Ukraines overklasse – oprindelse, struktur og magt

I dag er der ikke meget tilbage af 1990'ernes ”sociale orientering”, der ellers skulle kendetegne en ”human” og ”demokratisk” ukrainsk kapitalisme. Og lige meget har Majdanoprøret i 2014 og valget af Zelenskij i 2019 som præsident hjulpet.