“Vi bygger videre på de fællesskaber, som andre startede for over 100 år siden”

Misbrug af udenlandske arbejdere og et stigende antal danske håndværkere, der vælger at blive selvstændige underentreprenører, presser overenskomsterne. Forholdene har sat kampen mod social dumping og for organisering øverst på den faglige dagsorden, mener Arbejderens to nye bloggere.