Coronakrisen har svækket strejkevåbnet og mindsket sandsynligheden for konflikt

Coronakrisen har spændt ben for fagbevægelsens mobilisering af medlemmerne omkring overenskomstkravene. Det – sammen med medlemmernes begrænsede muligheder for at gennemføre aktiviteter – gør truslen om og sandsynligheden for konflikt under OK21 mindre, mener Aalborg-forsker.