Danske lønmodtageres arbejdsmiljø ligger i den allerdårligste ende blandt EU-landene

Danmark befinder sig i den dårligste ende blandt EU-landene, når det drejer sig om det psykiske arbejdsmiljø. Det viser en rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Tidspres og arbejdet med mennesker belaster lønmodtagerne, og det vækker bekymring hos FH, der vil se et bedre resultat om fem år.