Klimaretsbevidsthed

Det krænker min og givetvis også andres retsbevidsthed, at Aalborg Portland kan få lov til at fortsætte med at ødelægge klimaet uden at skulle betale, skriver Bitt Juul Jensen.