Kerneydelserne i sundheden skal være offentlige

Vi ønsker, at den præhospitale opgave – tilsvarende øvrige kerneopgaver – som en integreret del af hospitalsvæsenet varetages med et højt fagligt niveau og under demokratisk kontrol, skriver Else Kayser og Henrik Qvist, regionsmedlemmer for Enhedslisten i Region Midt.