Klimaråd dumper regeringen: Leverer kun én tredjedel af nødvendig CO2-reduktion

De initiativer, som regeringen foreløbig har vedtaget, leverer kun én tredjedel af den CO2-reduktion, der er nødvendig, for at Danmark lever op til sin egen klimalov og når målet om at skære 70 procent af sit CO2-udslip inden år 2030.