Kritik af omstridt fransk lov mod ekstremisme og separatisme

Med ny lov får myndighederne ret til at lukke religiøse bygninger og skoler og forbyde ekstremistiske prædikanter. Moskeer og kirker forbydes at være centrum for "politiske debatter om udenlandske konflikter". Heller ikke taler, der er "fjendtlig mod fransk udenrigspolitik", vil blive tilladt i moskeer og kirker.