“Der er ikke en EU-hær, og der kommer ikke en EU-hær”, sagde statsminister Mette Frederiksen under den 14 timer lange afslutningsdebat i Folketinget i mandags. Det er en påstand, hun og andre ja-politikere har turneret med, siden de besluttede at sende forsvarsforbeholdet til afstemning den 1. juni. Ligegyldigt om man bruger ordet EU-hær eller
Arbejdet med denne artikel er afsluttet den 29. marts. Artiklen har været bragt i Magasinet Arbejderen nr. 2, 2022. Det er kun få måneder siden, at USA og dets allierede trak sig ud af Afghanistan efter et historisk nederlag. På trods af de ufattelige økonomiske og menneskelige omkostninger skabte man aldrig det demokratiske Afghanistan, som USA og skiftende
Kald mig bare klimatosse, men faktum er, at et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet er en stemme for klimaet. EU’s støtte til forsvarsindustrien skader klimaet. Forsvarsindustrien er en af de mest forurenende industrier i verden. EU’s støtte til forsvarsindustrien skader klimaet. Forsvarsindustrien er en af de mest forurenende industrier i verden.
Vi er i dag samlet til demonstration under parolen “Ja til fred og nedrustning”. Det er desværre blevet en al for aktuel parole, som opfordrer til en fælles kamp for en verden uden krig og oprustning. Ruslands invasion af Ukraine bragte rigtige mange i Europa i chok. En stor set samlet vestlig presse var helt ensidigt med til at understøtte denne
3F TLB Århus anbefaler et nej den 1. juni! Formanden for FH, Lizette, var tidligt på banen med sin støtte til at fjerne vores forsvarsforbehold – vel at mærke uden at rådføre sig med de forbund (herunder 3F), som hun er valgt til at repræsentere. Siden har FH på landsplan engageret sig i en “oplysningskampagne” for et ja. Derfor har vi i 3F TLB valgt
Danskerne skal stemme, om forsvarsforbeholdet skal afskaffes eller bevares den 1. juni. Regeringen har udskrevet en folkeafstemning på et tidspunkt, hvor vi oplever de tragiske konsekvenser af Ruslands invasion i Ukraine. Men afstemningen handler ikke om støtte til Ukraine. Afstemningen handler, om vi vil afgive suverænitet. Vi ønsker ikke at give EU
I 2016 blev der indgået fredsaftale mellem De væbnede revolutionære styrker – Folkets hær (FARC-EP) og den colombianske regering. Denne aftale skulle være enden på mere end 50 års krig i landet. Men uligheden er fortsat enormt stor, og volden fortsætter i det rige og store land i det nordvestlige Sydamerika. Regeringen har fortsat ikke levet op til sine forpligtelser
Midt i en verden med rigeligt, raser hungersnøden lige nu over Afrikas Horn, som er ramt af en historisk tørke. Ifølge en ny rapport fra Red Barnet og Oxfam IBIS står 23 millioner af vores medmennesker og stirrer en sultkatastrofe direkte i øjnene. Flere end 350.000 børn risikerer ifølge FN at dø af sult alene i Somalia, hvis der ikke bliver handlet nu og her. De
Ifølge de danske ja-partier skal forsvarsforbeholdet afskaffes, så Danmark kan deltage i EU-missioner i Ukraine og i Bosnien. Men faktisk foregår langt størstedelen – seks ud af syv – af EU’s nuværende militære operationer i Afrika. Her træner og bevæbner EU, sikkerhedsstyrker i lande som Mali og Libyen – på trods af, at menneskeretsorganisationer
Mangel på syge- og sundhedsplejersker er – også internationalt – en grundlæggende trussel for befolkningens sundhed og velfærdssamfundet. Den kraftige vækst i antallet af patienter og aktiviteter overgår langt de personalemæssige ressourcer, der er til rådighed. Ligningen går ikke op. Løsninger er påkrævet for at sikre et robust sundhedsvæsen i fremtiden.
