Private kan ikke længere trække profit ud af børnehaver og vuggestuer

Den nye aftale om minimumsnormeringer betyder, at ejerne af private daginstitutioner ikke længere kan trække et overskud ud af institutionen.