225-timers-straffen bør nu helt afskaffes

225-timers-reglen gælder stadig for de kontanthjælpsmodtagere, som blev omfattet af reglen før den 11. marts 2020, påpeger Erling Frederiksen.