De nye overenskomster fastholder ulighed mellem offentlige faggrupper

De offentlige overenskomster tilgodeser samlet set ikke de offentligt ansatte. De indgåede forlig øger afstanden mellem top og bund på lønskalaen og skærper uligheden mellem kvinder og mænd. Derfor anbefaler vi at stemme nej, lyder nogle af argumenterne fra Kommunistisk Partis Faglige Udvalg.