Regering samler alliance mod EU’s ret til at blande sig i mindsteløn

Den danske regering er i gang med at samle en alliance af lande, som vil protestere imod, at EU-kommissionen fremsætter direktiv om mindsteløn. Det er i strid med Lissabontraktaten, påpeger regeringen.