Ngo’er afleverer racismerapport til FN

Ti ngo'er har afleveret en rapport på 48 sider fyldt med eksempler på diskriminerende lovgivning til FN’s Racediskriminationskomité. Rapporten skal danne grundlag for FN-komitéens vurderinger af, om regeringen lever op til sin pligt til at bekæmpe diskrimination.