Danmark har i 2022 stadig ikke lige løn for lige arbejde, og det er på høje tid med et opgør med uligeløn i kampen for et ligestillet samfund. Sygeplejersker har en lavere løn end mandedominerede fag med samme uddannelsesniveau. Som eksempel er sygeplejerskers månedsløn uden genetillæg i dag 5.000 kroner lavere end en folkeskolelærers. Det betyder, at sygeplejersker
Vendepunktet har under bevægelsen Extinction Rebellion (oprør mod udslettelse) i den forløbne uge vist, at en ny verdenskrig for længst er startet. Ikke en konventionel eller atomar krig mellem stormagter, men en krig mellem alle lande for hver at sikre egne borgere mest muligt af nu svindende resurser. Det er blevet til en krig mellem mennesket og miljøet,
Tiden viste, at Enhedslisten forventligt omfavnede storkapitalens og neokolonialismens kommende nationalstatsprojekt “De Samlede Europæiske Stater” (i nutiden kendt som EU). Det bliver en blank stemme for mig til næste folketingsvalg, så meget står klart. For ingen socialister kan kæmpe og vinde inden for rammen af EU, som Enhedslisten
Beslutningen om at bruge 18 milliarder kroner ekstra på militæret hver år, som et flertal i Folketinget har taget, betyder et kraftigt indhug i det såkaldte økonomiske råderum. Det kommer til at kunne mærkes ude i landets kommuner og regioner næste år. Da forhandlingerne om næste års økonomiaftaler blev skudt i gang i sidste uge, var meldingen fra finansminister
Cubanerne Martha og Kiovet ligner lidt børn, der er kommet ind i en legetøjsbutik. De to cubanere brænder for at fremme cyklisme, og her i maj 2022 er de i Danmark, hvor de – primært i København – oplever en storby, hvor cykler præger bybilledet smukt, praktisk og miljørigtigt. Det vil de gerne gøre til virkelighed i Havanna og andre dele af hjemlandet Cuba. Men
Den 1. juni skal danskerne stemme om, hvorvidt Danmark skal bevare sin undtagelse fra EU’s forsvarssamarbejde.  Hvad er konsekvenserne, hvis vi fjerner denne undtagelse? I denne artikel vil jeg se på, hvor EU bevæger sig hen lige nu. For det er et stærkt oprustet militært EU, vi i så fald bliver en del af. Og prisen bliver høj.  EU benytter chokdoktrinen
Enhedslistens årsmøde skulle forholde sig til to vigtige spørgsmål, EU og NATO. Resultatet blev beskæmmende, idet man vedtog at godkende både EU og NATO. Det blev ikke sagt med disse ord, men det er essensen af vedtagelserne. Det vil komme til at påvirke venstrefløjens aktivitet, når det gælder unionsmodstanden og antimilitarismen.  Men allerede i 2019,
Jeg forstår godt, at DR, der er meget pro-EU, kun koncentrerer sig om de i Enhedslisten, der ønsker at blive en trofast aktør i EU. Det er noget tankevækkende, at det ikke nævnes med så meget som et eneste ord, at EU er en kapitalistisk konstruktion, at der i traktaterne er artikler, der er svære at få til at forene med påstanden hos de samme som værende socialister,
Hvad kun ganske få troede muligt for tre måneder siden, er blevet en realitet inden for dage og uger: Sverige og Finland opgiver deres årtier lange neutralitetspolitik og søger om optagelse i NATO. I weekenden mødtes NATO-landenes udenrigsministre i al hast uformelt for at lægge en proces til rette, så de to lande kan blive reelle medlemmer inden for et års tid. 
