Norges højesteret åbner for sag mod den norske stat

Norges Nei til EU får efter en årelang kamp ret til at sagsøge den norske stat for grundlovsbrud. Det vedtog højesteret den 1. marts. De norske EU-modstandere mener, at staten har brudt grundloven og afgivet suverænitet, da Stortinget vedtog at tilslutte sig EU's energiagentur ACER.