Krav om straksforbud og samråd efter fund af forurenet grundvand

Rester fra sprøjtegift mod svampe og ukrudt spreder sig til grundvandet. Nu kræver både Enhedslisten og DDanmarks Naturfredningsforening straksforbud for at beskytte grundvandet.