Verdens første proletariske revolution

For 150 år siden – den 18. marts 1871 – blev borgerskabets magt styrtet i Paris. Selv om de parisiske arbejderes sejr blev kortvarig, markerede den, at den internationale arbejderbevægelse havde nået et nyt og højere trin.