Er EU en del af løsningen eller en del af problemet? Er EU en hindring for at Enhedslisten kan komme igennem med sine krav om socialisme og grundlæggende forandringer af samfundet? Eller er EU et middel, som Enhedslisten og andre europæiske venstrekræfter kan bruge i deres kamp for sociale forandringer? Sådan lød et par af de centrale spørgsmål på Enhedslistens
Verdens store problem er viljen og evnen til at dele. Ved EU-valget 2019 deltog 2,8 ud af 4,23 millioner stemmeberettigede. 295.000 af disse stemmer var enten “ugyldige” eller sat på et parti, som ikke opnåede valg. Knap 6 ud af hver 10. er således repræsenteret i parlamentet, det ses af nogle som en succes. 102.000 af de ikke-repræsenterede stemte
Så er kampagnen op til folkeafstemningen den 1. juni for alvor i gang. Onsdag aften blev den første partilederdebat sendt i bedste sendetid på DR1, og i gadebilledet er der sat ja- og nej-plakater op i tusindvis. Efter partilederdebatten skrev statsminister Mette Frederiksen på facebook: “Tak for en god debat her til aften om folkeafstemningen den 1. juni
Hvad der fredag den 6. maj skulle have været en fredelig demonstration med et mål om at råbe politikerne op, endte med at Københavns Politi greb ind og med egne ord “anholdt og sigtede” 30 og “frihedsberøvede” lidt over 100, altså med magt fjernede og spærrede lige i omegnen af 140 mennesker inde. Demonstrationen startede ellers fredeligt
På søndag den 15. maj skal det svenske regeringsparti Socialdemokraterna tage stilling til, om partiet vil gøre op med politiske løfter og landets neutralitet ved at melde Sverige ind i NATO. Den svenske højrefløj siger ja til NATO-medlemskab, mens venstrefløjen traditionelt har sagt nej. Hvis Socialdemokraterna ændrer holdning, vil der være flertal
Fredag den 6. maj skød klimabevægelsen Extinction Rebellion oprøret Vendepunktet i gang med en blokade af broerne til Slotsholmen, hvor Christiansborg ligger. Lige siden har hver dag budt på nye klimaaktioner med krav om handling nu. – Det er svært at se ind i en fremtid, hvor et altødelæggende kollaps af klima og økosystemer vil få ubegribelige sociale og
Om mindre end en måned skal danskerne stemme for eller imod afskaffelsen af det danske forsvarsforbehold. Der er mange gode argumenter for at holde Danmark ude af en militær opbygning, som risikerer at blive overstatslig – og dermed truer med at fratage det danske Folketing eneretten til at bestemme om, hvor og hvornår danske soldater skal sendes i døden. Men
Sveriges parlament vedtog i 2004, at Sverige skulle tage initiativ til at oprette en EU-kampgruppe bestående af 1100 svenske soldater. Den svenskledede EU-kampgruppe – Nordic Battle Group – kan indsættes i konfliktområder over hele verden med bare ti dages varsel af EU’s Ministerråd og være udsendt i op til tre måneder. EU-kampgruppen har vakt røre i Sverige.
Hvis det danske forsvarsforbehold bliver afskaffet ved folkeafstemningen den 1. juni, og Danmark bliver en del af EU-militæret, vil Danmark blive forpligtet til at stille styrker til rådighed for EU’s kampgrupper. Hvis forsvarsforbeholdet bliver afskaffet, vil regeringen og resten af ja-partierne nemlig have Danmark med i EU’s såkaldte permanent strukturerede
EU’s medlemslande – på nær Danmark og Malta – har siden 2004 brugt milliarder på at oprette, udruste og træne militære kampgrupper. Hver kampgruppe består af mellem 1500 og 2500 soldater, der kan sendes til eksempelvis Afrika, Mellemøsten og andre steder på kloden, hvor EU gerne vil være militært til stede eller har interesser i eksempelvis at beskytte
Torsdag i sidste uge uddelte SAS fyresedler til 300 kabinemedarbejdere. Det har fået deres fagforening Cabin Attendants Union (CAU) til at beskylde flyselskabet for at bryde en aftale lavet i sommeren 2020, hvor stort set al flytrafik var sat i stå på grund af corona. Ifølge Christa Ceré, formand for CAU, kunne flere end 500 kabineansatte undgå at blive fyret,
Den negative forskelsbehandling må føles voldsom i disse dage, hvis man er kommet til Danmark som flygtning fra et ikkevestligt land. For mens der er enorm velvilje over for ukrainske flygtninge blandt danske politikere, befolkningen og civilsamfundet, kommer den positive særbehandling ingen andre grupper af asylansøgere og flygtninge til gode. Vi tager
