Assange kan ikke blive udleveret til USA

Britisk domstol har afsagt kendelse om, at journalisten Julian Assange ikke kan blive udleveret til USA på grund af risiko for selvmord. Dansk Journalistforbund efterlyser en mere principiel dom, der forsvarer pressefriheden og journalisternes ret til at beskytte sine kilder.