Produktion af mink må ikke genopstå

Leif Bach Jørgensen, Rådet for Grøn Omstilling, opfordrer til, at nedlukningen af minkerhvervet følges op med en politisk beslutning om, at produktionen ikke kommer igen – ligesom i flere nabolande. Samfundets nytteværdi af kompensationen i form af miljø- og klimagevinster må ikke være spildt.