Er der to, der står sammen om EU

Som socialist må velfærd, social lighed, sikkerhed og sundhedsvæsen vægtes lige så højt som en retsstat. Når dette ikke er tilfældet, er det svært at se den store politiske forskel mellem De Konservative og Enhedslisten, skriver Kim Nielsen.