EU’s fiskeriaftale blåstempler overfiskeri

EU's nye kvoteaftale sætter torsk, sild, makrel og en række andre pressede fiskearter under yderligere pres. EU ignorerer de internationale eksperter, der eksempelvis opfordrer til at stoppe al torskefiskeri i Kattegat.