Beboerklagenævn kender nedrivninger i Aarhus ulovlige – men klagen kom for sent

Boligselskabet Østjysk Boligs beslutning om at nedrive boliger "er truffet i strid med lovgivningen", fastslår Beboerklagenævnet. Klagen over den ulovlige beslutning er dog indgivet for sent, og beslutningen kan derfor ikke omgøres.