På søndag den 17. oktober er det 85 år siden, at de internationale brigader blev oprettet under Den spanske borgerkrig 1936-1939. Eftertryk bringer i den anledning et brev hjem til Danmark fra den antifascistiske front i Madrid.  Albert Scherfig Der var fire unge danskere i Albacete, da de første internationale brigader blev dannet i oktober 1936. Det var
DR’s nye klimaprogram Den grønne optur vil give dig grunde til at være optimist i forhold til klimaet. Programmet røber mere end det. Selve behovet for at søge en sådan optimisme midt i en krise udtrykker, at vi er frataget handlemuligheder for at skabe reel forandring. Og hvad nu hvis handlingen kun findes på den anden side af desperationen? Af Nikolaj Kornbech
Sinews of War and Trade Laleh Khalili Verso Books, 2020       D en 23. marts 2021 stod en del af verden lige pludselig stille en uges tid. Årsagen var egentlig ret banal. På sin vej fra Malaysia til Rotterdam lå det 400 meter lange monstrøse containerskib Ever Given bogstavelig talt spændt ud i den egyptiske Suezkanal – fanget i kanalens mudrede
Trods et turbulent årti med kriser, opstande og en global pandemi er det stadig pengenes bevægelser på markedet, der bestemmer over liv og død. I sin nye bog Stum tvang undersøger Søren Mau, hvorfor kapitalens verden er så svær at komme af med, og peger på, at kapitalismen ikke kun beror på vold og ideologi, men også på en abstrakt og anonym tvang, der er indlejret
Tyranmordets komplekse og modsigelsesfyldte historie oprulles her i tredje afsnit af serien Voldsidéer. I modsætning til krigens eller revolutionens voldsaktører står tyranmordets aktør alene med sin handling. Tyranmordet handler derfor ikke kun om tyrannen, der myrdes eller forsøges myrdet, men i lige så høj grad om tyranmorderen, der ikke retter
ESSAY: Forældet psykologi og tvivlsomme tommelfingerregler præger myndighedernes afgørelser i samværssager for børn, hvis forældre er gået fra hinanden, viser denne personlige fortælling fra frontlinjerne i det familieretlige system. I essayet skildrer en far sin kamp for en deleordning og tegner et portræt af et offentligt Danmark, som er ude af trit
MEDIEHISTORISK: Nyhedsmedierne har nu afsluttet 20 års arbejde med at holde Afghanistan-krigen i gang for i stedet at afklare det store spørgsmål om, hvorfor krigen så længe blev holdt i gang. En forklaring, der ligger snublende nær – at krigen varede ved på grund af mediepropagandaen – er udelukket af propagandaen. Til gengæld lever de doktrinære forestillinger,
Ikaros’ arv. Moderniteten er løbet løbsk i konstante accelerationer, der overopheder vores klima, økonomi, informationsstrømme og demografi. Coronakrisen er et forstørrelsesglas, der kan udpege nye mulighedsrum, mener den norske stjerneantropolog, Thomas Hylland Eriksen. Af Michael Agerbo Mørch Montage af Pernille Ploug Fra 2012 til 2017 arbejdede
LATTERLIGE ALGORITMER. I andet afsnit af serien tryk på samtiden taler Marie Meier med ph.d. og lektor Miguel Sicart fra IT-universitetet og professor Irina Shkolvski fra datalogisk institut KU om den stigende brug af og tro på kunstig intelligens og statistiske modeller. De to forskere fortæller, hvorfor de behandler den blinde tro på ny teknologi som en
I en ny serie på Eftertryk går vi tæt på forskning, der rykker ved vedtagne sandheder – i form af korte interviews, der klæder dig på til nogle af tidens vigtigste diskussioner. Tryk på samtiden kalder vi det. Her kan du læse første afsnit. Af Thiemo Fetzer ”Hovedproblemet er ikke globaliseringen, men derimod den manglende aktive styring af økonomisk forandring.
