Covid-19, testtyranni og grundloven

Det er ikke utænkeligt, at en eventuel rejst sag ved en dansk domstol vil erklære den midlertidige lov – hvorefter en arbejdsgiver kan pålægge ansatte at lade sig coronateste helt og aldeles mod deres vilje – for grundlovsstridig, skriver Frank Johannesen.