Dialog mellem borgere og politikere mangler

Amager Fælleds Venner spørger Ombudsmanden: Kan det politiske system vedtage disse store anlægsprojekter uden en ordentlig, sundhedssikker offentlig politisk dialog og borgerinddragelse?