Krigen er rykket helt ind i vores baghave. Jeg bor i en almennyttig boligforening og ind til for nylig brugte vi et rum i kælderen til byttecentral, nu skal vi til at overveje om det skal bruges til beskyttelsesrum. Det er en helt ny virkelighed, der begynder at tegne sig. I lyset af det virker det oplagt at tro, at hvis vi fjerner vores forsvarsforbehold og går fuldt
Mette Frederiksen strør om sig med en rund hånd med milliarder til Ukraine og oprustning. Senest med 600 millioner kroner til nye våben. Hvis sygeplejersker og sundhedspersonale havde fået indfriet deres krav i 2021, ville Danmark stå stærkere rustet end med alverdens våben. Alternativet til krig er fred, og Danmark kunne gå forrest gennem FN og foreslå,
Zaynab Jalalian (født 1982) er en kurdisk-iransk kvinde, som er anklaget for mohareb (gudsbespottelse). Hun har i 15 år været indespærret i iransk fængsel. Hun er ved en såkaldt islamisk ’revolutionsdomstol’ blevet dømt til døden for at være medlem af den militante kurdiske gruppe PJAK, hvilket hun afviser. Hendes dødsdom er
I skrivende stund har aktivister fra Extinction Rebelion besat og blokeret samtlige broer til Slotsholmen i København. Blokaderne er starten på et ugelangt oprør for reel handling på klima- og biodiversitetskriserne. De civilt ulydige siger om deres aktion: “Vi er færdige med at være handlingslammede!” I tider som disse bør vores taknemmelighed
USA’s Højesteret er på vej mod en kendelse imod retten til abort. Derfor reagerer titusindvis af amerikanske kvinder ved at samle sig i spontane demonstrationer over hele landet. Tidligere meningsmålinger har vist, at omtrent 70 procent af befolkningen i USA støtter lovlig adgang til abort.   De mange kvinder, der spontant er gået på gaden, reagerer
Befolkningen er ikke sikret en ny folkeafstemning, hvis et flertal i Folketinget og resten af EU vil indføre et overstatsligt EU-militær med flertalsafgørelser og afskaffe vetoretten på EU’s militære område. Sådan lyder advarslen fra både Folkebevægelsen mod EU, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, under en måned før danskerne den 1. juni skal stemme
Historikeren Søren Hein Rasmussen har i en årrække gennemgået danske medier og især ugeblade fra de sidste 120 år og der fundet 4.000 tegninger af mennesker af afrikansk afstamning. De tegninger, han har fundet, ville vi i dag kalde racistiske, men blev ikke betragtet som sådan før i tiden, hvad der dog ikke gør dem mere acceptable. Et lille udvalg af dem har Søren
Den 18. april afslørede The New Yorker i en omfattende reportage den største sag om spionage i et EU-land. Den canadiske organisation Citizen Lab havde dokumenteret spionage mod 65 uafhængighedsvenlige catalanere med Pegasus- og Candiru-programmerne. Sagen blev døbt #Catalangate. Diktaturer spionerer. Washington Post anslår, at omkring 50.000 mobiltelefoner
Her 70 dage efter Ruslands invasion af Ukraine tyder alt på en fortsættelse og tilmed en udvidelse af krigen og dermed dens lidelser. En vigtig erklæring og en vigtig begivenhed har i den seneste uge vist, at mens krigshandlingerne fortsætter på den ukrainske slagmark, så træder konturerne af “Vesten mod Rusland” tydeligere og tydeligere frem. Erklæringen
Jeg vil godt starte med og sige, at det er mig en stor ære at få lov til at være med i aften, ikke mindst for at hylde og vise vores store respekt til de af vore mange kammerater, som dengang måtte lade livet i kampen mod besættelsesmagten. Men også de mange af vores kammerater som kom hjem med lidelser på krop og sjæl, og som trods det fortsatte med at kæmpe for en verden
Kalenderen viser den 4. maj 2022 – i aften er det 77 år siden, at Danmark blev befriet efter fem års tysk besættelse. Klokken nærmer sig 19.30, og på Halmtorvet på Vesterbro i København strømmer folk til. Efter to års coronapause er der igen mulighed for at gennemføre det traditionsrige fakkeltog gennem Istedgade på befrielsesaftenen. Det har været gennemført
En rengøringsassistent, murersvend eller VVS’er, der i år har fejret 48 års fødselsdag, kan med de nugældende pensionsregler gå på pension i 2045 i en alder af 71 år. Hvis et flertal i Folketinget følger anbefalingerne fra Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, så kan de starte deres pensionisttilværelse et halvt år tidligere. Pensionskommissionen,