Kønnets Idéhistorie Mikkel Thorup (red.) Baggrund, 2020     Af Martin Fog Lantz Arndal “Der er noget råddent i idéhistoriens rige”, fristes man til at skrive efter at have læst antologien Kønnets Idéhistorie. Diagnosen er klar og tydelig: Idéhistorien har som fagdisciplin vendt det blinde øje til dens indvikling i kønnet tænkning og tænkning
Der er forskel på krigsaktører. Stater anerkender hinanden som ligeværdige parter, selv når de er i krig med hinanden. Undtagelsen fra den kutyme er, hvis den ene part er i stand til at behandle sin modpart som en barbar – så træder et helt nyt voldsregister i kraft. Det samme gælder for de idéer, der former og forklarer volden. I dette andet afsnit af sin serie om
Illustrationer af Julie Kordovsky Tekst af Marc Grønlund Har du lagt mærke til hende? Hun står henne bag trappen, der hvor blomsterne står i skygge, og lyset kun nærmer sig langsomt. De færreste har set hende, de færreste ser, hvordan både kvinden og blomsterne gror frem, pibler frem. At bevæge sig ind i et udsat boligkvarter på kanten af samfundet er let nok.
Jason Hickel Less is More – How Degrowth Will Save the world Penguin 2020       Af Ludvig Goldschmidt Pedersen Illustration: Nature Morte Plus1 Da Knud Heinesen gik af som finansminister i Danmark i 1980, skete det med de senere berømte ord: ”Nogle fremstiller det, som om vi kører på kanten af afgrunden. Det gør vi ikke, men vi har kurs imod
I en ny artikelserie undersøger idéhistoriker Mikkel Thorup, hvordan politiske voldsidéer er opstået og har udviklet sig historisk. ”Voldsidéer” retter fokus mod voldens legitimeringer, altså måden, hvorpå voldelige aktører søger at giver vold mening – for sig selv og deres omverden. Serien undersøger det komplekse forhold mellem vold og tænkning,
Et ulydigt arkiv Udvalgte tekster af Sara Ahmed Forlaget Nemo, 2020. 206 sider. Fint redigeret og oversat af: Daniel Nikolaj Madsen, Eva Obelitz Rode, Lea Hee Ja Kramhøft, Mette A. E. Kim-Larsen og Nina Cramer Forord af Sara Ahmed Klar og nænsom introduktion til Sara Ahmed af Mons Bissenbakker og Michael Nebeling   Af Elisabeth Friis Endelig er et udvalg
I dette sidste essay, skrevet kort før hans tragiske og alt for tidlige død i september 2020, argumenterer den amerikanske antropolog og anarkist David Graeber for, at coronakrisen må blive startskuddet til noget radikalt nyt: En grundlæggende omtænkning af vores forestillinger om værdiskabelse, fællesskab og økonomi. Af David Graeber Oversat af Frederik
Martha Nussbaum At skabe kapabiliteter – hen mod et retfærdigt samfund Forlaget Mindspace, 2021       ANMELDELSE: Martha Nussbaum er en af de mest indflydelsesrige nulevende filosoffer og har bl.a. inspireret dele af FN’s udviklingspolitik. Andreas Beyer Gregersen diskuterer i denne anmeldelse Nussbaums kapabilitetstilgang, som på
Den gængse fortælling lyder, at fængslet “fødtes” af moderne rationalitet, men metaforen må på arbejde for at virke: Igennem historien har fængslet haft mange former, og flere kommer til. Fængslets fødsel har taget mere end et halvt årtusinde og er stadig undervejs. I Det Fængslede Menneske, for nylig udgivet af forlaget Baggrund, kan man læse om fængslernes
Klodens fald: Æstetiske og økologiske perspektiver på olie, plastisk og andre hyperabjekter Mikkel Frantzen Laboratoriet for Æstetik & Økologi, 2021       ANMELDELSE OG UDDRAG: Kloden falder, men affaldet falder ingen steder hen, det kastes tilbage i vores hoveder, inkorporeres i vores kroppe. Vi ender med at blive ædt op af vores eget
