Manglen på hænder er en udfordring ved de kommunale og regionale ok-forhandlinger

Kommuner og regioner kommer til at mangle flere tusinde sygeplejersker og sosu-ansatte. Det er en udfordring, som overenskomsterne skal være med til at løse, mener både arbejdsgivere og faglige forhandlere, der er i gang med de afsluttende overenskomstforhandlinger.