DSB gav ansatte advarsler i strid med reglerne om ytringsfrihed

Folketingets Ombudsmand har afgjort, at DSB uretmæssigt gav advarsler til en togfører og en lokomotivfører under den faglige konflikt i 2018 og 2019.