Den 5. maj 1872 fandt en vigtigt begivenhed sted for arbejderbevægelsen. Slaget på Fælleden, som det kaldes, foregik på Nørre Fælled i København og var et stort slagsmål mellem demonstrerende arbejdere på den ene side og soldater og politi på den anden. “Slaget” var det første større opgør mellem magthaverne og den gryende arbejderbevægelse og fik stor betydning
I marts måned bragte Ekstra Bladet endnu en af de tusindvis af beretninger om umenneskelig og uværdig behandling af syge i jobcentersystemet, vi har set og hørt siden Mette Frederiksens reform-amok som daværende beskæftigelsesminister i 2011-2014: 31-årige Nick Manniche havde været syg af en aggressiv lymfatisk blodkræft i fem år, lå i koma, og lægerne
For 150 år siden stødte politi og arbejdere sammen her, hvor vi står. Slaget på Fælleden er gået over i historien som startskuddet på den danske arbejderbevægelse. Dengang var der ikke noget, der hed monopoler og transnationale selskaber. De rige, fremvoksende kapitalister herskede i hovedstaden og de store købstæder. I dag er kapitalen, som disse rigmænd
Siden 1. marts har folk spillet på Arbejderklasselotteriet. I aftes klokken 18.00 sluttede det. I alt blev der på denne måde, samlet mere end 16.000 kroner ind til Arbejderens Støttefond.  Folk har været rigtig glade for at spille på de mange flotte gevinster. RØD 154GUL 044GRØN 119BLÅ 069LILLA 054LYSERØD 075TURKIS 036LYSEGRØN 088LYSEBLÅ 032PINK
Den 9. maj nærmer sig, og det russiske borgerskab bruger endnu en gang det røde flag til at udnytte det russiske folks antifascistiske og pro-sovjetiske følelser. I de områder, der er besat af den russiske hær i Ukraine, hejses det røde sejrsflag, dvs. flaget fra den enhed i den Røde Hær, der besatte Rigsdagen i maj 1945. Den Russiske Føderations Kommunistiske
Kære allesammen, glædelig 1. maj, glædelig kampdag! I dag vil vi skulle deltage i markeringer over hele landet sammen med andre såkaldt arbejderpartier, som har gjort livet sværere for arbejderklassen og arbejderklassens børn. I dag vil vi skulle høre på talere fra Socialdemokratiet, som godt nok kalder sig for arbejderparti, men som reelt ikke varetager
Skal fagbevægelsen have en holdning til vores forsvarsforbehold i EU? Skal fagbevægelsen overhovedet blande sig i politik? Eller skulle den hellere holde sig til løn og arbejdsforhold? Den diskussion er blevet aktuel op til folkeafstemningen den 1. juni om forsvarsforbeholdet. Og ja, der er rigtige gode grund til at arbejdere, tillidsfolk og deres organisationer
“Endnu en gang har vi nu i Ukraine set, at våben ikke kan forhindre krig. Vi bør ikke i den nuværende choktilstand udvide eller forlænge de militaristiske traditioner, der garanterer evig krig og i atomvåbenalderen en konstant risiko for udslettelse. Vores anbefaling er, at de fem nordiske lande sammen tager et initiativ til at aktivere FN’s
Gå med murerne til overenskomstkamp – for nedsat arbejdstid og hævelse af mindstelønnen. Sådan stod der på det banner, som fredag eftermiddag i sidste uge vakte opsigt i gaderne i Aalborgs midtby. Banneret var forrest i et optog bestående af 40-50 murersvende fra Aalborg, Randers, Holstebro og Aarhus. Fra de solbeskinnede fortovscafeer og barer kunne
En kommentar til næstformand i SF Serdal Benlis holdninger omkring, hvad han mener er problemet i Sveriges påskeoptøjer og tilsvarende herhjemme i Danmark: “Voldsparatheden, ikke Paludan, er problemet“. Hvorfra ved du, Serdal Benli, næstformand i SF, at de, der gjorde oprør i Sverige, kun er voldsparate? Og hvad vil du kalde de københavnere,
I Finland har Venstrepartiet Venstrealliancen endnu ikke opdateret sin holdning til regeringens kommende ansøgning om NATO-medlemskab i maj/ juni 22. P.t. har partiet ikke udsendt officielle udtalelser vedrørende forslag til en aktuel finsk folkeafstemning. Partirådet i Venstrepartiet drøfter spørgsmålet om NATO-medlemskab som tærskelspørgsmål
Over hele landet var begejstringen stor over endelig igen at kunne fejre Arbejderenes Internationale Kampdag efter to års ufrivillig coronapause. Traditionen tro var der morgenmøder i et væld af lokale fagforeninger og partiafdelinger i både store, mindre og små byer. Aksglæde spiller koncert på hovedscenen på fagbevægelsens 1. maj i Fælledparken i København.