Aaron Benavav Automation and the Future of Work Verso, 2020       Af Rune Møller Stahl Illustration af Ferdinand Ahm Kragh For fem år siden var medierne fyldt med historier om selvkørende biler. Alle forventede, at de kun var få år væk, og at titusinder af langturs- og taxachauffører snart ville blive arbejdsløse. Måske behøvede almindelige
I løbet af 1980’erne bliver en række udsatte boligområder i stigende grad hjemsted for indvandrere og flygtninge. Årsagerne er fortrinsvis bolig- og socialpolitiske. Efter oprør fra en række socialdemokratiske borgmestre på den københavnske Vestegn forsvinder den boligsociale problematik dog til fordel for et skærpet fokus på ”ghettoisering” og de
Af Gavin Mueller Oversat af Hannibal Andersen Illustration af Elisabeth Colding & Pernille Ploug Der løber en potent strøm af luddisme gennem to århundreders arbejderbevægelser. Det er på tide, at vi genopdager den. De oprindelige ludditter – en bevægelse af engelske vævere fra begyndelsen af det 19. århundrede, der blev berygtede for at smadre de nye
De udsatte boligområder og såkaldte ”ghettoer” har i årevis været et gennemgående tema i den offentlige debat. Udviklingen af boligområdernes sociale problemer forklares ofte med henvisning til en ”slap” udlændingepolitik eller koncentrationen af etniske minoriteter, især fra muslimske lande. Men de udsatte boligområder er også udfaldet af årtiers
Rachel Cusks Et livsværk genoptog 1970’er feminismens insisteren på at skrive om moderskabet som hårdt arbejde. Den nye danske oversættelse lander midt i et moderskabsboom, der gør op med årtiers udelukkelse af fødsel, amning og bleskift fra det litterære selskab. Et livsværk – om at blive mor Rachel Cusk Vinter Forlag 2021. Oversat af Juliane Wammen  
I videoen ”Hvad er der med alliancen mellem islam og venstrefløjen?” fra serien Henriks Halvtomme Glas forsøger Henrik Dahl og hans gæst, Hanna Ziadeh, at optrevle den ”alliance, der hersker mellem islam og venstrefløjen”. Det, de opnår, er noget ganske andet: at bakke op om den langt stærkere alliance mellem Vesten og islamismen. Af Uffe Kaels Auring Illustration
ANMELDELSE: Andreas Malm har udgivet en bog om politiske strategier til klimabevægelsen, så vi kan komme i gang med at få afviklet den fossile kapitalisme og dens infrastruktur. For Malm er tiden inde til at genopfinde den direkte aktion og sabotere infrastrukturen, før den gør yderligere skade på klimaet. DISCLAIMER: Teksten giver et indblik i klimatænkningen
Løgn, had, ekstremisme og antisemitisme kaldes den kritik, venstrefløjen har rejst af Israels uvilje til at sikre vacciner til palæstinensere. Af Poya Pakzad Venstrefløjen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har gjort sig skyldige i ”at sige afskyelige ting om Israel”, som ”vidner om Israel-had” og minder om fortidens ”hadefulde, løgnagtige kampagner
Økonomer indhegner det politiske handlingsrum i Danmark på flere måder. I den seneste tids debat om statsgæld og finanspolitik er det blevet sagt, at hegnspælene har flyttet sig. Men en egentlig diskussion af økonomifagets rolle i politik er det ikke blevet til, trods påstande om et paradigmeskift. Her belyses, hvordan politikerne har bundet sig til økonomernes
Skiftende danske regeringer har i lang tid forsøgt at eksportere ‘velfærdsviden’. Det siges nemlig, at den lovpriste nordiske velfærdsmodel kan levere innovativ arbejdskraft til en global vidensøkonomi. Men er det overhoved muligt at eksportere børnehavepædagogik og ældrepleje? Magnus Andersen beretter fra et Kina, der hellere vil være vidensnation
Et hold af førende finske forskere opfandt en patentfri coronavaccine allerede i maj 2020, som ville have tilladt lande verden over at vaccinere deres befolkninger til overkommelige priser. Men i stedet for at fremhjælpe initiativet, valgte den socialdemokratiske regering i Finland at alliere sig med medico-industrien. Det viser, hvordan den patentbaserede
