marked, fra 1985 til i dag. Bogen har fokus på hvordan direktører fra industrimonopoler og storkapitalen, har påvirket og formuleret den lovgivning der dikteres fra EU. Den giver et indblik i hvordan EU i praksis
Sverige og Finland presses i disse dage ind i et NATO-medlemskab stik mod befolkningens interesse. Over hele landet står man op og siger NEJ! Mange forskellige organisationer og grupper forener sig om dette – på demonstrationer, underskriftsindsamlinger osv. Vi bringer et opråb her med opfordring om at bakke op om demonstrationer de kommende lørdage.
I denne weekend holder Enhedslisten årsmøde og der er lagt op til ændringer i Enhedslistens EU-program, hvor kernespørgsmålet er hvorvidt kravet om Danmark ud af EU helt skal slettes eller hvor grader det kan bøjes i. Også holdningen til NATO er sat på dagsordenen En fløj har længe arbejdet på at Enhedslisten tager skridtet fuldt ud og helt får slettet kravet
KPnet har mødt Magnus og Ragna der læser på Århus universitet, og for første gang skal stemme om EU. De har i modsætning til mange af deres kammerater taget stilling til hvad de vil stemme den 1. juni, og er endt på at forsvarsforbeholdet skal bevares. For de unge er folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet svært at blive klog på, der er jo stort set ingen reel offentlig
Vi bliver alle ofre for krigens udvikling og situationen har allerede sat sig sine spor i form af at priserne buldrer derudad. Det er på alle niveauer. Prisen stiger på energi, på fødevarer og transport. Prisudviklingen betyder endnu mere ulighed.  1. maj på Den røde Plads: Tale af Gorm Christiansen, formand for Faglige Seniorer, Storkøbenhavn 1. maj 2022
Krigspolitikerne var lynhurtige i Finland og Sverige – fuldstændig ligesom i Danmark. Krigen i Ukraine skulle udnyttes til at manipulere beslutninger frem som for få måneder siden havde været helt umulige at skabe accept af i befolkningen. Nu vejrede man morgenluft: Finland og Sverige kunne trækkes ind i NATO med et lyngreb, mens den umiddelbare følelse