Regering skærper coronatilsyn med vandrende arbejdskraft

BAT-kartellet hilser det velkommen, at der tages særlige initiativer overfor udenlandske arbejdere, som er en særlig sårbar gruppe i forhold til at blive smittet med corona-virus. Fra i dag skærper Arbejdstilsynet sine tilsyn.