ESSAY: Nye begreber opstår aldrig i et politisk vakuum. Med afsæt i Jakob Jakobsens bog Ophør, Oprør: Dagbog fra en indlæggelse reflekterer Marie Meier i dette essay over opblomstringen af den nye term psykiatribruger, der har bredt sig i sundhedsfaglige sammenhænge og den offentlige diskurs siden 1990´erne. Af Marie Meier I den stigende strøm af autobiografiske
10-årsdagen for konflikten i Syrien nærmer sig, og udsigten til en varig politisk løsning er stadig svær at få øje på. Mange kommentatorer hævder, at Assad-familien alene bærer skylden for den ulykkelige situation. Rami Zouzou argumenterer imidlertid for, at konfliktens rødder stikker dybere. Man må vende blikket mod den syriske stats fødsel og tidlige
Arktis. Hvis det grønlandske landsting tillader det, vil den australske virksomhed Greenland Minerals snart udvinde sjældne jordarter og uran fra Grønlands undergrund i verdens næststørste åbne mine. Spørgsmålet er dog, om politikerne er villige til at gå på kompromis med miljøet af hensyn til drømmen om selvstændighed og økonomisk uafhængighed. Af
Af Marc Grønlund M ange har sagt det, en del har håbet på det. Kan coronakrisen have den sideeffekt, at den mindst lige så alvorlige klimakrise bliver mødt med lignende resolut handling? Vil corona med andre ord komme klimaet til undsætning? Senest har 701 forskere udsendt et opråb til den danske regering om at behandle klimakrisen med samme alvor og ud fra samme
ANMELDELSE: Alle fra Pelle Dragsted til Bertel Haarder er vilde med idéen. Medejerskab og demokratiske virksomheder har fået politisk medvind. I en ny bog – den første af sin slags på dansk i en generation – tager Andreas Pinstrup livtag med emnet. Resultatet er tæt på en manual, lige til at implementere inden for rammerne af den eksisterende markedsøkonomi.
Af Eskil Elling Illustrationer af Julie Kordovsky There’s never been equality for me, Nor freedom in this “homeland of the free.” – Langston Hughes7 De mest ekstreme deltagere i protesterne er senere blevet arresteret for at planlægge at bortføre statens guvernør, Gretchen Whitmer, som de opfatter som en “tyran.”13 Men selvom USA’s næste præsident
En tour de force gennem bogreolen klargør, at heller ikke snobben er en statisk figur. Mød den elitære, den altædende og den selvudslettende. Af Michael Agerbo Mørch Da Mette Frederiksen lukkede landet ned i begyndelsen af marts, inkluderede det bibliotekernes udlånsservice, dette velfærdsfænomen, der muliggør up-to-date-læsninger af den nyeste litteratur,
Den sociale medieindustri har ædt sig ind på det offentlige rum. SoMe-oligarker sætter og håndhæver retningslinjerne for den offentlige samtale. Konsekvenserne er uoverskuelige og vores erfaringer med at håndtere dem er sparsomme. Men hvis vi ikke gør noget ved situationen, vil både ytringsfriheden og demokratiet lide under det.  Af Jens Phillip Yazdani
ANMELDELSE: Staten kan bane vejen for den bæredygtige omstilling, er budskabet fra to danske sociologer i en ny bog. Det er et velmenende forsøg på en ny teoridannelse med fokus på praktisk politik, men forbliver ifølge anmelderen uforløst, idet forfatterne forsømmer deres egen faglighed og tegner et urealistisk billede af, hvordan det politiske systems
En mand bliver slået ned et sted i Paris. Gerningsmændene tilhører politiet. Men er de også de eneste ansvarlige? Matthias Dressler-Bredsdorff skriver om racisme, ‘undervågning’ og en ordensmagt, der er gået amok. Rejse ind i Europas nye autoritære liberalisme. Af Matthias Dressler-Bredsdorff Lad mig beskrive, hvad jeg har set, for så meget