Millioner fejrede i går 1. maj over hele verden. For første gang siden covid-19-pandemien de fleste steder forhindrede store massemøder, så verden enorme protester, præget af kampgejst og fornyet energi, melder flere nyhedsbureauer som globalnews.ca. I Frankrig gik hundredtusinder på gaden i protest for at vise den nyligt genvalgte præsident
Efter at have læst Bengt Karlssons artikel i ÅBO Stories forstår jeg nu fuldt ud, hvilke uoprettelige skader produktionen af batterier til elbiler forårsager både natur og mennesker og især børn. Et bilbatteri til elbilen vejer cirka 500 kilo, volumen er på størrelse med en kuffert. Den indeholder 12 kilo lithium, 30 kilo nikkel, 20 kilo mangan, 15 kilo kobolt,
Solgte de post-marxistisk-leninistiske kommunistiske reformistpartier socialismen til fordel for lønstigninger til arbejderklassen og dens integration i kapitalismen og dens imperialistiske overbygning? Lenin fastslog, at den unionistiske lønforhandlingsvej var perspektivløs, da arbejderklassen ved ensidig forfølgelse heraf og uden det
Hver dag er en kampdag. Sådan lyder et måske fortærsket, men ikke desto mindre sandt ordsprog i arbejderbevægelsen. Proletariatet har alle hudfarver, alle køn, alle seksualiteter. Proletariatet tror på alle guder – og på ingen guder, alt på samme tid. Arbejdernes Internationale Kampdag er naturligvis både tiden til at opstille krav, afprøve samlende paroler
“Et rungende nej!” Sådan lyder svaret fra forsker i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen, på spørgsmålet om EU’s militær har en betydning for det territoriale forsvar af Danmark. – EU spiller ingen rolle, når det handler om det militære territoriale
For hundrede år og en sommer siden lukkede og slukkede Leon Bronstein, kendt som Trotskij, i selskab med Den Røde Hær, den sidste russiske sovjet af gavn. Hvor sovjetterne i deres undfangelse – og i vidt omfang til og med omstyrtelsen af Kerenskijregeringen i Oktober 1917 – havde været arbejder, bonde og soldaterråd, som selv definerede deres rolle i historien,
Danmarks Radio og TV2 har stor indflydelse på meningsdannelsen. Det er derfor katastrofalt, at de to statsstøttede medier dækker Palæstina-Israel-spørgsmålet så skævvredet – i Israels favør! Israels folkeretsstridige besættelse af Palæstina ’forsvinder’ – og Israels forbrydelser mod palæstinenserne hvidvaskes. Derved lykkes det medierne – og Israel
Blikkenslager, VVS’ere og rørsmede er vant til at arbejde på at sikre folkets sundhed. Spildevandet skal ud af byen til rensningsanlægget. Rent drikkevand skal løbe fra hanen, og fjernvarmen skal opvarme vores boliger. Nu står der meget på spil og heldigvis er vores politikere også vågnet op. Ingen er i dag i tvivl om, at vi skal frigøre os for russisk gas og olie.
Det handler ikke om at forlænge krigen; men finde en bæredygtig fred, der er større end summen af fredens traditionelle elementer og fraværet af krig, vold, had, syndebukke, magt og hegemoni. Krig er ustyrlig og overlades meget ofte hurtigt til sin egen dynamik. Følgerne er tit uoverskuelige præget af drab, vold, lemlæstelser, invalidering, ødelæggelser
“Velfærdsstaten er ikke bare truet, den er under afvikling”, skriver initiativtagerne til en demonstration på Christiansborg Slotsplads den 19. maj. Fra demonstrationen vil der lyde et krav om 18 milliarder kroner ekstra til bedre velfærd. Bag protesten står initiativet Skrot Budgetloven, der samler en række forskellige fagforeninger
Verdens rigeste mand, Elon Musk, har købt Twitter for den nette sum af 44 milliarder dollars – eller 305 milliarder danske kroner. Twitter, som siden 2013 har været et aktieselskab noteret på børsen på Wall Street, forvandles derved til en privat koncern. Og på den korte bane kan aktionærerne gnide sig i hænderne. Elon Musk og andre lignende typer er et produkt