Kvinders bidrag til tænkningens og videnskabernes udvikling er ikke bare blevet systematisk ignoreret gennem historien. Æren for kvinders opfindelser, ideer og opdagelser er ofte ligefrem blevet tilskrevet mænd i deres omgangskreds. Dette fænomen kaldes Matilda-effekten, og den foregår den dag i dag. Her kan du læse et kapitel fra den nye bog Kønnets
Lektor i humanøkologi ved Lunds Universitet, Andreas Malm, har i al hast begået en spændende og på flere måder urovækkende bog om coronakrisen og dens forbindelse til den langt mere omfattende klima- og naturkrise. Eskil Halberg anmelder bogen med en kritisk diskussion over forfatterens statscentrerede klimastrategi. Andreas Malm Corona, Climate, Chronic
ANMELDELSE: Ny bog kaster blikket tilbage på de skæbnesvangre dage i maj ’68 i et forsøg på at gentænke protestformen i vores tid. Men spørgsmålet er, om unge i dag overhovedet kan lære noget af ungdomsoprøret. Af Mathies Græsborg Aarhus Vi har hørt historien før: En forårsdag i 1968 besatte en gruppe studerende Nanterre-universitetet i det nordlige Paris.
Begivenhederne i 1968 fremstilles ofte som højdepunktet for solidaritet mellem arbejdere og intellektuelle. Men det var netop på dette tidspunkt, at en stor del af arbejderklassen begyndte at føle sig fremmed for venstrefløjen og flygtede til populistiske partier, hvilket vi stadig ser konsekvenserne af i dag. Af Kristian Thorup Illustration af Jens
ANMELDELSE: Mikkel Thorups bog om antifeminisme er højaktuel og viser, hvordan kvindehadet er en fejlreaktion på nutidens kriser. Men bogens afvisning af, at der er noget specifikt nyt at sige om antifeminismens former og udtryk i dag, svækker dens kritiske relevans. Antifeminisme – kvindehad i lighedens tidsalder Mikkel Thorup Antipyrine, 2020  
Konspirationsbevægelsen QAnon har i øjeblikket vind i sejlene. Daniel Vallentin Kjer argumenterer i dette essay for, at dette er et symptom på, at den ideologiske meningsdannelse er løbet løbsk på højrefløjen i USA. QAnon afspejler den fremtidige politiske virkelighed i de forenede stater – og denne er paranoid!  Af Daniel Vallentin Kjer  Tout le monde
Demokrati er fraværet af en naturlig adkomst til at ’styre’. Det er princippet om uorden, og en evig udfordring af de herskende autoriteter og den gældende orden. Radikaldemokratiske refleksioner over en ny antologi om statsdemokratiets krise. Af Rasmus Rask Jepsen Over tid moderniseres verdens samfund og bliver mere velstående. Og med velstand kommer
Medlemmer af magtfuld loge støtter tidligere DR-chef Ulrik Haagerups institut med millioner. Af Jens Malling Seks millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, fire millioner kroner fra den filantropiske forening Realdania, en halv million kroner fra Kommunernes Landsforening (KL). Velynderne lader det regne med penge over Constructive Institute – et
Det, du kigger på lige nu – skrift – er en hukommelsesteknik og en teknologi, der har eksisteret i fem-seks tusind år. Men skriften, som vi kender den, er under hastig forandring i mødet med nye medier, kunstig intelligens og skriverobotter. Vi bringer her et uddrag fra bogen Skrift – fra billeder til bits, som giver et indblik i skriftens fortid, nutid og mulige
”Hverken Pareto, Marx eller Bourdieu har levet forgæves, men ingen af dem har sprog til at formulere den geo-sociale kamp om territorie, som udspiller sig på Porquerolles”. Af Nikolaj Schultz Det er, som om det aldrig slutter. Problemerne vil ikke lade mig være i fred. De følger efter mig, når jeg læser avisen, de drypper på mine skuldre, når jeg går i bad, og de